Juristipodi

Podcastissa keskustellaan asiantuntijatyöstä, rekrytoinnista, kiinnostavista uratarinoista ja -valinnoista sekä työelämän kehityksestä juristiprofessiossa.

Kuuntele uusin jakso

46. Juristin rooli vastuullisen energia-alan kehittämisessä 

Millaisia ainutlaatuisia mahdollisuuksia energia-ala tarjoaa juristille ja millaisia rooleja asianajajat voivat ottaa toimialalla vastuullisuuden ja ESG-teeman huomioimisessa? 

Jaksossa keskustellaan energia-alasta Eversheds Sutherlandin partnerin Henrik Sandholmin kanssa. Aiheina ovat energia-alan erityispiirteet verrattuna muihin toimialoihin, vastuullisuuden ja ESG-teeman merkitys, juristin rooli ja haasteet sekä tulevaisuuden näkymät. Lisäksi Henrik jakaa ammatillisia kokemuksiaan ja ajatuksiaan siitä, kuinka pysyä ajan tasalla alan muutoksissa. 

Kaikki jaksot

1. Ura ja identiteetti

13.8.2019 | 28 min

Juristipodin ensimmäisessä jaksossa pohditaan uraa ja sen vaikutusta identiteettiin. Millä tavalla juristin uraa pitäisi lähestyä ja miten yksi pieni ihminen voi sitä suunnitella?

2. Juristin arkkityyppi – Millainen juristin pitää olla?

26.8.2019 | 40 min

Jaksossa pohditaan juristin ominaisuuksia, monimuotoisuutta ja kulttuurin johtamista asianajomaailmassa. Vieraana Borenius Asianajotoimiston Managing Partner Casper Herler.

3. KIIRE!

16.9.2019 | 38 min

Mitä kuuluu? Ei mitään ihmeellistä, kiire on. Miksi aina on kiire ja mistä se johtuu? Kiirepuhe on varsin tavallista niin työelämässä, mutta onko siinä mitään puolitotuuttakaan? Kiireestä, oman työn johtamisesta sekä työn ja vapaa-ajan hallinnasta keskustelemassa osakas Matti Lajunen (Castrén & Snellman).

4. Aasiakas

7.10.2019 | 33 min

Onko päämies aina oikeassa? Asiakkailla on usein valmiita vastauksia monimutkaisiin juridisiin kysymyksiin ja asiamiehen rooli muuttuu hetkessä juridiikan asiantuntijasta päivystäväksi keittiöpsykologiksi. Mitä teet, kun asiakas heittää sinua puhelimella? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin on vastaamassa lakimies, osakas Marika Myllykangas (LAKIA).

5. Aikamme juristiprofessio

21.10.2019 | 44 min

Asiantuntijatyö on muutoksen tuulissa, eikä perinteikäs professiomme tee tähän poikkeusta – miten olemme tulleet tähän? Juristiprofessio on näyttänyt hyvin erilaiselta historian eri aikoina ja ymmärtääksemme kirjavaa sakkiamme tänään, täytyy kääntää katse ensin menneisyyteen. Jaksossa pohdimme professiomme työelämän kehityslinjoja aina tähän päivään asti ja edelleen professiotamme määritteleviä ilmiöitä tänään. Vieraana Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamo.

6. Ura ja identiteetti osa 2: Juristi minussa

4.11.2019 | 41 min

Ensimmäisessä Ura ja identiteetti jaksossa pohdittiin lakimiehen uravalintojen tekemistä omien arvojen kautta. Toisessa osassa syvennymme siihen, miten määrittelemme itseämme asiantuntijatyön kautta ja miten näin ollen rakennamme identiteettiämme osana juristien ammattikuntaa?  Syviin vesiin mukana sukeltamassa PSM, Executive Coach Ilona Rauhala

7. Juristiprofessio 2030

22.11.2019 | 41 min

Tekoäly, digitalisaatio, globalisaatio… mitä näitä nyt oli? Työelämä on murroksessa ja muutosta ajaa sekava joukko isoja trendejä. Juristikunta joutuu pohtimaan, millaisia valmiuksia heiltä tulevaisuudessa vaaditaan ja mihin he voivat työllistyä? Jaksossa syvennytään juristien työelämän tulevaisuuden näkymiin Lakimiesliiton urapalveluiden johtajan Eero Blåfieldin kanssa.

