Asiantuntijan sitouttaminen ja potentiaalin kasvattaminen EASI-arviointien avulla

Kumppanit30.5.2023

Miten saadaan työntekijöitä sitoutettua organisaatioon ja samalla maksimoitua jokaisen tiimin jäsenen potentiaali? Potentiaalin kasvattaminen yrityksen sisällä voi olla haastavaa – osaajien sitouttamiseksi ja motivaation kartoittamiseksi on kuitenkin tarjolla räätälöityjä työkaluja. Juristipodissa vieraillut Master Suomen osakas ja rekrytointistrategisti Annika Vallo kertoi jaksossa kokemuksiaan EASI-arviointien mahdollisuuksista.

“EASIn avulla yksilö oppii sanoittamaan motivaatiotekijöitään, mutta tuloksista on olemassa myös raportti esihenkilölle.” 

Osaajien pitäminen vähentää vaihtuvuutta 

Annika korostaa jaksossa potentiaalin kasvattamista yrityksen sisällä, jotta voidaan välttää osaajapulaa ja pitää kiinni organisaation asiantuntijoista. EASI-arvioinneista voi olla apua tiimin kehittämisessä ja yksilön potentiaalin kasvattamisessa. Yksilöllisen raportin lisäksi EASI-työkalu tarjoaa tärkeää tietoa esihenkilölle ja mahdollistaa tarvittavan sekä oikeanlaisen tuen tehtävässä kehittymiseksi.  

“On vaikeaa määritellä hyvää johtajaa – on kuitenkin tutkittu, että johtajan hyvä itsetuntemus korreloi työtyytyväisyyden kanssa.” 

EASI-työkalu tiimien kommunikaation ja toimintamallien kehittäjänä 

Yksilöllisten motivaatiotekijöiden tunnistamisen lisäksi EASI-arvioinneista voi olla apua myös tiimin yhteistyön, kommunikaation ja toimintamallien kehitystyössä. Tehtävien delegointi ja tavoitteiden johtaminen on sujuvampaa, kun tunnistetaan erilaiset toimintatavat ja motivaatiomallit. EASIn avulla voidaan reflektoida omaa tekemistä ja oppia tunnistamaan esimerkiksi kompastuskiviä, jotka huomiotta jäädessään hankaloittaisivat yhteistyötä esimerkiksi tiimin tai organisaation sisällä – näin pystytään myös yhdistämään vahvuuksia ja heikkouksia tiimin sisällä. 

Erilaiset ominaisuudet yksilöiden välillä toimivat vahvuutena, kunhan toimintatavat ja erilaiset persoonallisuudet tiedostetaan. Monimuotoisuus työpaikalla voi etnisen taustan ja sukupuolten välisen monimuotoisuuden lisäksi tarkoittaa myös esimerkiksi toimintatapojen monimuotoisuutta.