Juristi

Juristi

Julkaisupäivä

15.9.2022

Viimeinen hakupäivä

30.9.2022

Työsuhteen tyyppi

Kokoaikainen

Työsuhteen kesto

Toistaiseksi voimassa oleva

Yrityksen verkkosivut

http://www.stuk.fi

Yrityksen osoite

Jokiniemenkuja 1 , 01370 Vantaa

  • Hakemus sulkeutunut

Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen ja asiantuntijalaitos, jonka palveluksessa työskentelee noin 340 eri alojen asiantuntijaa. STUKin toiminnan tarkoitus on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Tavoitteenamme on maailman onnellisimmat virkamiehet, paras virasto ja tyytyväisimmät asiakkaat – säteilyturvallinen Suomi.

Hallinto-osaston tehtävänä on tukea STUKin muiden vastuualueiden ja tulosyksiköiden työtä ja tuottaa niiden tarvitsemia hallinto- ja sisäisiä palveluja, hoitaa STUKille valtioyhteisön osana kuuluvat hallinnolliset tehtävät.

Lakiasiat ja säännöstö -yksikkö (LAS) vastaa STUKin juridisesta tuesta. Yksikön tehtävänä on neuvoa STUKin valvontavastuun piiriin kuuluvan lainsäädännön sekä viraston toimintaan liittyvän muun lainsäädännön tulkinnoissa ja soveltamisessa. Lisäksi yksikön vastuulla on STUKin toimialaan liittyvän lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden, EU-säädösten sekä kansainvälisten sopimusten valmisteluun ja niiden kehittämiseen osallistuminen. LAS seuraa STUKin toiminnan lainmukaisuutta.

Työskentelet virastomme pienessä juristitiimissä. Osallistut ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistuksen valmisteluun. Olet hankkeessa virastomme pääjuristi. Tässä laajassa kokonaisuudessa pääset tekemisiin kansainvälisten sopimusten, EU-lainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön sekä viranomaisvalvonnan menettelyjen kanssa, teknisiä kysymyksiä unohtamatta. STUKilla on alalla runsaasti myös omaa norminantovaltaa.

Lainsäädäntöhankkeen lisäksi pääasiallisiin tehtäviisi kuuluu virastomme muiden asiantuntijoiden neuvonta hallinnon ja viranomaisvalvonnan juridisissa kysymyksissä.

Työtehtävääsi voidaan tarkentaa työkokemuksesi, osaamisesi ja toivomustesi perusteella.

Tehtävään liittyy matkustamista vähäisessä määrin.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kuten oikeustieteen maisterin tutkinto sekä monipuolinen perehtyneisyys ja kokemus julkisesta hallinnosta, viranomaisvalvonnasta ja säädösvalmistelusta. Lisäansioksi katsomme kokemuksen kansainvälisistä asiantuntija- ja tutkimushankkeista ja sopimusoikeuden tuntemuksen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä hyvää organisointikykyä. Odotamme hakijalta myös valmiuksia ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Työyhteisömme arvostaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja toivomme hakijoiksi eri sukupuolta olevia, eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia henkilöitä.

Tehtävän hoitamisessa tarvitaan erinomaista suomen kielen taitoa, ruotsin ja englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika:   Virastotyöaika
Tehtävä alkaa 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan.
Koeajan pituus: 6 kk
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävä on sijoitettu STUKin palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 9 tai 10 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 872,05 tai 4401,62 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on tällä hetkellä maksimissaan 55 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on tyypillisesti noin 10 -20 %. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa.

STUKissa osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on onnistuneen toiminnan lähtökohta. Panostamme osaamisen kehittämiseen ja tuemme työhyvinvointia mm. kattavan työterveyshuollon, joustavien työaikojen sekä liikunta- ja kulttuurietuuden avulla.
Tehtävä

Hae viimeistään:  30.9.2022 klo 16.15

ID:   33-410-2022

Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Säteilyturvakeskuksen kirjaamo
Jokiniemenkuja 1
01370  Vantaa

Lisätietoja tehtävästä:
Yksikön päällikkö Ville Haataja  0975 988 340
Lakimies  Jussi Alaranta 0975 988 439