Job portal for legal students – Oikkaripörssi

Are you looking for a new job? Find your dream job from our job portal for legal students. You can search for open positions based on the location or the field of law.

Suomen Malmijalostus Oy HELSINKI 08.02.2020
Suomen Malmijalostus Oy hakee kesätyöntekijää lakimiesharjoittelijaksi avustamaan vakituisia lakimiehiä kesäkauden 2021 aikana. Finnish Minerals Group is looking for a Legal Trainee for the summer season 2021.
Viimeinen hakupäivä: 08.02.2020
Liikenne- ja viestintäministeriö hakee korkeakouluopiskelijoille harjoittelupaikkoja .Etsimämme harjoittelijat ovat opintojensa päätösvaiheessa olevia opiskelijoita. Harjoittelijan tehtävät voivat liittyä esimerkiksi liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinoihin, ilmastonmuutoksen hillintään, liikenneverkon tai digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen, liikenteen rahoitukseen, tiedon hyödyntämiseen, datatalouteen, liikenneturvallisuuteen tai liikenteen automaatioon.
Viimeinen hakupäivä: 15.2.2021
Deloitte Trainee Kokoaikainen
Deloitte Helsinki 26.1.2021
Trainee, Lakipalvelut Trainee, Forensic Trainee, Veropalvelut
Viimeinen hakupäivä: 26.1.2021
Finanssivalvonta Helsinki 3.2.2021
Tunnetko finanssisektorin sääntelyä, pankki- ja maksupalveluntarjoajia ja niiden toimintaa? Oletko valmis soveltamaan näitä tietoja käytännössä? Haemme määräaikaista asiantuntijaa/avustavaa lakimiestä käsittelemään Finanssivalvontaan saapuvia asiakasyhteydenottoja sekä avustamaan tarvittaessa muissa asiakkaansuojaan liittyvissä juridisissa tehtävissä.
Viimeinen hakupäivä: 3.2.2021
Metsä Group Espoo 28.2.2021
Työtehtävät vaihtelevat rutiininomaisista ja avustavista töistä vastuullisempiin kokonaisuuksiin ja omatoimiseen kehittämiseen, omasta kokemuksestasi ja kehittymishalustasi riippuen. Kesätyötehtäviin Espoossa kuuluvat muun muassa verotukseen liittyvät selvitystyöt, siirtohinnoitteludokumentaatioiden laatiminen, verotukseen liittyvien asiakirjojen luonnostelu ja muiden verotukseen liittyvien juoksevien asioiden hoitaminen.
Viimeinen hakupäivä: 28.2.2021
Etuuskäsittelijä Kokoaikainen
Opettajien Työttömyyskassa hakee palvelukseensa etuuskäsittelijöitä vuosilomasijaisiksi kesälomakaudelle, 10.5.2021 alkaen.
Viimeinen hakupäivä: 24.1.2021