Työelämäbarometrimme on nyt auki – käy vastaamassa kyselyyn!

Miltä uskot palkka-avoimuuden, työhyvinvoinnin ja onnistuneen työnantajamielikuvan näyttävän nyt ja tulevaisuudessa? Haluatko vaikuttaa tulevaisuuden työelämään?

Keräämme vastauksia vuosittaiseen työelämäbarometriimme, jolla selvitämme juristien ja oikeustieteen opiskelijoiden näkemyksiä työelämän nykytilanteesta sekä tulevaisuuden toiveista. Kerättyjen vastausten perusteella tutkimuksesta koostetaan kattava raportti, laaditaan toimintaehdotuksia ja ajankohtainen katsaus juridiikan alan toimijoille.

Barometrin vastausaika on 24.4.–11.6.2023. Vastanneiden kesken arvotaan 10kpl tuotelahjakortteja.

Jaa meille arvokkaat mielipiteesi alla olevan linkin kautta – vastaaminen vie vain noin 15 minuuttia. 

Vuoden 2023 tutkimuksen teemat

Työelämätaidot
Työnantajamielikuva
Työn tekemisen tavat
Juristin työn keittyminen ja tulevaisuuden näkymät
Työkyky ja -hyvinvointi
Työnhaku ja rekrytointiprosessit
Palkkaus ja työsuhde-edut

Työelämätutkimus 2022

 

70%

Viime vuonna 70% juristeista kertoi voivansa harkita työpaikan vaihtamista. 

 

94%

94% vastanneista toivoi, että palkkahaitari ilmoitettaisiin jo työpaikkailmoituksessa. 

 

83%

83% osaajista työskentelisi mieluiten pääosin etänä tai hybridimallin mukaisesti. 

Miksi teemme työelämätutkimusta?

Me Paragraaffilla haluamme toimia juridisella alalla urapolun eri vaiheissa olevien asiantuntijoiden sekä oikeustieteen opiskelijoiden äänitorvena, kartoittaen heidän toiveitaan ja kuulemaan heidän kokemuksistaan työelämästä. Tahdomme olla mukana muovaamassa juridisen alan työn tekemisen muotoja ja kehittämässä alan työelämää tuoreimman tutkimustiedon avulla. 

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua niin työnhakijoiden kuin työnantajien kanssa. Meillä on juridisen alan laajin osaajaverkosto, jonka myötä Paragraaffin työelämäbarometrista on muodostunut arvostettu, koko juridiselle alalle tuotettava, kattava kansallinen tutkimus. Tuottamamme barometri mahdollistaa konkreettisesti datalla johtamista organisaatiossanne, jossa työskentelee juridisen alan asiantuntijoita.

Tutkimuksestamme muualla

HS: Nuoret juristit väsyivät palkkojen pimittelyyn – moni harkitsee työpaikan vaihtoa

 

Helsingin Sanomien helmikuussa julkaistussa artikkelissa perehdytään juridiikan alan palkka-avoimuuteen työelämätutkimuksemme pohjalta.

Työnhakijat toivovat työnantajilta nykyistä avoimempaa rekrytoinnin aikaista palkkaviestintää esimerkiksi palkkahaitarin muodossa. Rekrytointeihin liittyvä palkka-avoimuus vaikuttaa myös vahvasti työnantajasta syntyviin mielikuviin, ja palkkahaitarin ilmoittamatta jättäminen saattaa olla jopa syy jättää kokonaan hakematta tehtävään.

Lue Helsingin Sanomien artikkeli