Henkilöarvioinnit

Henkilöarvioinnit voidaan lisätä luonnollisena osana eri prosesseihin, ja arviointien avulla saatte tärkeää tietoa hakijan soveltumisesta yrityskulttuuriinne sekä haettavaan tehtävään.

Hyvän hakijakokemuksen huomioiva valintamenetelmä

Tutkittua testaamista

Käytämme Master Internationalin kansainvälisillä tutkimuksilla validoituja työkaluja tulosten saamiseksi. Paragraaffin konsultit ovat erikoistuneet juristiprofessioon ja meidät on sertifioitu psykometristen profiilien tulkitsemiseen sekä strukturoitujen purkujen fasilitointiin.

Ensiluokkainen hakijakokemus

Modernit menetelmämme mahdollistavat nopean ja selkeän arviointiprosessin, johon asiantuntijan on helppo osallistua. Asiantuntija saa tietoa itsestään ja voi luottaa siihen, että häntä arvioidaan kokonaisvaltaisesti yksilölliset ominaisuudet huomioiden.

‟Saimme kattavan arvion kärkiehdokkaista ja henkilöarviointeja varten tehdyn kriteeristön myötä pääsimme syventymään vielä asiantuntijoiden kognitiivisiin kykyihin ja työpersoonallisuuteen. Kokonaisuudessaan suorahakuprosessi sujui erinomaisessa yhteistyössä, Paragraaffin konsultti oli aktiviinen suuntaamme ja tuki meitä tärkeässä päätöksenteossa.‟

Nina Rosenlew, Head of Legal

United Bankers Oyj

‟Yhteistyö Legal Counselin suorahaun kanssa sujui erinomaisesti. Olimme erityisen tyytyväisiä yhteydenpidon vaivattomuuteen ja prosessin tehokkuuteen. Juridisen substanssin arviointi oli Paragraaffilla omaa luokkaansa ja saimme haastattelujemme tueksi kattavat esittelyt kärkiehdokkaista. Henkilöarviointeja varten tehtävään tarkkaan määritelty kriteeristö auttoi meitä arvioimaan ehdokkaiden soveltuvuutta ja ennustamaan henkilöiden suoriutumista juuri meidän organisaatiossamme.‟

Pia Hidén, Laki ja Compliance -johtaja

EAB Group Oyj

Mitä henkilöarviointi sisältää?


KOGNITIIVISET KYVYT

Yleiseen älylliseen kyvykkyyteen (G-faktori, GMA) perustuva Master ACE-testi mittaa asiantuntijatyössä vaadittavia kognitiivisia kykyjä. Monimutkaisten tietojen käsittely on suorassa yhteydessä kognitiivisten kykyjen kanssa ja se on yleistettävissä tehtävästä tai senioriteetista riippumatta. Kognitiiviset kyvyt ovat avainasemassa, kun arvioidaan asiantuntijan potentiaalia ja tulevaa suoriutumistatehtävässä.​

  • Kandidaatin loogisen analyyttisen päättelykyvyn arviointi suhteessa työn vaativuuteen
  • Arviointi tehdään kognitiivisella Adjustable Competence Evaluation (ACE) testillä
  • Tavoitearvot määritellään Paragraaffin sertifioitujen konsulttien avustuksella tehtäväkohtaisesti
  • Testin tuloksia tarkastellaan sertifioidun konsultin toimesta yhdessä kandidaatin kanssa
  • Testistä tuotetaan raportti asiakkaalle päätöksentekoa varten, minkä lisäksi keskeiset näkökohdat tiivistetään haastattelumuistioon

TYÖPERSOONALLISUUS

Big Five –malliin perustuva Master OPTO-persoonallisuustestillä tehdään näkyväksi käyttäytymismallit, jotka perustuvat kahdeksaan työssä suoriutumisen kannalta relevanttiin persoonallisuuden piirteeseen.​ Työssä menestymisen kannalta on olennaista, että asiantuntijan taipumukset sopivat organisaation vaatimuksiin. Sopivuus varmistaa sitoutumisen, tukee motivaatiota ja luo perustan tehokkaalle työskentelylle työyhteisössä.

  • Työtehtävän ja organisaation kannalta olennaisten käyttäytymispiirteiden arviointi
  • Arviointi tehdään Big Five –malliin perustuvalla OPTO persoonallisuustestillä
  • Tavoitearvot määritellään Paragraaffin sertifioitujen konsulttien avustuksella tehtäväkohtaisesti
  • Testin tuloksia tarkastellaan konsultin toimesta yhdessä kandidaatin kanssa
  • Testistä tuotetaan raportti asiakkaalle päätöksentekoa varten, minkä lisäksi keskeiset näkökohdat tiivistetään haastattelumuistioon

Ota yhteyttä

Emmi Piirainen

Legal Talent Consultant

OPTO-, ACE- ja EASI-sertifikaatit

050 471 5599

Erica Holmlund

Legal Talent Consultant

OPTO-, ACE- ja EASI-sertifikaatit

050 5766 752