Asiantuntijan henkilöbrändi – Vinkit oikeustieteen opiskelijalle

Kirjoittaja

Heidi Heinänen | Hannes Snellman

Artikkelit6.10.2017

Asiantuntijan henkilöbrändi auttaa profiloitumaan ammatillisella kentällä. Se auttaa positioitumaan ja erottautumaan suhteessa muihin asiantuntijoihin. Asiantuntijan henkilöbrändin rakentaminen tai kehittäminen eivät tarkoita mitään keinotekoista, päälle liimattua tekemistä tai tyhjiä lupauksia. Päinvastoin asiantuntijabrändi koostuu asiantuntemuksesta, kokemuksesta, ammattitaidosta ja uskottavuudesta sekä taidosta viestiä näistä osa-alueista.

Jo opiskeluaikana voi ryhtyä rakentamaan asiantuntijabrändiä, vaikka kokemusta tai asiantuntemusta ei vielä olisikaan mittavasti karttunut. Asiantuntijabrändin rakentaminen tai kehittäminen on aina ainakin jossain määrin tietoista tekemistä: se voi olla tietoisia valintoja, urapäämääriä ja -haaveita tai vain taustalla vaikuttava tekijä, joka sopivissa tilanteissa auttaa tekemään valintoja. On hyvä huomata, että uran eri vaiheissa asiantuntijabrändi on erilainen ja painottuu erilaisiin asioihin ja siitä voi ja kannattaakin tuoda esiin erilaisia puolia.

Asiantuntijabrändin rakentamisesta opiskeluaikana on erityisesti hyötyä oman alan harjoittelupaikkoihin liittyvässä työnhaussa. Alkuun voi päästä pohtimalla, millainen oma asiantuntijan henkilöbrändi voisi olla. Mikä minua kiinnostaa? Missä oppisin kiinnostuksen kohteistani lisää? Millaisissa tehtävissä haluaisin toimia? Omaa urapolkua voi visualisoida aina muutamia vuosia eteenpäin, mutta sattumallekin tulee jättää tilaa, jotta mielenkiintoisten mahdollisuuksien osuessa ulottuville osaa ja uskaltaa tarttua niihin, vaikka ne poikkeaisivatkin suunnitellulta polulta. Uraa tai omaa brändiään ei voi suunnitella valmiiksi, mutta tavoitteita kannattaa olla ja aktiivisuus kannattaa aina.

Paras lähtökohta on oma persoona

Kuten minkä tahansa brändin, myös asiantuntijan henkilöbrändin tulee olla aito ollakseen uskottava. Asiantuntijabrändin rakentamisen perustana pitäisi olla oma persoona ja omat kiinnostuksen kohteet. Meillä Hannes Snellmanilla jo rekrytointivaiheessa trainee-paikan hakijalta kysytään, mikä juridiikan osa-alue hakijaa kiinnostaa, miksi hän on kiinnostunut hakemastaan paikasta ja miksi sopisi siihen. Tämän tyyppisten asioiden pohtimiseen kannattaa käyttää aikaa, jotta pystyy esimerkiksi haastattelutilanteissa profiloitumaan haluamallaan tavalla.

Nykyinen maailma mahdollistaa asiantuntijoille oman brändinsä rakentamisen ja kehittämisen riippumatta siitä, onko persoonaltaan sosiaalihaukkana liitelevä ekstrovertti vai pienemmissä joukoissa viihtyvä introvertti – esimerkiksi digitaaliset kanavat antavat jokaiselle mahdollisuuden kehittää omaa brändiään itselleen sopivalla foorumilla. Opiskelijoillekin on tarjolla erilaisia foorumeita oman brändin rakentamiseen ja kehittämiseen, yhtä lailla toimivia ovat verkostot ja yhdistykset kuin sosiaalinen media ja digitaaliset kanavatkin. Oikea foorumi on se, jossa on mahdollista kohdata juuri se yleisö, jolle erityisesti haluaa omasta osaamisestaan kertoa. Koronapandemian aikana erityisesti digitaalisten kanavien merkitys on korostunut ja monet asiantuntijat ovat siirtyneet hyödyntämään esimerkiksi LinkedInin tarjoamia mahdollisuuksia niin oman asiantuntijaprofiilinsa kuin bisneksensäkin kehittämisessä.

