Asiantuntijuutena energiaoikeus, mitä se tarkoittaa?

Kirjoittaja

LIEKE Asianajotoimisto

Artikkelit30.8.2022

Energiaomavaraisuus, energiatehokkuus, fossiilisista polttoaineista luopuminen, hiilineutraalius, uusiutuva energia, sähkömarkkinoiden heilahtelu, paikallistuotanto…

Energia esiintyy julkisessa keskustelussa nykyään lähes päivittäin, kun sosiaalinen media, printtimedia ja muut viestimet täyttävät sisältöään erilaisilla energialiitännäisillä viesteillä. Keskiössä on usein energiatuotannon muuttaminen yhä vähäpäästöisemmäksi. Puhutaan vihreästä siirtymästä. Uudet energiatuotannon laitoshankkeet sekä energiantuotantoa koskevat muunnoshankkeet ja muut innovaatiot edellyttävät toimijoilta riskienhallintaa. Hankkeiden toteuttaminen tarkoittaa rakentamistöiden lisäksi myös erilaisia sopimuksia ja vastuukysymyksiä, rahoitusta, hankintoja ja viranomaisprosesseja. Tulevaisuudessakin tarvitaan energiasektoriin erikoistuneita oikeudellisia asiantuntijoita.

Energiasektorilla toimivien tahojen oikeudellinen neuvonanto on juridisten kysymysten ratkaisemista yhdistäen useaa eri oikeudenalaa. 

Mitä juristi kuulee, kun lausutaan energiaoikeus? LIEKE Asianajotoimiston Energia- ja infrastruktuuritiimin asiantuntija asianajaja Alisa Montonen kertoo energiaoikeuden olevan akateemisesti määriteltynä energian – esimerkiksi öljyn, kaasun tai tuulivoiman – tuottamisen, käyttämisen ja vaihdannan sääntelyä sekä energianlähteiden hyödyntämiseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia tutkiva oikeudenala. Työskentely asianajotoimistossa on kuitenkin paljon käytännönläheisempää ja laaja-alaisempaa kuin energiaoikeuteen kohdistuva tutkimustyö. Energiasektorilla toimivien tahojen oikeudellinen neuvonanto on juridisten kysymysten ratkaisemista yhdistäen useaa eri oikeudenalaa. ”Energiaoikeus” asianajotoimistossa voi olla muun muassa:

  • sopimusoikeutta
  • yhtiöoikeutta
  • ympäristö- ja kiinteistöoikeutta
  • esineoikeutta
  • rahoitusoikeutta
  • kilpailuoikeutta
  • julkisia hankintoja
  • riidanratkaisua

”Kaikkea ei onneksi tarvitse hallita yksin. Me Liekkeellä muodostamme kuhunkin projektiin tiimin, jossa asiantuntijuus kohtaa projektin haasteet. Liekkeellä on toimistona pitkä kokemus erilaisista energiasektorin vaativista hankkeista. Kokemus tuo projekteihin ketteryyttä ja asiakkaidemme arvostamaa riskien ennakointia”, kertoo Alisa. Ketteryys kulkee läpi organisaation ja näyttäytyy harjoittelijoillemme mahdollisuutena työskennellä usean eri oikeudenalan ja Liekkeen fokusalueiden energian ja infrastruktuurin, rakentamisen sekä julkisen sektorin parissa. ”Uskon, että jokainen harjoittelijamme on työskennellyt energiasektorin toimeksiantojen parissa. Juuri nyt vihreä siirtymä näkyy myös harjoittelijoidemme työtehtävissä, kun olemme mukana muun muassa tuulivoimapuistojen rakennusprojekteissa ja suurissa laitoshankkeissa, joissa fossiilisia polttoaineita korvataan uusilla ratkaisuilla. Mikäli ura energiasektorilla tuntuu omalta, meillä pääsee jo heti Trainee-harjoittelijana oppimaan energiasektorin projektien lainalaisuuksia”, kertoo asianajaja, Managing Associate Jussi Ekonen.

Asiantuntijoilla voi olla muutaman oikeudenalan erikoisosaamista, ja samalla he ovat erikoistuneet energiasektorin toimeksiantoihin.

Energiasektorin projektien oikeudellinen neuvonanto on siis hyvin moninaista. Asiantuntijoilla voi olla muutaman oikeudenalan erikoisosaamista, ja samalla he ovat erikoistuneet energiasektorin toimeksiantoihin. ”Olen erikoistunut projektien rakentamisaikaiseen riskienhallintaan, yritysjärjestelyihin ja yhtiöoikeuteen ja olen työskennellyt pitkään nimenomaan energiasektorin asiakkuuksien parissa. Yhtiöoikeuden puolella tutuksi ovat tulleet mm. Suomen energia-alan osakeyhtiöihin liittyvä erikoisuus eli niin kutsutut mankalayhtiöt”, sanoo Jussi.

Alisa on kiinteistöoikeuden ja transaktioiden ohella erikoistunut ympäristöoikeuteen: ”Ympäristöoikeus on kiinnostanut minua aina ja se liittyykin hyvin vahvasti energiaoikeuteen. Esimerkiksi tuulipuistojen rakennusprojektien alkuvaiheessa pöydälläni on useasti kaavoitusta, viranomaislupien hakemista, lunastusmenettelyitä ja ympäristövastuuasioita. Tyypillinen tuulivoimahanke alkaa ”Feasibility”-tutkimuksilla, maanvuokrasopimuksilla, rekisteröinneillä ja yhtiörakenteen suunnittelulla ja muodostamisella. Vasta tämän vaiheen jälkeen päästään yleiskaavoitukseen ja rakennus- ja muihin lupiin. Sanoisin, että mikäli energia kiinnostaa toimialana, voi juridinen erikoistuminen olla valittu hyvin laajalta sektorilta. Liekkeeltä saa hyvä startin sekä energiatoimialaan että sen kannalta relevantteihin juridiikan osa-alueisiin”.

Oikeustieteen opiskelijoille suunnattujen, tammikuussa 2023 alkavien harjoittelujaksojen haku on auki! Klikkaa LIEKE Asianajotoimiston urasivuille ja tutustu avoinna oleviin Trainee- ja Associate Trainee -paikkoihin. Hae mukaan aloittamaan urapolkusi energiasektorin asiantuntijana!