8. Juristi johdon käsipuolessa

9.12.2019 | 46 min

Pieni armeija juristeja työskentelee yritysten tukitoiminnossa nimeltä lakiasiat. Lakiasiainosaston tehtävät ovat monipuoliset ja vaativat, mutta sen ytimessä on johdon tukeminen harkittujen päätösten tekemisessä. Miten in-house eroaa asiamiehen työstä ja mitä valmiuksia se juristilta vaatii? Lakiasiainosaston arkea valottamassa Assistant General Counsel Juhani Pitkänen, Metsä Group.

9. Mediatuomari – oikeutta selkokielellä

29.1.2020 | 39 min

Petra Spring on yksi Suomen noin tusinasta mediatuomarista. Mediatuomari on Suomessa varsin uusi konsepti, joka näki ensikertaa päivänvaloa maaliskuussa 2018. Kaikelle omaksutaan tänä päivänä helppo selitys, sen sijaan että asioista lähdettäisi oikeasti ottamaan selvää. Mediatuomarit edustavatkin uutta lähestymistä oikeusvaltioon joukkomedian aikakautena ja taustoittavat tuomioistuinratkaisuja medialle.

10. Juristipoliitikko

19.2.2020 | 37 min

Juristit työskentelevät laaja-alaisesti eri yhteiskunnan sektoreilla ja myös kansalaisyhteiskunnan ytimessä, eli poliittisen päätöksenteon parissa. Millainen on juristin näkökulma poliittiseen päätöksentekoon? Entä miltä kaupunginvaltuutetun arki näyttää? Omia näkökulmiaan on jakamassa Helsingin kaupunginvaltuutetut Otto Meri ja Dani Niskanen.

11. Monimuotoinen asiantuntijuus

5.3.2020 | 34 min

Nykymuotoinen asiantuntijatyö vaatii osaamisen laajentamista myös oikeudellisen maailman ulkopuolelle. Juristin onkin hanskattava konteksti, jossa hän harjoittaa juristin ammattiaan. Työssä korostuvat myös vuorovaikutus ja työelämätaidot, kuten oman työn johtaminen. Millainen se juristin muotti sitten oikein on vai onko sellaista? Aiheesta keskustelemassa Asianajotoimisto Bird & Birdin HR Manager Maija Fast.

12. Vanhemmuus ja vaativa asiantuntijatyö

18.3.2020 | 35 min

Perheen ja uran yhdistämiseen liittyy edelleen useita erilaisia ennakkoluuloja ja myyttejä. Vanhemmuus voidaankin jopa nähdä uhrautumisena, vaikka todellisuudessa lapset voivat tuoda työelämän kannalta merkittäviä uusia kontakteja ja verkostoja. Joutuuko vanhempana luopumaan jostain? Entä kuinka yhdistää vanhemmuus ja vaativa asiantuntijatyö? Aiheeseen perehdytään kahden lapsen äidin, asianajaja Päivi Heinosen kanssa.

13. Sananvapaus SOME:ssa

24.6.2020 | 33 min

Viestinnän kenttä on muuttunut perustavanlaatuisella tavalla viimeisen 15 vuoden aikana. Sosiaalinen media on lisännyt keskustelua kansalaisyhteiskunnassa ja tuonut siihen uusia ulottuvuuksia myös oikeudelliselta katsantokannalta. Sananvapaus turvaa oikeuttamme ilmaista itseämme myös sosiaalisessa mediassa, mutta missä sen rajat kulkevat 2020-luvulla? Vieraana Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari.

14. Liikejuridiikka muutoksessa

16.9.2020 | 33 min

2020 on alkanut poikkeuksellisissa merkeissä ja se näkyy myös juristien työssä. Uuden vuosikymmenen aikana myös juridiikka tulee muuttumaan ja jaksossa käsitelläänkin juridiikan uusia tuulia liikejuridiikan näkökulmasta. Vieraina osakas Tuomas Penttilä ja Associate Miika Huhtinen Eversheds Asianajotoimistosta.

