EASI – yksilöiden ja tiimien kehittämiseen

EASI-työkalu auttaa luomaan kattavan kuvan työtilanteissa esiintyvistä käyttäytymis- ja motivaatiotyyleistä, ja sen avulla pystytään johtamaan monimuotoisuutta sekä luomaan toimivia tiimejä.

Luotettavaan yksilöiden ja tiimien arviointiin

 
EASI perustuu viiden faktorin (Big Five) malliin, mikä on persoonallisuuspsykologian alalla hyväksytyin teoria. Työkäyttäytymiseen keskittyvässä EASI-typologiassa ihmiset jakautuvat neljään perustyyliin; Innostaja, Analyytikko, Tukija ja Toimeenpanija.

EASI-työkalu auttaa luomaan kattavan kuvan työtilanteissa esiintyvistä käyttäytymis- ja motivaatiotyyleistä, ja sen avulla pystytään johtamaan monimuotoisuutta sekä luomaan toimivia tiimejä. EASI mahdollistaa erilaisten ihmistyyppien sekä heidän toiminta- ja viestintätapojen ymmärtämisen – tiimin jäsenten vuorovaikutustaitojen ja yhteistyön kehittäminen voikin auttaa parantamaan yhteistyön sujuvuutta.

Kartoitus antaa aina kuvan nykyhetken käyttäytymisestä ja, mikäli työympäristö tai tilanne muuttuvat, voidaan muutoksia havaita tuloksissa. Tuloksia verrataan suomalaiseen vertailuaineistoon, mikä on kattava otos työelämässä työskentelevien henkilöiden vastauksia.

Työkaluja kehittämistoimenpiteiden tueksi

 
EASI-kartoitus on kaksiosainen, nopeasti toteutettava online-kysely, joka tuo tietoa ja työkaluja kehittämistoimenpiteiden tueksi. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia. Kehittämisen kohteena voi olla yksilöiden kehittäminen, tiimien keskinäinen toiminta tai koko työyhteisö.

EASI sisältää kaksi tärkeintä tarkastelukulmaa: työkäyttäytymis- ja työmotivaatiotyylin. EASI painottaakin jokapäiväisen käyttäytymisen ja motivaatiotyylin välistä suhdetta, mikä avaa väylän yksilön kehittämiselle. EASI analysoi ja raportoi tehokkaasti yksilölliset tarpeet ja sisältää monipuolisesti käytännönläheisiä ehdotuksia kehittämisen ja motivoinnin keinoiksi. Arvioinnin avulla saadaan muodostettua käsitys siitä, miten henkilö motivoituu työssään. Tulokset käydään läpi tiimin tai työntekijän ja esihenkilön kanssa erillisissä tapaamisissa.

EASI soveltuu hyödynnettäväksi kaikilla tehtävätasoilla esimerkiksi:

 

 • Yhteistyön kehittäminen
 • Viestintä
 • Ohjaus
 • Tiimien rakentaminen
 • Yksilön kehittäminen
 • Valmennus
 • Uraohjaus
 • Kehityskeskustelut
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Tiimityökalua käytetään yhdessä sovittuun tarpeeseen ja sen avulla perehdytään muun muassa seuraaviin:

   

 • Millainen meidän tiimimme on?
 • Miten erilaiset ihmistyypit vuorovaikuttavat?
 • Oman vuorovaikutustyylin löytäminen
 • Oman viestintätyylin löytäminen
 • Palautteenanto erilaisille ihmistyypeille
 • Haastavat tilanteet esihenkilötyössä ja miten eri ihmistyypit niissä toimivat
 • EASIsta sanottua

   

  “Kartoitus oli kuin lyhyt soveltuvuustesti. On mielenkiintoista kuulla vastaako oma oletus käyttäytymismalleistasi kartoituksen tuloksia.”

   

  “Kartoitus auttoi tunnistamaan paremmin omia työskentelymalleja ja vahvuuksia.”

  Ota yhteyttä

  Sanna Noki

  Legal Talent Consultant, Business Development Lead

  EASI-sertifikaatti

  050 5566 570

  Erica Holmlund

  Legal Talent Consultant, Business Unit Lead

  OPTO-, ACE- ja EASI-sertifikaatit

  050 5766 752

  Katariina Tuomela

  Senior Legal Talent Consultant, Toimitusjohtaja, Osakas

  EASI-sertifikaatti

  040 5765 709