Asiakastarinoitamme

Me Paragraaffilla olemme sekä juridiikan alan että henkilöstöpalveluiden asiantuntijoita. Palveluitamme käyttävät erilaiset toimijat ympäri Suomen, ja asiakkaamme ovat kiittäneet meitä ammattitaitoisesta, asiakaslähtöisestä sekä tehokkaasta palvelusta.

”Paragraaffi onnistui haastavan profiilin täyttämisessä hyvin ja lopputuloksena löysimme tiimiimme erinomaisen tekijän. Meidän näkökulmastamme yhteistyö Paragraaffin kanssa sujui saumattomasti ja asiat hoituivat sovitulla tavalla. Erityisesti Paragraaffin laatimat taustamateriaalit osoittautuivat erittäin hyödyllisiksi haastatteluihimme valmistautumisessa ja auttoivat meitä syventymään tarkemmin tiettyihin kysymyksiin. Lisäksi Paragraaffin tekemä työnantajamielikuvatyö niin heidän viestinnässään kuin hakijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa oli meille arvokasta.”

Mika Lindberg, liiketoimintajohtaja / Business manager

Opsec Oy

”Paragraaffin yksi suurimmista vahvuuksista oli kyky houkutella hakijoita, jotka olivat paitsi päteviä myös sitoutuneita ja aidosti innostuneita tehtävästä. Haluamme korostaa erityisesti sitä, miten hyvin Paragraaffin tarjoama palvelu vastasi tarpeitamme ja toi erityisesti ajansäästöä ja tunnetta siitä, että kaikki sujuu suunnitellusti ja onnistuneesti. Voimme lämpimästi suositella yhteistyötä Paragraaffin kanssa vaativissa juristirekrytoinneissa.”

Ilona Kangas, toiminnanjohtaja

YTK Työelämä

”Olemme valinneet Paragraaffin rekrytointikumppaniksemme jo useamman haun osalta. Yhteistyömme heidän kanssaan on ollut erittäin sujuvaa alusta loppuun asti. Ennen haun käynnistymistä Paragraaffin konsultit kävivät kanssamme läpi alan työmarkkinatilannetta ja auttoivat kirkastamaan haettavaa profiilia. Lukuisia rekrytointeja tehneenä koin, että Paragraaffiin omat verkostot mahdollistivat oikeanlaisen kohderyhmän tavoittamisen parhaalla mahdollisella tavalla ja heidän kykynsä keskustella juristien kanssa oli erityisen arvokasta. Heidän käymänsä keskustelut ehdokkaiden kanssa olivat tärkeitä myös työnantajamielikuvamme kannalta.”

Saila Salminen, Recruiting Manager

Lidl Suomi Ky

”Paragraaffi on ollut rekrytointikumppaninamme niin pankki- kuin vakuutustiimiimme sijoittuvissa hauissa. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut erittäin onnistunutta ja olemme löytäneet erinomaisia asiantuntijoita tiimeihimme. Olemme olleet ilahtuneita siitä, miten he ovat onnistuneet löytämään osaajia tehtäviin, joissa tarvitaan erityistä substanssiosaamista. Paragraaffi erottuu positiivisesti modernilla työskentelyllään sekä nopealla, aktiivisella ja asiakaslähtöisellä viestinnällään koko prosessin ajan. Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön ja suosittelemme heitä lämpimästi rekrytointikumppaniksi.”

Anu Koskenvuo, toimitusjohtaja

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

”Käännyimme Paragraaffin puoleen etsiessämme kokenutta juristia hyvinvointialueelle. Hyödynsimme Paragraaffin suorakontaktointia, jonka avulla saimme kasvatettua haun näkyvyyttä ja tavoitettua kattavasti oikean kohderyhmän. Paragraaffin konsultit laativat houkuttelevan työpaikkailmoituksen, jonka ansiosta saimme kolminkertaisen määrän hakemuksia aiempaan verrattuna ja löysimme tarvitsemaamme osaamista tiimiimme.”

Tanja Welin, johtava lakimies

Pirkanmaan hyvinvointialue

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että toteutimme juristin suorahaun Paragraaffin kanssa. He onnistuivat tavoittamaan juuri oikean asiantuntijajoukon ja hakijat ylittivät kaikki odotuksemme. Saimme henkilöarvioinneilla arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi, ja Paragraaffin tarjoama konsultaatiotuki toi meille lisäarvoa koko prosessin ajan.”

Katarina Rosenström, Laki ja Compliance -johtaja

Titanium Oyj

“Olemme tehneet yhteistyötä sekä Corporate and M&A että Employment -praktiikoihin kohdistuneissa juristien suorahauissa. Paragraaffin konsultit ovat onnistuneet löytämään meille jopa niin potentiaalisia työntekijöitä, että olemme päätyneet rekrytoimaan odotettua useamman henkilön niin Tampereen kuin Helsingin toimistoillemme. Olemme olleet erityisen vaikuttuneita ammattimaisesta ja läpinäkyvästä työskentelytavasta ja heidän kyvystään ymmärtää meidän osaajatarpeitamme.