15. Työelämätaidot uudella vuosikymmenellä

14.10.2020 | 37 min

Mitä työelämätaitoja juristi tarvitsee alkaneella vuosikymmenellä? Juristien uramahdollisuudet ovat laajentuneet vuosien saatossa, eikä alkanut vuosikymmen tuo tähän muutosta, päin vastoin. Laajentuva kenttä luo kuitenkin tiettyjä paineita ja haasteita perinteisesti vahvaan substanssiosaamiseen keskittyneessä juristiprofessiossa. Näitä teemoja käydään läpi yhdessä Lakimiesliiton uravalmentaja Heidi Hännikäisen kanssa.

16. Henkilöarvioinnit juristien soveltuvuuden arvioinnissa

2.11.2020 | 28 min

Henkilöarvioinnit ovat nousseet merkittäväksi osaksi rekrytointiprosesseja myös juridiikan alalla. Tutkittuihin ja luotettaviin menetelmiin perustuvilla arvioinneilla pyritään selvittämään henkilön mahdollisuuksia menestyä haettavassa tehtävässä. Mitä henkilöarvioinnit oikeastaan ovat, ja mitä seikkoja arvioinneissa otetaan huomioon? Entä miten soveltuvuutta voidaan luotettavasti arvioida osana rekrytointiprosessia? Näihin kysymyksiin paneudutaan yhdessä Master Finlandin osakas, PsM, Kirsi Laineen kanssa.

17. Legal Tech

26.11.2020 | 34 min

Mitä legal tech eli oikeusteknologia on ja miten se vaikuttaa juristin työhön nyt ja tulevaisuudessa? Juridiikka voidaan nähdä yhtenä harvoista aloista, joilla teknologia ei ole vielä lyönyt kunnolla läpi. Kehitys tähän suuntaan on kuitenkin käynnissä, ja teknologian aikaisempaa parempi hyödyntäminen sekä kehittäminen tarjoaakin lukuisia mahdollisuuksia myös juridiikan alalla. Samalla tämä kehitys saattaa kuitenkin herättää kysymyksiä sekä huolta. Oikeusteknologian maailmaan perehdytään yhdessä Dot. Legalin toimitusjohtaja Antti Innasen kanssa.

18. Korona ja työelämä

26.1.2021 | 28 min

Korona määritti vuotta 2020, mikä on näkynyt vahvasti myös työelämässä ja perinteiset työntekotavat kokivatkin suuren muutoksen etätöihin siirtymisen myötä. Isot officet vaihtuivat kotitoimistoihin ja pellavahaarniskat huppareihin. Toimintaympäristön muuttuminen on myös vaatinut uusien toimintatapojen omaksumista. Miten korona käytännössä vaikutti juristien toimintatapoihin ja miltä tulevaisuus näyttää? Aiheeseen perehdytään yhdessä Borenius Asianajotoimiston General Counsel Niko Jakobssonin kanssa.

19. Juristirekrytointi

23.2.2021 | 36 min

Millä perusteilla juristeja rekrytoidaan? Entä miten henkilön sopivuutta yritykseen ja haettavaan tiimiin arvioidaan? Juristien rekrytoinnissa substanssiosaamisen lisäksi merkityksellisiksi teemoiksi nousevat esimerkiksi hakijan asenne, arvot sekä sopivuus työnantajayritykseen. Rekrytoinnissa pyritäänkin pääsemään CV:ta syvemmälle henkilön kiinnostuksen kohteisiin sekä muuhun osaamiseen. Näihin teemoihin perehdytään yhdessä DLA Piperin Osakas Salla Tuomisen sekä HR Manager Katja Kanervan kanssa. Jaksossa kuullaan myös Sallan ja Katjan vinkit työnhakuun sekä kuinka he itse valmistautuisivat työhaastatteluun.

