Job portal for legal students – Oikkaripörssi

Are you looking for a new job? Find your dream job from our job portal for legal students. You can search for open positions based on the location or the field of law.

Metsä Group Espoo 24.4.2020
Harjoittelu on määräaikainen kesäkuun alusta elokuun loppuun, mutta työsuhdetta voi olla mahdollista jatkaa osa-aikaisena tämän jälkeen. Tehtäväkenttä on monipuolinen sisältäen laajasti erilaisia työtehtäviä yritysjuridiikan parissa mm. liiketoimintasopimusten kommentointia ja laatimista, lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön liittyvien selvitysten tekemistä ja oikeudellista neuvonantoa konsernin eri liiketoiminta-alueille yhdessä lakiasiainpalveluiden juristien kanssa.
Viimeinen hakupäivä: 24.4.2020
KM trainee Osa-aikainen
We are currently looking for Knowledge Management Trainees for the trainee periods starting in autumn 2020 and spring 2021. This position would suit someone who is in the third or fourth year of their studies, wishes to gain experience of working in an international environment, and is eager to put their skills into practice. You will be working part time assisting our lawyers in research and fact-finding and taking care of other library routines.
Viimeinen hakupäivä: 13.4.2020