Juristipodi

#juristipodi on podcast, jossa katsomme maailmaa juristien linssien läpi ja keskustelemme siitä, mikä maailmassa on oikein tai väärin.  

Podia vetää Paragraaffin toimitusjohtaja Jarl-Johan Hede saaden vieraakseen oikeusvaikuttajia, juristeja, virkamiehiä sekä muita oman elämänsä Harvey Spectereitä ja Ally McBealeja.  Yksi jakso kestää noin 30-60 minuuttia.  

 

Voit kuunnella jaksoja

Kuuntele uusin jakso

#14 Liikejuridiikka muutoksessa

2020 on alkanut poikkeuksellisissa merkeissä ja se näkyy myös juristien työssä. Uuden vuosikymmenen aikana myös juridiikka tulee muuttumaan ja jaksossa käsitelläänkin juridiikan uusia tuulia liikejuridiikan näkökulmasta. Vieraina osakas Tuomas Penttilä ja Associate Miika Huhtinen Eversheds Asianajotoimistosta.

Kuuntele podcastia

#1. Ura ja identiteetti

Juristipodin ensimmäisessä jaksossa pohditaan uraa ja sen vaikutusta identiteettiin. Millä tavalla juristin uraa pitäisi lähestyä ja miten yksi pieni ihminen voi sitä suunnitella?

28 min

13.8.2019

#2. Juristin arkkityyppi – Millainen juristin pitää olla?

Jaksossa pohditaan juristin ominaisuuksia, monimuotoisuutta ja kulttuurin johtamista asianajomaailmassa. Vieraana Borenius Asianajotoimiston Managing Partner Casper Herler.

40 min

26.8.2019

#3. KIIRE!

Mitä kuuluu? Ei mitään ihmeellistä, kiire on. Miksi aina on kiire ja mistä se johtuu? Kiirepuhe on varsin tavallista niin työelämässä, mutta onko siinä mitään puolitotuuttakaan? Kiireestä, oman työn johtamisesta sekä työn ja vapaa-ajan hallinnasta keskustelemassa osakas Matti Lajunen (Castrén & Snellman).

38 min

16.9.2019

#4 Aasiakas

Onko päämies aina oikeassa? Asiakkailla on usein valmiita vastauksia monimutkaisiin juridisiin kysymyksiin ja asiamiehen rooli muuttuu hetkessä juridiikan asiantuntijasta päivystäväksi keittiöpsykologiksi. Mitä teet, kun asiakas heittää sinua puhelimella? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin on vastaamassa lakimies, osakas Marika Myllykangas (LAKIA).

33 min

7.10.2019

#5 Aikamme juristiprofessio

Asiantuntijatyö on muutoksen tuulissa, eikä perinteikäs professiomme tee tähän poikkeusta – miten olemme tulleet tähän? Juristiprofessio on näyttänyt hyvin erilaiselta historian eri aikoina ja ymmärtääksemme kirjavaa sakkiamme tänään, täytyy kääntää katse ensin menneisyyteen. Jaksossa pohdimme professiomme työelämän kehityslinjoja aina tähän päivään asti ja edelleen professiotamme määritteleviä ilmiöitä tänään. Vieraana Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamo.

44 min

21.10.2019

#6 Ura ja identiteetti osa 2: Juristi minussa

Ensimmäisessä Ura ja identiteetti jaksossa pohdittiin lakimiehen uravalintojen tekemistä omien arvojen kautta. Toisessa osassa syvennymme siihen, miten määrittelemme itseämme asiantuntijatyön kautta ja miten näin ollen rakennamme identiteettiämme osana juristien ammattikuntaa?  Syviin vesiin mukana sukeltamassa PSM, Executive Coach Ilona Rauhala. 

41 min

4.11.2019

#7 Juristiprofessio 2030

Tekoäly, digitalisaatio, globalisaatio… mitä näitä nyt oli? Työelämä on murroksessa ja muutosta ajaa sekava joukko isoja trendejä. Juristikunta joutuu pohtimaan, millaisia valmiuksia heiltä tulevaisuudessa vaaditaan ja mihin he voivat työllistyä? Jaksossa syvennytään juristien työelämän tulevaisuuden näkymiin Lakimiesliiton urapalveluiden johtajan Eero Blåfieldin kanssa.