20. Työnantajan kilpailukyky

14.4.2021 | 27 min

Minkälaisista elementeistä työnantajan kilpailukykyä voi lähestyä ja mistä näkökulmista sitä tulisi arvioida? Entä miten 2020-luvulla työnantaja on veitsen terällä? Työnantajan kilpailukykyä miettiessä asiaa tulisi lähestyä eri kannoilta – suhteessa muihin juristitehtäviin, toisiin alan toimijoihin sekä esimerkiksi parhaan osaamisen saamiseksi. Aiheeseen perehdytään tarkemmin Mäkitalo Asianajotoimiston Osakas Marja Norrenan sekä Marketing, People & Culture Specialist Marianna Holmbergin kanssa.

21. Hyvä työpaikkailmoitus osana rekrytointiprosessia

23.10.2021 | 35 min

Minkälainen merkitys työpaikkailmoituksella on ja mitä elementtejä hyvä työpaikkailmoitus tänä päivänä sisältää? Entä mitä kaikkea hakijan tulisi saada irti työpaikkailmoituksesta? Työpaikkailmoitus on keskeinen osa rekrytointiprosessia – informatiivinen sekä huolella laadittu työpaikkailmoitus erottuukin edukseen ja houkuttelee tehtävään sopivia hakijoita. Lisäksi työpaikkailmoitukseen panostamalla saadaan nostettua hakijakokemusta, tehtyä rekrytointia vastuullisesti ja tehostettua rekrytointiprosessia. Työpaikkailmoitusten ja rekrytointiprosessien maailmaan perehdytään yhdessä Master Suomen Osakas, Rekrytointi & HRD-strategi Annika Vallon kanssa.

22. Vastuullisuus juristin työssä

28.10.2021 | 28 min

Miten vastuullisuus heijastuu juristin työhön ja mistä eri osa-alueista vastuullisuus koostuu? Tänä päivänä vastuullisuuden ajatellaan olevan sitä, mikä ylittää vallitsevan lainsäädännön tason, mutta näkökulma on koko ajan muuttumassa. Myös lainsäädännössä vastuullisuus alkaa näkymään entistä vahvemmin ja tulevaisuudessa muutos tuleekin olemaan iso. Tässä samassa myös juristin rooli vastuullisuuteen ohjaavana kumppanina korostuu. Vastuullisuuden maailmaan perehdytään yhdessä Castrén & Snellmanin Osakas ja Head of Sustainability Anna Kuusniemi-Laineen kanssa.

23. Tilinpäätös 2021

22.12.2021 | 28 min

Juristipodin vuoden viimeisessä jaksossa palataan kuluneeseen vuoteen ja luodaan katsaus juristiprofession tulevaisuuteen niin työnantajien kuin työnhakijoidenkin näkökulmasta. Vuosi 2021 oli poikkeuksellinen, mutta täynnä toivoa ja mahdollisuuksia. Alan työmarkkina onkin kuluneen vuoden aikana ollut varsin aktiivinen, mikä on heijastunut vahvasti työnantajiin ja työnhakijoihin. Myös työn tekemisen tavat ovat muuttuneet viimeisen vuoden aikana etätyöskentelyn sekä erilaisten hybridityön mallien vakiintumisen myötä. Monipaikkainen työskentely onkin yksi alkavan vuoden keskeisistä työelämän teemoista vastuullisuuteen liittyvien kysymysten ohella.

24. Oikis ja työelämä – odotukset vs todellisuus

20.4.2022 | 45 min

Minkälaista opiskelu oikiksessa on? Entä mitä yllätyksiä työelämä ja juristin ura ovat tuoneet mukanaan? Oikeustieteelliseen päädytään eri reittien kautta, mutta yhdistävänä tekijänä tyypillisesti toimii pyrkimys oikeudenmukaisuuteen ja kiinnostus yhteiskuntaan. Opiskelu saattaa kuitenkin yllättää eri tavoilla oli kyse sitten opintojen itsenäisyydestä tai oikeudellisen ajattelun oppimisesta. Työelämään puolestaan liittyy perinteisesti sarjojen sekä elokuvien maalaamia odotuksia pitkistä päivistä, liituraitapuvuista sekä kalliista autoista. Oikeustieteellisellä tutkinnolla voi tehdä kuitenkin paljon muutakin perinteisen juristin uran sijaan. Oikiksen ja työelämän odotuksista ja todellisuudesta kertovat Eedla Rahikainen (People Lead & Legal Counsel, Demos Helsinki) sekä Henrik Myllynen (Lakimies, PRH).

