Käytännönläheinen työkalu yksilöiden ja tiimien kehittämiseen

Haluatko ymmärtää, miten erilaiset käyttäytymis- ja motivaatiotyylit vaikuttavat työtilanteissa? Työkalumme auttaa hahmottamaan näitä eroja, mikä luo perustan monimuotoisuuden johtamiselle ja tehokkaiden tiimien rakentamiselle.

Ymmärrä työyhteisön työkäyttäytymistä ja motivaatiota paremmin

 

EASI-kartoitus perustuu viiden faktorin (Big Five) persoonallisuusmalliin, joka on laajasti hyväksytty teoria. Typologiassa ihmiset jaetaan neljään perustyyliin: Innostaja, Analysoija, Tukija ja Toimeenpanija.

Kartoituksessa keskitytään kahteen keskeiseen näkökulmaan: työkäyttäytymiseen ja -motivaatioon. Se korostaa erityisesti päivittäisen käyttäytymisen ja motivaation välisen suhteen ymmärtämistä, joka on avain yksilöiden kehittämiseen. EASI analysoi yksilölliset tarpeet ja tarjoaa konkreettisia ehdotuksia kehittämiseen ja motivointiin.

EASI on nopeasti toteutettava online-kysely, jonka avulla saat arvokasta tietoa ja käytännön työkaluja kehittämistoimenpiteisiin. Kyselyyn vastaaminen vie vain noin 15 minuuttia, joten se on vaivaton vaihtoehto sekä yksilöille että koko työyhteisölle.

EASI soveltuu hyödynnettäväksi kaikilla tehtävätasoilla esimerkiksi:

 

 • Yksilön kehittäminen
 • Tiimien rakentaminen ja valmennus
 • Yhteistyön kehittäminen esihenkilön ja tiimin välillä
 • Viestintätyylien ymmärtäminen ja sen kehittäminen
 • Uraohjaus
 • Kehityskeskustelut
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen

Tiimityökalua käytetään yhdessä sovittuun tarpeeseen ja sen avulla perehdytään muun muassa seuraaviin:

 

 • Millainen meidän tiimimme on?
 • Miten erilaiset ihmistyypit vuorovaikuttavat?
 • Oman vuorovaikutustyylin löytäminen
 • Oman viestintätyylin löytäminen
 • Palautteenanto erilaisille ihmistyypeille
 • Haastavat tilanteet esihenkilötyössä ja, miten eri ihmistyypit niissä toimivat

EASI:sta sanottua

“Kartoitus oli kuin lyhyt soveltuvuustesti. On mielenkiintoista kuulla vastaako oma oletus käyttäytymismalleistasi kartoituksen tuloksia.”

“Kartoitus auttoi tunnistamaan paremmin omia työskentelymalleja ja vahvuuksia.”

Ota yhteyttä

Sanna Noki, Legal Talent Consultant, Business Development Lead, Paragraaffi Oy

Sanna Noki

Legal Talent Consultant, Business Development Lead

EASI-sertifikaatti

050 5566 570

Erica Holmlund, Legal Talent Consultant, Business Unit Lead, Paragraaffi Oy

Erica Holmlund

Legal Talent Consultant, Business Unit Lead

OPTO-, ACE- ja EASI-sertifikaatit

050 5766 752

Katariina Tuomela

Senior Legal Talent Consultant, Toimitusjohtaja, Osakas

EASI-sertifikaatti

040 5765 709