Kokonaisuudessaan olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme Paragraaffin kanssa ja suosittelemme heitä lämpimästi muillekin yrityksille, jotka etsivät luotettavaa ja ammattitaitoista suorahakukumppania juristitehtäviin.”

Anu Vuori, Partner, Head of Employment
Ville Salonen, Partner, Co-Head of Tampere
Asianajotoimisto Magnusson

”Head of Legal -position suorahakuprosessi oli kokonaisvaltaisesti erittäin hyvin johdettu ja pääsimme valitsemaan meille sopivimman juristin varsin kattavasta hakijapoolista. Haettavaa profiilia oli lähestytty juuri meille tärkeiden seikkojen näkökulmasta ja saimme hyvät ennakkotiedot kärkihakijoiden odotuksista sekä substanssiosaamisesta. Fokuksemme omissa haastatteluissamme ohjautuikin enemmän henkilöiden sopivuuden arviointiin osaksi työyhteisöämme ja organisaatiokulttuuriamme. Henkilöarvioinnit vahvistivat valintaamme ja ne toivat erityistä lisäarvoa pohtiessamme päätöstämme kahden kärkihakijan välillä. Koimme yhteistyön erityisiksi vahvuuksiksi nopean reagoinnin ja aktiivisen yhteydenpidon suuntaamme.”

Anna-Liisa Sarasoja, Managing Director

Newsec Property Asset Management in Finland

”Olemme käyttäneet Paragraaffia aiemmin rekrytointikumppaninamme tietosuojavastaavan haussa ja käännyimme jälleen heidän puoleensa, kun haimme kahta hankintapäällikköä tiimiimme. Saimme kattavan käsityksen alan työmarkkinatilanteesta ja Paragraaffilla on poikkeuksellinen kyky löytää erinomaisia osaajia myös tehtäviin, joissa ei edellytetä juridista osaamista. Yhteistyö Paragraaffin konsulttien kanssa oli kaikin puolin mutkatonta, ja he onnistuivat täyttämään kaikki odotukset, jotka rekrytoinneille olimme asettaneet.”

Mirva Hannukainen, Lakiasiainjohtaja

Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy

“Paragraaffi oli yhteistyökumppanimme Paralegal-suorahaussa. Olimme erittäin tyytyväisiä siihen, miten sujuvasti rekrytointiprosessi eteni ja kuinka tarkasti pysyimme sovitussa aikataulussa – nämä seikat olivat meille ensiarvoisen tärkeitä. Paragraaffin asiantuntijat löysivät tehtävään erittäin potentiaalisia hakijoita, mikä teki valinnasta kärkiehdokkaiden välillä lopulta haastavan. Kokonaisuudessaan yhteistyö oli äärimmäisen onnistunut ja olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen.”

Taina Tirkkonen, Group General Counsel

Nokian Renkaat Oyj

”Paragraaffin kanssa oli helppo ja mukava tehdä yhteistyötä. Jokaisen tapaamisen jälkeen meille jäi hyvä fiilis. Lähtökohtaisesti haku oli haastava, sillä pyysimme verrattain paljon määräaikaiselta sijaiselta. Yllätyimme todella positiivisesti hakijoista, jotka Paragraaffi oli löytänyt meille. Suosittelemme mielellämme Paragraaffia yhteistyökumppaniksi.”

Seija Virkajärvi, General Counsel / Lakiasiainjohtaja

Caruna

”Yhteistyö Paragraaffin kanssa oli erittäin onnistunut ja kaikki sujui loistavasti, vaikka aikataulumme oli tiivis. Paragraaffin asiantuntijuus ja ammattitaito välittyivät läpi yhteistyön, ja pystyimme koko ajan luottamaan siihen, että asiat hoidetaan laadukkaasti ja sujuvasti.”

Satu Frisk, Henkilöstön kehittämispäällikkö

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

“Paragraaffin kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta saimme täytettyä määräaikaisen juristitehtävän. Paragraaffi onnistui löytämään meille erinomaisia hakijoita ja toimeksianto eteni kaikin puolin sujuvasti. Toimeksiannon aikana Paragraaffi oli sopivan näkymätön toimija ja asiat etenivät jouhevasti niin, että aikaa vapautui rekrytoinnilta ydintyöhön. Paragraaffin kanssa tehty yhteistyö on ehdottomasti yksi onnistuneimmista ja voin suositella Paragraaffia juristihakuihin rekrytointikumppaniksi.“

Miika Oksanen, General Counsel

Adven

”Paragraaffin kanssa toteutetun yhteistyön ansiosta onnistuimme löytämään Senior Vice Presidentin yhtiöömme pääkonttoriin Poriin. Meillä on laaja kokemus erilaisista suorahakupalveluista, mutta yhteistyö Paragraaffin kanssa onnistui yli odotusten. Onnistuimme saamaan hakuun erittäin korkeatasoisia hakijoita ja haastattelut heidän kanssaan saatiin järjestettyä hyvin nopealla aikataululla. Hakijat olivat lisäksi saaneet erinomaiset esitiedot tehtävästä. Erityistä kiitosta annamme myös siitä, että meillä oli koko prosessin ajan sama helposti tavoitettava yhteyshenkilö. Arvosana yhteistyölle on lähes täysi kymppi ja voimme ehdottomasti suositella Paragraaffia yhteistyökumppaniksi juridiikan alan johtotehtävien rekrytointeihin.”

