Asiantuntijan motivaation tunnistaminen

Kumppanit3.8.2023

Miten tunnistaa tehtävän kannalta olennainen motivaatio ja sitouttaa työntekijöitä? 

Master Suomen Annika Vallo vieraili Juristipodissa keskustelemassa motivaation merkityksestä ja siitä, millainen yhteys henkilön motivaatiolla on esimerkiksi erilaisten toimintatapojen ja perehdytyssuunnitelman laatimiseen. Erilaisilla arviointityökaluilla on mahdollista kartoittaa tilannetta ja suhteuttaa työntekijää tai hakijaa muihin. Yksi esimerkki tällaisista työkaluista on Master Suomen tarjoama online-testi, EASI. 

“Työnsaantimotivaatio on eriasia, kuin motivaatio tehdä työtä.” 

Motivaatiota on monenlaista 

Annika alleviivaa jaksossa sitä, millaista motivaatiota esimerkiksi EASI-työkaluilla voidaan kartoittaa. On eri asia olla motivoitunut hakemaan ja tekemään työtä, kuin motivoitua työtehtävistään. Moni on kohdannut työelämässään tilanteita, joissa työhaastattelu on kuin molemminpuolista kehutulvaa. Innostus ei ole pahaksi, mutta on hyvä muistaa työarjen todellisuus. Realiteettien ymmärtäminen takaa sekä työnantajalle että työntekijälle luotettavan kuvan työtehtävien todellisuudesta, jolloin myös omaa motivaatiota on helpompi arvioida. Työhaastattelussa fokuksen kuuluisikin siis olla pitkäaikaisen yhteistyökumppanin löytämisessä. 

“Kannattaa olla realisti ja yrittää puhua työn todellisuudesta.” 

Erilaisia työpersoonallisuuksia motivoi erilaiset tehtävät 

Motivaation kartoittaminen mahdollistaa yksilöiden työntekoa tukevan johtamistyylin ja toimintamallien valinnan lisäksi myös esimerkiksi toimivan tiimien välisen kommunikaation – kun ymmärretään toisen luontaisia persoonallisuuteen liitoksissa olevia toimintatapoja, on helpompi tulla toimeen erilaisten kommunikaatio- ja työntekotyylien kanssa. Tiimityön tukemisen lisäksi kattava motivaation ja työpersoonallisuuden kokonaiskuva mahdollistaa yksilöllistä ohjausta, työntekijöiden sitouttamista ja työtehtävien oikeanlaista kehitystä.