Yhtä oikeaa tapaa rakentaa ja kehittää asiantuntijabrändiä ei ole, eivätkä kaikki asiantuntijat mahdu samaan muottiin. Paras tapa oman asiantuntijabrändin rakentamiseen on se tapa, joka tuntuu itselle luontevalta ja toimivalta – ja tämä selviää parhaiten tekemällä ja kokeilemalla. Samalla on sinänsä sekä epäkiitollista että vapauttavaa, kun oikein-väärin-asettelua ei ole eikä onnistunutta lopputulosta voi opiskella mistään oppaasta (hyviä vinkkejä omaan tekemiseen näistä toki voi löytää).

Oikeustieteen opiskelijoille tarjoutuu jo opiskeluaikana monia mahdollisuuksia oman asiantuntijabrändinsä rakentamiseen. Opiskelijalle hyvä lähtökohta on omien kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen, niiden seuraaminen ja niistä viestiminen. Myös ympärillä olevia mahdollisuuksia kannattaa kartoittaa jo opintojen alusta lähtien sekä tutustua oman alan asiantuntijoiden uratarinoihin inspiraation ja vinkkien lähteenä. Kun substanssiasiantuntemusta ei ehkä vielä ole ehtinyt kertyä, pääsee kiinnostuksella ja hyvällä asenteella jo pitkälle.

Opiskelijoilta moni työantaja toivoo erityisesti innokkuutta, halua oppia, kehittyä ja tehdä parhaansa. Luennoilla tai työpaikalla kannattaa rohkeasti esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Omaa brändiään voi rakentaa myös valitsemalla kursseja, jotka erityisesti kiinnostavat. Järjestötyö on yksi tapa profiloitua ja verkostoitua, kuten myös harrastukset, tapahtumat, seminaarit ja luennot – virtuaaliset tai livetapahtumat. Reippaalla asenteella, omatoimisuudella, ystävällisyydellä, huolellisuudella ja joustavuudella voi profiloitua työpaikalla jo opintojen alkuvaiheessa.

Kaikki nämä voivat olla tekijöitä, joista sinun brändisi jo opiskeluaikana lähtee rakentumaan ja jonka päälle juridista asiantuntemusta on luontevaa uran varrella kasvattaa.

Asiantuntijabrändin ABC opiskelijalle

Mieti, miten haluat tulla muistetuksi. Millaisia asioita toivoisit itseesi liitettävän, millaisissa yhteyksissä haluaisit tulla profiloituneeksi oman alasi osaajana? Käytännössä opiskeluaikana nämä voivat liittyä esimerkiksi ainejärjestöaktiivisuuteen tai harjoittelupaikoissa yleiseen can do -asenteeseen sekä omista kiinnostuksen kohteista tai matkan varrella mukaan tarttuneista opeista viestimiseen itselle sopivia kanavia ja verkostoja hyödyntäen.

Tunnista itsellesi relevantit verkostot.
 Oikea foorumi on se, jossa sinulla on mahdollisuus kohdata tahoja, joille haluat omasta osaamisestasi kertoa. Sopivia foorumeita voivat olla yhtä lailla yhdistykset ja elävän elämän verkostot kuin digitaaliset kanavat tai sosiaalinen media. Myös kurssikaverit ovat tärkeä verkosto, joiden keskuudessa voit profiloitua aktiivisuudella esimerkiksi luennoilla.

Perusta LinkedIn-profiili. LinkedIn on asiantuntijoiden ammatillisesti tärkein sosiaalinen media. Siellä voi opiskeluvaiheessa kertoa omasta osaamisesta ja työkokemuksesta, vaikka se ei olisikaan vielä omaan alaan liittyvää sekä tietysti avata myös omia kiinnostuksen kohteita tai jakaa parhaita oppeja, joita esimerkiksi harjoittelupaikoista on tarttunut mukaan. LinkedIn toimii hyvin myös laajennettuna CV:nä. Nykyään myös monet työpaikat löytyvät LinkedInin kautta – sieltä saattaa bongata työmahdollisuuksia, joita ei koskaan julkaista yleisissä rekrytointiportaaleissa.

Ole aktiivinen. Seuraa ja osallistu keskusteluihin niin livetilanteissa kuin digitaalisilla alustoillakin. Jaa relevantteja ja hyödyllisiä sisältöjä, kerro urakäänteistäsi ja siitä, mikä sinua kiinnostaa.