25. Korvauslakimiehestä asianajotoimiston osakkaaksi

19.5.2022 | 30 min

Minkälaista on olla asianajotoimiston osakas? Entä miten osakkaaksi ylipäätään voi päätyä? Osakkuus tuo tullessaan merkittävimpänä yksittäisenä nimittäjänä vastuuta – niin taloudellista vastuuta, mutta samalla myös vastuuta asiakkaista, työkavereista sekä kanssaosakkaista. Asianajotoimisto Magnussonin partner, asianajaja Anu Vuori kertoo kokemuksiaan osakkuudesta, juristiprofessiosta ja omien tunteiden kuuntelun tärkeydestä.

26. Oma ura – palomiehestä juristiksi

15.6.2022 | 34 min

Ammatillinen identiteetti muovautuu läpi uran, ja tänä päivänä ei ole ollenkaan tavatonta vaihtaa alaa jossain uran vaiheessa. Vaihdos saattaa tuntua hypyltä tuntemattomaan ja se vaatii rohkeutta, mutta monipuolinen osaaminen on nykypäivän työmarkkinoilla eduksi. Millaiset tekijät ajavat lopulta haaveilemaan alan vaihdosta? Entä miten palomies päätyi juristin saappaisiin? Aiheesta Juristipodin uusimmassa jaksossa on keskustelemassa OTM ja palomies Jari Koivuluoma.

27. Kansainvälinen ura

4.8.2022 | 38 min

Kansainvälisyys on rikkaus työelämässä – oli sitten kyse kielitaidosta, monikulttuurisessa työympäristössä työskentelystä tai kansainvälisistä verkostoista. Globaali ura juridiikan parissa houkuttelee monia ja mahdollisuuksia kansainvälistymiselle on tarjolla myös Suomessa. Boreniuksen tarjoamiin kansainvälisiin uramahdollisuuksiin perehdytään yhdessä Senior Associate Jonna Yli-Äyhön ja Associate Nelli Nurmisen kanssa.

28. Oikeusmuotoilu

22.9.2022 | 38 min

Nykypäivänä kovassa nosteessa oleva oikeusmuotoilu eli legal design on käsitteenä monelle vielä melko vieras. Oikeusmuotoilusta on useita eri määritelmiä – tiivistettynä kyse on ihmiskeskeisen muotoilun soveltamista juridiikkaan. Oikeusmuotoilun yleistyminen vaikuttaa väistämättä myös juristin rooliin työelämässä, mutta millaisia muutoksia on tällä saralla odotettavissa? Legal designin maailmaan perehdytään yhdessä oikeusmuotoilun asiantuntijan sekä Juristin muotoilukoulun perustajan Hannele Korhosen kanssa.

29. Kansainväliset verkostot

5.10.2022 | 38 min

Kuinka omaa verkostoa voi luonnollisesti kasvattaa ja pitää yllä? Entä kuinka kansainväliset verkostot voivat mahdollistaa juristina työskentelyn ulkomailla? Verkostoitumisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa ja verkostoja voi kartuttaa monin eri tavoin – esimerkiksi kansainvälisessä asianajotoimistossa yrityksen maailmanlaajuinen verkosto tulee luontaisesti henkilökohtaisen verkoston jatkeeksi. Jaksossa Eversheds Asianajotoimiston Senior Associate Sanna Soukko kertoo kokemuksiaan kansainvälisten verkostojen luomisesta sekä niiden tarjoamista yllättävistäkin mahdollisuuksista.

30. Rikosjuristi työ ja resilienssi

21.10.2022 | 40 min

Rikosjuristin arki on täynnä haasteita ja erilaisia, raskaitakin rikostapauksia. Resilienssi on tällaisessa ammatissa välttämätön ominaisuus, joka osaltaan kehittyy myös urapolun varrella kokemuksen karttuessa. Vauhdikkaasti muuttuvassa työympäristössä mikään päivä ei ole samanlainen – millaisia haasteita tällainen työnkuva sitten luo juristin työpäiviin? Entä millaisilla ominaisuuksilla niistä selviää? Muun muassa näistä aiheista on keskustelemassa Lakitoimisto LAKIAn osakas ja juristi Marika Myllykangas.