41 min

22.11.2019

#8 Juristi johdon käsipuolessa

Pieni armeija juristeja työskentelee yritysten tukitoiminnossa nimeltä lakiasiat. Lakiasiainosaston tehtävät ovat monipuoliset ja vaativat, mutta sen ytimessä on johdon tukeminen harkittujen päätösten tekemisessä. Miten in-house eroaa asiamiehen työstä ja mitä valmiuksia se juristilta vaatii? Lakiasiainosaston arkea valottamassa Assistant General Counsel Juhani Pitkänen, Metsä Group.

46 min

9.12.2019

#9 Mediatuomari – oikeutta selkokielellä

Petra Spring on yksi Suomen noin tusinasta mediatuomarista. Mediatuomari on Suomessa varsin uusi konsepti, joka näki ensikertaa päivänvaloa maaliskuussa 2018. Kaikelle omaksutaan tänä päivänä helppo selitys, sen sijaan että asioista lähdettäisi oikeasti ottamaan selvää. Mediatuomarit edustavatkin uutta lähestymistä oikeusvaltioon joukkomedian aikakautena ja taustoittavat tuomioistuinratkaisuja medialle.

39 min

29.1.2020

#10 Juristipoliitikko

Juristit työskentelevät laaja-alaisesti eri yhteiskunnan sektoreilla ja myös kansalaisyhteiskunnan ytimessä, eli poliittisen päätöksenteon parissa. Millainen on juristin näkökulma poliittiseen päätöksentekoon? Entä miltä kaupunginvaltuutetun arki näyttää? Omia näkökulmiaan on jakamassa Helsingin kaupunginvaltuutetut Otto Meri ja Dani Niskanen.

37 min

19.2.2020

#11 Monimuotoinen asiantuntijuus

Nykymuotoinen asiantuntijatyö vaatii osaamisen laajentamista myös oikeudellisen maailman ulkopuolelle. Juristin onkin hanskattava konteksti, jossa hän harjoittaa juristin ammattiaan. Työssä korostuvat myös vuorovaikutus ja työelämätaidot, kuten oman työn johtaminen. Millainen se juristin muotti sitten oikein on vai onko sellaista? Aiheesta keskustelemassa Asianajotoimisto Bird & Birdin HR Manager Maija Fast.

34 min

5.3.2020

#12 Vanhemmuus ja vaativa asiantuntijatyö 

Perheen ja uran yhdistämiseen liittyy edelleen useita erilaisia ennakkoluuloja ja myyttejä. Vanhemmuus voidaankin jopa nähdä uhrautumisena, vaikka todellisuudessa lapset voivat tuoda työelämän kannalta merkittäviä uusia kontakteja ja verkostoja. Joutuuko vanhempana luopumaan jostain? Entä kuinka yhdistää vanhemmuus ja vaativa asiantuntijatyö? Aiheeseen perehdytään kahden lapsen äidin, asianajaja Päivi Heinosen kanssa.

35 min

18.3.2020

#13 Sananvapaus SOME:ssa

Viestinnän kenttä on muuttunut perustavanlaatuisella tavalla viimeisen 15 vuoden aikana. Sosiaalinen media on lisännyt keskustelua kansalaisyhteiskunnassa ja tuonut siihen uusia ulottuvuuksia myös oikeudelliselta katsantokannalta. Sananvapaus turvaa oikeuttamme ilmaista itseämme myös sosiaalisessa mediassa, mutta missä sen rajat kulkevat 2020-luvulla? Vieraana Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari.

33 min

24.6.2020

#14 Liikejuridiikka muutoksessa

2020 on alkanut poikkeuksellisissa merkeissä ja se näkyy myös juristien työssä. Uuden vuosikymmenen aikana myös juridiikka tulee muuttumaan ja jaksossa käsitelläänkin juridiikan uusia tuulia liikejuridiikan näkökulmasta. Vieraina osakas Tuomas Penttilä ja Associate Miika Huhtinen Eversheds Asianajotoimistosta.

33 min

16.9.2020

Kysymyksiä tai kommentteja?

Voit lähettää oheisella lomakkeella kysymyksiä, kommentteja sekä ehdotuksia podcastin tuleviksi teemoiksi. Kaikki viestit luetaan läpi, eikä viestin lähettäjän henkilöllisyyttä paljasteta.