Mikko Juusela, Senior Vice President – People & Leadership

Luvata Oy

Paragraaffi toimi yhteistyökumppaninamme kahden juristin rekrytoinnissa. Paragraaffin konsulteilta saimme arvokasta apua profiilien määrittelyyn ja yhdessä heidän kanssaan onnistuimme kirkastamaan haettavat profiilit. Yhteydenpito oli saumatonta koko toimeksiannon ajan ja Paragraaffin laatimat kirjalliset materiaalit erinomaisia. Suosittelemme mielellämme Paragraaffia yhteistyökumppaniksi juridisen alan rekrytointeihin!

Charlotta Forsman, Asianajoassistentti, BBA

Asianajotoimisto Romo

“Olimme tyytyväisiä yhteistyöhömme Paragraaffin kanssa ja haastavasta profiilista huolimatta Paragraaffi onnistui löytämään meille muutamia potentiaalisia hakijoita. Erityisen tyytyväisiä olimme Paragraaffin puolelta laadittuihin kirjallisiin materiaaleihin, joista oli suuri hyöty myös omissa haastatteluissamme, mikä nopeutti valintapäätöksen tekemistä. Toimeksiannon perusteella voimme suositella Paragraaffia lämpimästi juridisen alan rekrytointiyhteistyökumppaniksi!”

Assi Ikonen, Head of Legal

Vakuutusosakeyhtiö Garantia

”Paragraaffi oli luonteva valinta yhteistyökumppaniksemme juristin suorahakuun. Esittelyvaiheessa hakijoista saadut tiedot olivat kattavat ja tavatessamme ensi kertaa hakijoita tulikin tunne, että he olisivat Rapala VMC:n väelle jo ennestään tuttuja. Ehdokaskohtaiset keskustelut Paragraaffin konsulttien kanssa mahdollistivat meidän keskittymisemme omissa haastatteluissamme kärkihakijoihin substanssin lisäksi syvemmin muihin osa-alueisiin. Yhteistyössä parasta oli ehdottomasti aktiivinen keskusteluyhteys ja erinomainen lopputulos, jonka saavutimme.”

Tuomo Leino, General Counsel

Rapala VMC Oyj

”Paragraaffi on ollut luonteva yhteistyökumppanimme jo useammassa juristihaussa. Paragraaffi on onnistunut löytämään meille potentiaalisia hakijoita tehtävien haasteellisuudesta riippumatta. Paragraaffin kanssa yhteistyö on ollut tehokasta ja suoraviivaista, minkä ansiosta voimme suositella Paragraaffia lämpimästi juridisen alan rekrytointiyhteistyökumppaniksi.”

Marianna Holmberg, Marketing, People & Culture Specialist

LIEKE Asianajotoimisto

“Löysimme Paragraaffin asiantuntijoiden kautta meidän toimintaamme sopivan juristin. Prosessin aikana meidän suuntaamme oltiin aktiivisesti yhteydessä ja saimme hyviä ehdokkaita, joista pääsimme lopulta valitsemaan meille parhaan asiantuntijan. Juristin positio aukesi meillä täysin uutena tehtävänä, jonka profilointiin saimme myös arvokasta apua toimeksiannon aikana.”

Tiina Mäkinen, Puheenjohtaja

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry

”Olimme tyytyväisiä yhteistyöhömme Paragraaffin kanssa, vaikka prosessin alkuvaiheessa käytimme odotettua enemmän aikaa tarkan profiilin määrittelyyn. Tämä pohjalta Paragraaffin tuottama kirjallinen materiaali oli kuitenkin erittäin laadukas ja tuki hakua hyvin. Paragraaffi onnistui löytämään meille muutamia potentiaalisia hakijoita verrattain pienestä hakijakentästä ja olimme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Toimeksiannon perusteella voimme suositella Paragraaffia lämpimästi juridisen alan rekrytointiyhteistyökumppaniksi!”

Ulla-Maija Rajankangas, Toimitusjohtaja

Hyvinvointialan liitto ry

”Käännyimme Paragraaffin puoleen, kun meille tuli tarve ensimmäisen lakiasiaintoiminnoista vastaavan juristin suorahaulle. Paragraaffin konsultit perehtyivät syvällisesti haettavaan profiiliin kanssamme ja pääsimmekin valitsemaan varsin kattavasta hakijapoolista meille sopivimman henkilön. Kommunikointi oli yhteistyön aikana aktiivista ja sujuvaa. Koimme, että Paragraaffin konsultit ymmärsivät meidän tarpeemme ja onnistuivat vastaamaan odotuksiimme.”

Samu Konttinen, Toimitusjohtaja

Loihde Oyj

’’Paragraaffin kanssa toteutettu Secondment-toimeksiantoprosessi sujui erinomaisesti ja nopeasti, ja prosessi oli meille ihanan helppo. Paragraaffin konsultit kartoittivat tehtävään liittyvät tarpeet kattavasti ja onnistuivat löytämään tiukasta aikataulusta huolimatta monia hyviä hakijoita, joista parilla oli jopa relevanttia asiakirjahallintokokemusta, mikä tuli yllätyksenä, sillä asiakirjahallinnon osaajat ovat varsin harvassa. Arvostimme erityisesti myös suosittelijoiden kommenttien soittamista päätöksenteon tueksi.’’