31. Juristista startup-yrittäjäksi

4.11.2022 | 28 min

Yhä useampi juristi poikkeaa nykypäivänä perinteisestä kaavasta ja lähtee rohkeasti kohti tuntematonta. Vuosien varrella mukaan tarttuneet verkostot ja halu kehittyä pääsevät todelliselle koetukselle, kun yrittäjänä ensimmäistä kertaa eteen tulevat haasteet koettelevat resursseja. Toisinaan ammatillinen riskinotto tuottaa myös tulosta ja johdattaa esimerkiksi Kuopiosta aina Piilaaksoon saakka. Millaisia tuloksia rohkeudella, intohimolla ja kovalla työllä voidaan parhaimmillaan saavuttaa? Juristi sekä yrittäjä Katariina Ruuskanen kertoo Juristipodissa, kuinka juristin vakaa arki vaihtui teknologia-alan startup-yrittäjyyteen.

32. Juristi liiketoiminnan ja kulttuurin kehittäjänä 

17.11.2022 | 29 min

Kuinka osallistaa omia asiantuntijoita yrityksen liiketoiminnan ja kulttuurin kehittämiseen, johon juristit eivät tyypillisesti työarjessaan osallistu? Lecklé onkin tässä mielessä poikkeus, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua yhdessä sekä yrityksen toiminnan että kulttuurin kehittämiseen. Minkälaisia tuloksia oman henkilöstön aktiivisella osallistamisella voi saada? Aiheeseen perehdytään yhdessä Lecklén juristin Lauri Torkkelin johdolla.

33. Asianajoyrittäjyys

1.12.2022 | 39 min

Minkälaista on toimia luovana johtajana asianajotoimistossa? Entä kuinka maailmalla yleistynyt boutique -toimintamalli eroaa normaalin asianajotoimiston toiminnasta ja periaatteista? Boutique -mallissa keskitytään tiettyihin rajattuihin teemoihin. Tämä voi mahdollistaa asiakkaalle kustannustehokkaamman sekä ihmislähtöisemmän toimintamallin, mikä on erityisen tärkeää vahvasti ihmisiin linkittyvän työoikeuden parissa. Luovaan johtajuuteen, boutique -toimintaan sekä työoikeuteen perehdytään yhdessä AURORALAW Asianajotoimiston osakkaan, juristin ja luovan johtajan Mikko Kontturin kanssa.

34. Tilinpäätös 2022

15.12.2022 | 32 min

Juristipodin vuoden viimeisessä ja perinteisessä tilinpäätös -jaksossa palataan kuluneeseen vuoteen. Vuotta 2022 ovat reflektoimassa Paragraaffin Katariina Tuomela ja Sanna Noki. Millaisia muutoksia vuosi 2022 toi Paragraaffille tullessaan? Kuinka henkilöstön kasvu on vaikuttanut yhtiön toimintaan? Entä millaisia odotuksia uusi vuosi herättää?

35. Opintojen ja työn yhdistäminen

3.2.2023 | 25 min

Kuinka yhdistää opinnot ja työ? Suurin osa opiskelijoista käy töissä opintojen ohella. Siinä missä työnteko tuo työkokemusta ja mahdollistaa taloudellisesti asioita, voi se samalla kuormittaa arkea ja vaikeuttaa opiskeluja. Aiheeseen sukelletaan Paragraaffin juniori konsulttien Julia Sinivuoren ja Oona Säyriön kanssa. 

