Monipuolinen ura Castrén & Snellmanilla

Kumppanit20.6.2023

Nykyään työpaikan vaihto uran aikana on enemmän sääntö kuin poikkeus, mutta yhdenkin työnantajan leivissä voi luoda merkittävän uran ja kartuttaa kokemusta monipuolisista tehtävistä. Asianajaja, varatuomari ja osakas Pauliina Tenhunen vieraili Juristipodissa kertomassa 30-vuotisesta urastaan ja vaiheikkaasta matkastaan Castrén & Snellmanilla.

Monipuolisia tehtäviä ja suuria vastuita

Castrén & Snellmanille Pauliina päätyi heti valmistumisensa ja auskultoinnin jälkeen. Hän aloitti avustavan lakimiehen tehtävissä ja on sittemmin muun muassa toiminut sekä yhtiön toimitusjohtajana että hallituksen puheenjohtajana. 

Pitkä ura Cassulla on tarjonnut mahdollisuuden laaja-alaiseen osaamisen kehittämiseen. Toimiston avoin ilmapiiri ja kipinä tekemiseen ovat olleet Pauliinalle arvokkaita myös hänen omassa kehitystarinassaan. Kokemukset erilaisista työtehtävistä ja rooleista ovat luoneet pohjaa henkilökohtaiselle kehitykselle ja mahdollistaneet Pauliinalle osakkuuden, joka onkin ollut hänen unelmansa jo työsuhteen alusta alkaen. 

Pauliinan mukaan lainsäädäntö on monimutkaistunut vuosien saatossa, ja maailmantilanteen muutokset ovat näkyneet myös juristien työpöydällä. Teknologian nopea kehitys on tuonut sekä uutta työtä alan ammattilaisille, että mahdollisuuksia työn tehostamiselle. Pauliina muistelee, että aikaisemmin asiat hoituivat hitaammin – esimerkiksi soittopyynnöt saapuivat sisäisessä postissa joskus jopa useamman päivän viiveellä. Tästä ajasta ovat niin oikeudenkäynnit kuin yritysten sisäiset prosessitkin kehittyneet.

135 vuotta täyttävä C&S on rikkonut liikejuridiikan perinteisiä muotteja 

Castrén & Snellman on alusta alkaen rikkonut perinteisiä liikejuridiikan muotteja: 135 vuotta sitten kaksi henkilöä yhtiön johdossa ei ollut aivan tavallinen kokoonpano asianajomaailmassa, jossa oli totuttu “yhden miehen” asianajotoimistoihin. Pauliinan uran aikana toimisto on kasvanut 30 ammattilaisesta yli 300 asiantuntijan organisaatioksi. Vuosikymmenten aikana Castrén & Snellman on pysynyt sisimmiltään samana, vaikka ihmiset organisaatiossa ovatkin vaihtuneet.  

Castrén & Snellmanilla on vahva yrityskulttuuri, jota kutsutaan myös Cassun hengeksi.  Kulttuuria ja jokapäiväistä työtä ohjaavat yhteiset arvot: kipinä, arvonanto, rohkeus ja vastuunkanto. Arvot on määritetty yhdessä henkilöstön kanssa perusteellisten keskustelujen pohjalta, jotta kaikki voivat myös sitoutua niihin. 

Kannattaa tavoitella unelmiaan

Pauliina kannustaa kaikkia kuulijoita suhtautumaan avoimesti eri mahdollisuuksiin. Pitkäjänteinen, omien mielenkiinnonkohteiden mukainen työskentely on avain itselle merkityksellisen uran luomiseen. Rohkeudella ja määrätietoisuudella pääsee pitkälle. ”Kannattaa tavoitella unelmiaan eikä olla liian arka, luottaa itseensä ja pyrkiä sellaisiin tehtäviin, jotka kiinnostavat”, Pauliina kannustaa.