Sofia Nylund, Arkistotoimen päällikkö

HUS Yhtymähallinto

’’Paragraaffi oli kumppanimme hybridihaussa, jossa haimme kiinteistölakimiestä  vahvistamaan inhouse-tiimiämme. Yhteistyö Paragraaffin konsulttien kanssa oli suoraviivaista ja mutkatonta. Suosittelemme Paragraaffia mielellämme oikeudellisen alan rekrytointikumppaniksi!”

Anu Tuomola, SVP, General Counsel

SRV Yhtiöt Pyj

’’Etsimme asuntoliiketoimintaan lakimiestä ja valitsimme yhteystyökumppaniksemme Paragraaffin. Yhteistyö Paragraaffin kanssa oli selkeää ja saimme hakuun monta hyvää hakijaa. Suosittelemme mielellämme Paragraaffia juridisen alan rekrytointikumppaniksi.’’

Katri Innanen, VP, General Counsel

Sato Oyj

’’Olimme muodostaneet käsityksen yhtiön historian ensimmäisestä COO:sta. Paragraaffin avulla saimme kirkastetuksi asiantuntijaprofiilin avainrooliin haettavan henkilön substanssivaatimuksista niin liiketoiminnan kehittämisen kuin johtamisenkin näkökulmasta. Tehtävän keskittyessä vahvasti myös ihmisten johtamiseen oli ensiarvioisen tärkeää mitata henkilön sopivuutta asiantuntijaorganisaatioomme. Kokonaisarvion mahdollistamiseksi hyödynsimmekin Paragraaffin henkilöarviointeja prosessissa. Yhteydenpito toimi erinomaisesti ja ajantasaisin tieto oli aina toimitettuna kaikille prosessiin osallistuville.’’

Karri Nieminen, Managing Partner

Fiscales Oy

’’Haastavasta rekrytointiajankohdasta huolimatta saimme useita potentiaalisia ehdokkaita arvioitavaksi ja löysimmekin juuri meidän tarpeisiin sopivan henkilön vahvistamaan tiimiämme Secondmentille. Saimme Paragraaffin konsulteilta henkilöarviointien ohella kaiken tarvittavan tiedon hakijoista, joiden myötä keskusteluja oli hyvä jatkaa omiin haastatteluihimme. Yhteydenpito oli tehokasta ja ajantasaista. Aiomme ehdottomasti pitää yllä hyvin alkanutta yhteistyötä jatkossakin.’’

Pihla Hynynen, Johtava hankintalakimies

Espoon kaupunki

’’Saimme kattavan arvion kärkiehdokkaista ja henkilöarviointeja varten tehdyn kriteeristön myötä pääsimme syventymään vielä asiantuntijoiden kognitiivisiin kykyihin ja työpersoonallisuuteen. Kokonaisuudessaan suorahakuprosessi sujui erinomaisessa yhteistyössä, Paragraaffin konsultti oli aktiviinen suuntaamme ja tuki meitä tärkeässä päätöksenteossa.’’

Nina Rosenlew, Head of Legal

United Bankers Oyj

’’Etsimme oikeudenkäyntilakimiestä ja valitsimme rekrytointikumppaniksi Paragraaffin, koska meille oli tärkeää, että konsultit tunsivat oikeudellisen toimialan syvällisesti. Paragraaffilla ymmärrettiin osaamistarpeemme nopeasti ja he löysivät meille sopivan ehdokkaan haastavasta osaajamarkkinasta huolimatta. Paragraaffin toimintamalli on virtaviivainen ja verraten nopea, minkä lisäksi asiakaspalvelu on erinomaista.’’

Tuomas Koskinen, Asianajaja, Osakas

Asianajotoimisto Waly & Koskinen Oy

’’Paragraaffin kanssa toteutettu oikkarihakumme oli erittäin onnistunut ja miellyttävä yhteistyö. Paragraaffin konsultit arvioivat tehtävän vaatimukset ja kirkastivat arviointikriteerit kanssani. Screening-palvelun avulla varmistin, että löysin tehtävään sopivimmat tekijät Paragraaffin konsulttien huolehtiessa hakuprosessin aikaavievimmästä osuudesta. Videoesittelyt osoittautuivat erinomaiseksi tavaksi päästä tutustumaan paremmin ehdokkaaseen etukäteen ennen varsinaista haastattelua.’’

Merja Jokinen, Kassanjohtaja

Yrittäjäkassa

’’Tässä yhteistyössä ennakko-odotuksemme täyttyivät ja olimme tyytyväisiä meille räätälöityyn hakuprosessiin ja ehdokkaiden haastatteluista saatuihin yhteenvetoihin. Tarkan profiilin määrittelyn ja huolellisesti läpiviedyn toimeksiannon aikana Paragraaffin konsultit osoittivat olevansa hyvin ammattitaitoisia arvioimaan tehtävää sekä hahmottamaan juristin roolin vaatimuksia juuri meidän toimialamme ja tarpeidemme näkökulmasta.’’