36. Palkka-avoimuus rekrytoinneissa

16.2.2023 | 33 min

Pitäisikö työpaikkailmoituksessa viestiä avoimesti palkasta? Juristien näkemys on selvä – 94% alan työnhakijoista toivoo, että työpaikkailmoituksessa ilmoitettaisiin palkkahaitari selviää uusimmasta Työelämätutkimuksestamme. Rekrytointien palkka-avoimuus on ollut vahvasti pinnalla viime aikoina ja rekrytointiprosessin aikaisesta avoimesta palkkaviestinnästä hyötyy työnhakijan lisäksi rekrytoiva yritys. Usein palkka-avoimuudeksi mielletään tarkat luvut työpaikkailmoituksessa, mutta läpinäkyvyyttä voi edistää myös muilla keinoilla. Miten palkka-avoimuus näkyy tällä hetkellä asiantuntija-alan rekrytoinneissa? Entä päätyykö asiantuntija hakemaan työtehtävää, mikäli palkkatoive ei mahdu työpaikkailmoituksen palkkahaitariin? Rekrytointien palkka-avoimuuteen perehdytään yhdessä Duunitorin Recruitment Content Specialist Lotta Viljamaan kanssa.

37. Teknologia- ja peliala — kuinka hyödyntää omaa harrastuneisuutta osana asiantuntijatyötä

2.3.2023 | 28 min

Teknologia- ja peliala on kehittynyt vahvasti vuosien saatossa — siinä missä aikaisemmin valmisteltiin isosti yhden pelin julkaisua, nykyisin pelit keskittyvät pääasiassa jatkuvasti päivittyviin mobiilipeleihin. Vaikka kyseessä on teknologia- ja peliala, juristin työpöydällä tämä sisältää lähinnä “normaalia juridiikkaa” esimerkiksi tietosuojan, sopimusoikeuden ja työoikeudellisten toimeksiantojen muodossa. Kiinnostuksesta ja harrastuneisuudesta pelaamista kohtaan on alalla hyötyä, kun pystyy suoraan puhumaan asiakkaan kanssa samaa kieltä ja ymmärtämään asiakasta syvällisemmin. Omia kiinnostuksen kohteita ja erityisosaamista kannattaakin tuoda esille ja brändätä itseään näiden pohjalta. Teknologia- ja pelialasta ovat keskustelemassa Asianajotoimisto Nordian Timo Skurnik (Asianajaja, Osakas) sekä Tuomas Pelkonen (Associate). 

38. Hakijan potentiaalin tunnistaminen henkilöarviointeja hyödyntämällä

16.3.2023 | 35 min

Substanssiosaaminen ei ole ainoa hakijan soveltuvuuteen vaikuttava tekijä rekrytoinneissa. Hakijan potentiaalia ja motivaatiota voidaan arvioida luotettavasti muun muassa erilaisilla henkilöarviointityökaluilla. Miten potentiaalin tunnistaminen edesauttaa rekrytoivaa tahoa? Entä mikä yhteys henkilöarvioinneilla on hakijan sitouttamiseen? Aiheesta on keskustelemassa Master Suomen osakas ja rekrytointistrategisti Annika Vallo.

39. Ura julkisella puolella

30.3.2023 | 24 min

Julkinen sektori mielletään helposti työnantajana hieman tunkkaiseksi. Todellisuudessa julkinen sektori tarjoaa kuitenkin monipuolisia kehitysmahdollisuuksia juristeille aina oikkareiden harjoittelupaikoista jo pidempään uraa rakentaneiden johtotehtäviin. Millaisia mahdollisuuksia ura julkisella puolella sitten todellisuudessa tarjoaa? Entä voiko omaan uran suuntaan vaikuttaa?

Näistä aiheista keskustellaan Juristipodissa yhdessä Opetushallituksen opetusneuvos Laura Francken kanssa.

40. In-house työoikeusjuristin arki

13.4.2023 | 15 min

Moni mieltää perinteiset asianajotoimistot luonnolliseksi jatkeeksi oikeustieteen opinnoille sekä uran aloitukselle – vaihtoehtoja on kuitenkin myös muualla. In-house puoli mahdollistaa juristille oman näköisen urapolun ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa pitkälti myös yrityksen liiketoimintaan. Millaista on työskennellä in-house puolella? Entä mistä koostuu työsuhdejuristin arki?

Aiheesta on Juristipodissa keskustelemassa If Vahinkovakuutuksen Employment Lawyer Julia Heiliö.