Juha Jauhiainen, Lakiasiainjohtaja & Tarmo Nikkilä, Lakiasiainpäällikkö

YIT Oyj

’’Paragraaffi onnistui erinomaisesti vastaamaan odotuksiimme Legal Counselin suorahaussa saadessamme varsin kilpailukykyisen hakijapoolin omaan arviointiimme. Erityistä lisäarvoa prosessiin toi Paragraaffin perehtyminen tehtävässä vaadittuun juridiseen osaamiseen ja ymmärrykseen toimialamme vaatimuksia kohtaan. Arvostin vaivatonta kommunikointia juristin profiilia luodessamme ja sujuvaa yhteydenpitoa prosessin aikana.’’

Tiia Ryhänen, General Counsel

Gasum Oy

’’Yhteistyö Legal Counselin suorahaun kanssa sujui erinomaisesti. Olimme erityisen tyytyväisiä yhteydenpidon vaivattomuuteen ja prosessin tehokkuuteen. Juridisen substanssin arviointi oli Paragraaffilla omaa luokkaansa ja saimme haastattelujemme tueksi kattavat esittelyt kärkiehdokkaista. Henkilöarviointeja varten tehtävään tarkkaan määritelty kriteeristö auttoi meitä arvioimaan ehdokkaiden soveltuvuutta ja ennustamaan henkilöiden suoriutumista juuri meidän organisaatiossamme.’’

Pia Hidén, Laki ja Compliance -johtaja

EAB Group Oyj

’’Paragraaffin ketteryys ja nopea reagointikyky istuivat yhtiömme toimintatapojen kanssa hyvin yhteen ja lakipalveluiden yksikköön haetun tietosuojavastaavan suorahaku toteutuikin ensiluokkaisesti. Löysimme huippuosaajan osaksi työyhteisöämme, joten lopputulos oli varsin onnistunut.’’

Krista Rantala, varatoimitusjohtaja, yhtiön lakimies

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

”Paragraaffin avulla onnistuimme täyttämään avoimet Receptionist- ja assistenttitehtävät yhtiössämme. Yhteistyö Paragraaffin kanssa oli mutkatonta ja rekrytointiprosessi eteni tehokkaasti aikataulussaan. Paragraaffin laatimien kirjallisten dokumenttien ansiosta meidän oli helppo edetä nopeasti omiin haastatteluihimme ja saimme tehtävät pikaisesti täytettyä haastavasta ajankohdasta huolimatta.”

Marianna Holmberg, Marketing, People & Culture Specialist

LIEKE Asianajotoimisto

’’Löysimme Paragraaffin avulla erinomaisia juristeja työyhteisöömme. Konsultit ymmärsivät oikeudelliset tarpeemme ja antoivat arvokkaita näkökulmia asiantuntijaprofiilia määriteltäessä. Hakuprosessi eteni johdonmukaisesti ja koimme, että meidät pidettiin koko ajan kartalla haun etenemisestä. Kandidaateista tehdyt arvioinnit olivat kattavia ja helpottivat päätöksentekoamme prosessin lopussa. Meillä oli hyvä asiakaskokemus ja voimme lämpimästi suositella Paragraaffia juridiikan alan rekrytointeihin.’’

Anna Tapio, Oikeudellisen yksikön päällikkö

Teollisuusliitto ry

’’Käännyimme Paragraaffin puoleen, koska halusimme saada kokonaiskuvan meidän toiminta-alueemme osaajamarkkinasta. Meille oli tärkeää löytää asiantuntija, joka tukisi kasvuamme ja kokisi liiketoimintamallimme omakseen. Iconicsin toimintatapoja mukaillen, prosessi Paragraaffin kanssa oli sparraileva, mutkaton ja tehokas.’’

Antti Ikonen, Perustajaosakas, toimitusjohtaja

Iconics Oy

’’Päädyimme Paragraaffin Secondment-palveluun, mikä osoittautui erittäin toimivaksi ratkaisuksi työsuhdejuristin tehtävän täyttämiseen lyhyen perhevapaan ajaksi. Löysimme useiden ehdokkaiden joukosta tehtävään Paragraaffin konsulttien avulla huipputekijän, joka auttoi asiantuntemuksellaan mm. koronapandemian aikaisten laajojen lomautusten suunnittelussa ja toteutuksessa.’’

Topias Mäkinen, Työsuhdepäällikkö

Restel Oy

’’Futulaiset ovat ylpeitä yrityskulttuuristaan. Siksi meille olikin ensiarvoisen tärkeää löytää secondmentillemme juristi, joka jo hakuvaiheessa osoitti sopivansa Futuricen kulttuuriin. Hakuprosessi Paragraafin kanssa eteni reippaasti, ja lukuisten loistavien ehdokkaiden joukosta löytyikin erinomainen kollega. Paragraaffin vahvuudet nuorten asiantuntijoiden etsinnässä pääsivät oikeuksiinsa, ja olemme supertyytyväisiä lopputulokseen!’’

Teemu Oksanen, General Counsel

Futurice Group

’’Meille oli tärkeää löytää Factan tarpeisiin sopiva osaava juristi, joka menestyisi vankalla kokemuksella rakennetussa työyhteisössämme ja sitoutuisi arvoihimme. Paragraaffin konsulttien kanssa yhteistyön jatkaminen oli mielekästä ja onnistuimme yhdessä rakentamaan realistisen asiantuntijaprofiilin. Lopputulos oli erittäin onnistunut ja saimme tiimiimme asiantuntijan, joka täytti odotuksemme.’’

Mika Miesmäki, Osakas, Toimitusjohtaja

Asianajotoimisto Facta Oy

’’Paragraaffin Secondment oli meille joustava ja nopea ratkaisu tilapäiseen oikeudelliseen tarpeeseen. Tarvitsimme lakiasiantuntijan sijaista ja saimme lyhyellä aikataululla toiveidemme mukaisen, pätevän tekijän. Toimeksianto sujui mutkitta tiukasta aikataulusta huolimatta ja olemme erittäin tyytyväisiä Paragraaffin palveluihin.’’

Sofia Rahikainen, Legal & People Specialist

Demos Helsinki

’’Tavoitimme Paragraaffin avulla helposti suuren määrän juridiikan alan osaajia ja saimme ennätysmäärän hakijoita. Palvelu oli nopeaa, helppoa ja asiantuntevaa. Kun kysymys on juridiikan alan talenteista, Paragraaffi on tehokkain tapa tavoittaa potentiaaliset hakijat.’’

Jarkko Ruohoniemi, Neuvottelujohtaja, toimihenkilösopimukset

Teknologiateollisuus ry

’’Haimme asianajotoimistoomme juristeja monipuolisella kokemuksella ja erilaisilla työkokemuksilla. Paragraaffi auttoi meitä rakentamaan osaamistarpeitamme vastaavan asiantuntijaprofiilin ja kirkastamaan vetovoimatekijämme työnantajana. Paragraaffi pystyy kokemuksemme mukaan vastaamaan hyvin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivan yrityksen tarpeisiin. Paragraaffilla on poikkeuksellisen laajat verkostot juridiikan alalla ja konsulttien oikeudellinen osaaminen mahdollisti sen, että pystyimme keskustelemaan hakuprosessin aikana juridiikan ammattilaisen rekrytoinnista kuin juristi toiselle.’’

Jukka-Pekka Alanen, Osakas

Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy

’’Käytimme Paragraaffia juristien suorahaussa. Paragraaffin avulla täytimme useita juristin paikkoja eri praktiikoihin. Paragraaffi toimitti sen, mitä lupasi ja antoi myös hyödyllistä lisätietoa rekrytoinnin tueksi.’’

Heikki Wide, Partner

Asianajotoimisto Magnusson

’’Paragraaffin headhunting-palvelu löysi meille useita hyviä ehdokkaita uudeksi tiimimme jäseneksi ja löysimmekin aivan loistavan yhtiölakimiehen Paragraaffin ansiosta. Voimme suositella Paragraaffia yhteistyökumppaniksi vaativiinkin rekrytointeihin.”

Destia

“Paragraaffin kautta saimme tehtäväämme rutkasti päteviä hakijoita. Palvelun kautta näyimme myös hakukuulutuksen kautta suurelle joukolle juridiikan alan ammattilaisia. Yhteyshenkilömme hoiti tehtävän suurella ammattitaidolla ja nopeasti.”

Jussi Mannerberg, toimitusjohtaja

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

’’Paragraaffin Secondment -palvelu oli meille joustava ja kustannustehokas tapa saada asiantuntijaresursseja vaihtelevassa toimintaympäristössä, jossa ruuhkahuiput ovat ajoittaisia. Vuokrakonsultti oli asiantunteva ja palvelun avulla varmistimme laadukkaan palvelun asiakkaillemme aina! Paragraaffi vastasi työnantajavelvoitteista, mikä helpotti meidän hallintoamme ja yhteistyö heidän kanssaan oli saumatonta. Olemme tyytyväisiä Paragraaffin asiantuntijoihin sekä heidän palveluunsa ja voimmekin suositella heitä aina, kun kyse on juridiikan alan osaajien löytämisestä!’’

Stefan Högnabba, Kassanjohtaja

SUPER-työttömyyskassa

’’Meidän oli luonnollista kääntyä Paragraaffin puoleen asianajosihteerin haussa hyvän yhteistyön rakennuttua aiempien juristihakujen myötä. Prosessi eteni vaivattomasti ja toivomamme aikataulun mukaisesti. Voin suositella lämpimästi Paragraaffin asiantuntemusta myös oikeudellisia avustavia tehtäviä hoitavien henkilöiden suorahakuihin.’’