41. Asiantuntijan sitouttaminen ja potentiaalin kasvattaminen EASI-arviointien avulla

27.4.2023 | 29 min

Potentiaalin kasvattaminen yrityksen sisällä voi olla haastavaa – osaajien sitouttamiseksi ja motivaation kartoittamiseksi on kuitenkin tarjolla räätälöityjä työkaluja. EASI-arvioinneista voi olla apua tiimin kehittämisessä ja yksilön potentiaalin kasvattamisessa. Yksilöllisen raportin lisäksi EASI-testi tarjoaa myös tärkeää tietoa esihenkilölle ja mahdollistaa tarvittavan sekä oikeanlaisen tuen tehtävässä kehittymiseksi. Miten saadaan työntekijöitä sitoutettua organisaatioon ja samalla maksimoitua jokaisen tiimin jäsenen potentiaali?

Juristipodissa vieraillut Master Suomen osakas ja rekrytointistrategisti Annika Vallo kertoo kokemuksiaan EASI-arviointien mahdollisuuksista.

42. Uuden uran mahdollisuudet ja haasteet aikuisena

11.5.2023 | 33 min

Työkokemuksesta on usein hyötyä uran alkuvaiheessa, mutta aina se ei kuitenkaan luo varaslähtöä haaveammatin pariin. Juristipodissa vieraillut Mika Niemi kertoo jaksossa urastaan maailmalla ja unelmastaan oikeustieteen parissa.

Millaisia hyötyjä on työkokemuksesta oikeustieteen opinnoissa? Millaisia haasteita uuden uran aloitus tuo aikuisiällä?

43. Monipuolinen ura yhdellä työnantajalla

25.5.2023 | 32 min

Nykypäivänä työpaikkaa vaihdetaan pääsääntöisesti useamman kerran uran aikana. Monipuolinen ura on kuitenkin mahdollista rakentaa myös yhdellä työnantajalla. Castrén & Snellmanin Pauliina Tenhunen (Partner, Head of Corporate Governance and Restructuring & Insolvency) vieraili Juristipodissa kertomassa kokemuksiaan 30-vuotisen työuran varrelta.

44. Motivaatio rekrytoinneissa ja työntekijöiden motivaation johtaminen

8.6.2023 | 33 min

Miten tunnistaa tehtävän kannalta olennainen motivaatio ja sitouttaa työntekijöitä? Master Suomen Annika Vallo on keskustelemassa motivaation merkityksestä rekrytoinneissa ja siitä, millainen yhteys henkilön motivaatiolla on esimerkiksi erilaisten toimintatapojen ja perehdytyssuunnitelman laatimisessa. 

45. Monimuotoisuuden voima työyhteisössä ja Secondmentin tarjoamat mahdollisuudet 

Miten luoda osallistava kulttuuri työyhteisössä? Entä miten Secondment edistää ammatillista kehittymistä? Bird & Birdin osakas Iina-Mari Supperi vieraili Juristipodin syyskauden avausjaksossa. Jaksossa keskustelussa on monimuotoisuuden rooli työyhteisössä ja minkälaisia käytännön toimenpiteitä Bird & Bird on ottanut edistääkseen monimuotoisuutta. Jaksossa tarkastellaan myös, miten Secondment voi avata uusia uramahdollisuuksia ja laajentaa asiantuntijuutta.

46. Juristin rooli vastuullisen energia-alan kehittämisessä  

Millaisia ainutlaatuisia mahdollisuuksia energia-ala tarjoaa juristille ja millaisia rooleja asianajajat voivat ottaa toimialalla vastuullisuuden ja ESG-teeman huomioimisessa? Jaksossa keskustellaan energia-alasta Eversheds Sutherlandin partnerin Henrik Sandholmin kanssa. Aiheina ovat energia-alan erityispiirteet verrattuna muihin toimialoihin, vastuullisuuden ja ESG-teeman merkitys, juristin rooli ja haasteet sekä tulevaisuuden näkymät. Lisäksi Henrik jakaa ammatillisia kokemuksiaan ja ajatuksiaan siitä, kuinka pysyä ajan tasalla alan muutoksissa.