Jukka-Pekka Alanen, Osakas

Asianajotoimisto Suojanen & Alanen Oy

’’Rekrytoimme uuden asiamiehen liitollemme jäsenneuvonta- ja neuvottelutehtäviin. Paragraaffin asiantuntijoiden osaaminen suorahakuprosessissa varmisti sen, että saimme taloon juuri sellaista asiantuntijuutta, jota haimme. Hakijakokemuksesta huolehdittiin niin, että prosessi oli miellyttävä ja hakijoille jäi hyvä kuva toimeksiantajasta. Viestintä asiakkaan kanssa oli jouhevaa ja huomioivaa. Paragraaffi on luotettu yhteistyökumppanimme, kun tarvitsemme apua juridisen osaamisen löytämisessä.’’

Marjatta Vehkaoja, Varatoiminnanjohtaja

Suomen Eläinlääkäriliitto ry

“Paragraaffin asiantuntijat saattoivat meidät yhteen toiminnanjatkajan haussa. Prosessin aikana Paragraaffin asiantuntijat hahmottivat osapuolten toiveet ja näkemykset sekä olivat aktiivisesti yhteydessä eri vaiheiden etenemisestä. He osoittivat neuvotteluissa tehneen kattavan pohjatyön osapuolten liiketoiminnallisista tavoitteista. Olimme tyytyväisiä toiminnanjatkajan haun lopputulokseen.”

Jaakko Ikonen & Martti Nieminen

LakiMajakka Oy

’’Paragraaffi resursoi sopimuksensiirtoprojektiamme henkilöstövuokrauksen avulla ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä heidän palveluihinsa. Paragraaffi etsi meille sopivat työntekijät nopeasti antamiemme ohjeiden mukaisesti ja saimme tiimiimme osaajia, jotka menestyivät tehtävissään erinomaisesti. Palvelu sopi hyvin projektimme läpivientiin, sillä työtekijät olivat joustavasti käytössämme oman tarpeemme mukaan. Voimme lämpimästi suositella Paragraaffia yhteistyökumppaniksi, kun kyseessä on juridiikan ammattilaisten ja tulevaisuuden talenttien rekrytointi tai vuokraus!’’

Petteri Viljakainen, ICT-lakimies

Uudenmaan liitto

“Olemme JATTK:lla tyytyväisiä Paragraaffin palveluun. Saimme päteviä, meille sopivia opiskelijoita töihin. Rekrytointiprosessi sujui hyvin ja ehdokkaita saimme sopivan määrän, joista valita. Säästimme paljon aikaa, kun meidän ei tarvinnut itse käydä lukuisia hakemuksia läpi. Käytämme jatkossakin Paragraaffin palveluita, jos opiskelijarekrytointi tulee ajankohtaiseksi.”

Tuija Taxell, Kassanjohtaja

JATTK-työttömyyskassa

“Rekrytoimme Paragraaffin avulla juridiikan asiantuntijan ja olimme palveluun erittäin tyytyväisiä. Valitsimme Paragraaffin, koska heillä on tieto ja taito etsiä juuri oikeat tekijät. Olemme erittäin tyytyväisiä rekrytointiprosessiin kokonaisuudessaan, lopputuloksena saimme meidän tarpeitamme vastaavan osaajan, joka on tuonut organisaatioomme paljon lisäarvoa. Suosittelemme Paragraaffia kaikille, jotka etsivät juridista osaamista!’’

Micaela Vilhunen, CFO

Zodiak Finland Oy

“Paragraaffi hoiti toimeksiantomme nopeasti ja ammattitaidolla. Paragraaffin juridisen alan osaajien verkosto erottui edukseen muista alan toimijoista.”

Pekka Pursiainen, Liiketoimintajohtaja

Siltaraha

“Paragraaffin rekrytointi oli asiantuntevaa ja tehokasta. Saimme tiimiimme täydellisesti sopivan lakimiehen nopeasti!”

Petteri Keinänen

Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy

”Meille Senaatissa on tärkeää tavoittaa juuri ne oikeat kandit haettavaan paikkaan ja Paragraafin kautta olemme moninkertaistaneet hakijamäärät juristipalveluiden rekryihin. Opiskelijat eivät usein selaa perinteisiä työnhakuportaaleja ja siksi yritysten on tunnistettava itselleen oikeat kanavat rekrytoida tulevaisuuden lupauksia.”

Tina Karike, Henkilöstöjohtaja

Senaatti-kiinteistöt

’’Ilmoittaminen Paragraaffin kautta on helppo ja tehokas tapa tavoittaa juridiikan alan ammattilaiset sekä tulevaisuuden talentit.’’

Mikael Åkermarck, Neuvotteleva virkamies

Liikenne- ja viestintäministeriö

“Otimme jälleen yhteyttä Paragraaffin konsultteihin luodaksemme hakijoita puhuttelevan työpaikkailmoituksen, ja heiltä löytyi juuri tarpeisiimme vastaava palvelu. Paragraaffin konsultit kirkastivat kanssamme konsultoivalla otteella tehtävänkuvausta ja vetovoimatekijöitämme sekä loivat hakuilmoituksen ja julkaisivat sen alustoillaan. Onnistuimme tavoittamaan Paragraaffin kautta laajan joukon oikeustieteen opiskelijoita ja löysimme tehtävään toiveitamme vastaavan osaajan. Paragraaffin konsultit onnistuivat vastaamaan tarpeisiimme asiantuntevasti sekä nopeasti ja käytämme Paragraaffia myös jatkossa yhteistyökumppaninamme juridisen osaamisen löytämisessä.”

Juho Pakonen, Legal Trainee

Nordic Mobile Trust Oy

”Onnistuimme Paragraaffin kanssa haasteellisessa rekrytoinnissa, jossa hakuedellytykset täyttäviä hakijoita ei ole työmarkkinoilla hirveästi. Paragraaffi hoiti esihaastattelut mallikkaasti ja itsenäisesti, mutta osallisti ja informoi meitä fiksusti silloin kun oli tarve. Sovittu rekrytointiaikataulu piti, mikä oli tärkeää oman suunnittelumme kannalta. Kaikkiaan meitä palveltiin hyvin ja ammattimaisesti koko rekrytointiprosessin ajan.”

Jaakko Laukia, General Counsel

Docue Technologies Oy

Työnhakijat kertovat

“Arvostin Paragraaffin suorahakuprosessin perinpohjaisuutta ja selkeyttä, sillä se loi hyvän pohjan haetussa positiossa menestymiselle. Haastattelujen yhteydessä suoritin Paragraaffin toimittamat henkilöarvioinnit, joiden tekemisestä ja kattavasta purusta syntyi positiivinen kokemus. Nykyiseen tehtävääni hakeutuminen oli iso ja tärkeä asia urani kannalta ja työni onkin vastannut hakuprosessissa muodostamaani käsitystä. Sain säännöllisesti tietoa hakuprosessin etenemisestä ja hakijana arvostin sitä, että minua informoitiin eri vaiheissa ajantasaisimmilla tiedoilla luvatusti.”

Petrus Pöytäniemi, Legal Counsel

United Bankers Oyj

“Osallistuin Paragraaffin suorahakuprosessiin ja kokemukseni oli erinomainen. Arvostin erityisesti sitä, että sain keskustella toisen juristin kanssa. Sain selkeän kuvan käsillä olevasta tehtävästä ja koin, että kompetenssini ymmärrettiin. Positiiviseen hakijakokemukseeni vaikutti myös se, että sain palautetta haastattelusta ja hakuasiakirjoistani kasvotusten. Palaute osaavalta henkilöltä teki prosessista itsestään hyödyllisen myös hakijalle. Viestintä oli nopeaa ja pysyin koko ajan perillä prosessin etenemisestä.”

Maria Relander, Lakimies

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

“Työskentelin Paragraaffin kautta inhouse-työsuhdejuristin sijaisena. Kaksivaiheisessa rekrytointiprosessissa sain hyvän käsityksen toimenkuvan vaatimuksista, ja haastatteluiden välittömän tunnelman ansiosta pystyin antamaan rehellisen kuvan itsestäni. Työsuhteen aikana palkanmaksu tapahtui oikein ja ajallaan. Paragraaffin toiminnasta välittyi aito kehittymisen halu, sillä minulta pyydettiin aktiivisesti palautetta niin rekrytointiprosessin aikana kuin pestin päätyttyä. Kokemukseni työnhakijana ja työntekijänä oli kaikkinensa pelkästään positiivinen.”

Risto Ojakoski, Työsuhdejuristi

Restel Oy

“I especially appreciate quick and clear information about the timeframe of the process and the feedback given at the first interview.”

Elina Hirviniemi, Arvopaperimarkkinajuristi

Ilmarinen

“Paragraaffin rekryprosessi oli mukava ja sujuva. Minulle esiteltiin hyvin tavoitteitani vastaava positio, johon olen ollut erittäin tyytyväinen. Kaikin puolin suositeltava kokemus.”

Viljami Aarbakke, Legal Counsel

Fortum

“Kokonaisuudessaan prosessi oli sujuva ja onnistunut. Se eteni nopeasti, joka sopi omaan aikatauluuni loistavasti.”

Sofia Helminen, Lakimies

Asianajotoimisto Petteri Keinänen Oy

“Työt ovat alkaneet sujuvasti ja ovat vastanneet rekrytoinnissa saamiani tietoja. Paragraaffin osalta prosessi oli todella sujuva ja mutkaton. Sain teiltä tarvitsemani tiedot ja aikatauluarviot prosessin etenemisestä pitivät paikkansa. Myös haastattelut olivat asiallisia ja keskustelevia, mikä on mielestäni uravalintoja tehdessä tärkeää.”

Maria Siro, Associate

Asianajotoimisto Magnusson

“Paragraaffin rekrytointiprosessi oli nopea ja tehokas. Sain hyvät tiedot tehtävästä ja minut pidettiin ajan tasalla prosessin etenemisestä. Haastattelussa keskityttiin kompetensseihini sekä käsillä olevaan tehtävään ja se olikin kaikin puolin miellyttävä kokemus!”

Anu Vuori, Associate

Asianajotoimisto Magnusson

“Paragraaffin rekrytoijat olivat todella ystävällisiä ja kohtasivat minut ihmisena ja asiantuntijana. Koin, että rekrytoijat todella haluvat löytää myös työnhakijoille työpaikan, ei pelkästään työnantajille.”

Työsuhdejuristi

Muita asiakkaitamme