Miten saadaan juristi sisään taloon ja sitoutumaan työhönsä?

Kirjoittaja

Katariina Tuomela | Paragraaffi

Artikkelit4.9.2019

Törmäämme aika ajoin tiettyyn kysymykseen headhunting–toimeksiantoa vastaanottaessamme tai yleisessä keskustelussa asiakkaidemme kanssa. Kysymys asetellaan usein huolellisesti, mutta se tulee vilpittömän suoraan: “Viettekö te meidän työntekijöitämme kilpailijoillemme?”. Tämä kysymys sisältää täysin ymmärrettävän huolen yhden tai useamman työntekijän pysyvyydestä. Vastaus on hyvin yksiselitteinen: me emme vie ketään, vaan tarjoamme tehtävää ja sitä myöden uusia mahdollisuuksia, johon henkilöllä on sopivuus sekä substanssin että muiden valmiuksien osalta.

Laaja-alaisemman kartoituksen myötä sopivia ehdokkaita voi tulla listalle kymmeniä – joskus useita kymmeniä, välillä vain kymmenen. Päämääränä ei ole väkisin listata henkilöitä, mikäli heitä ei yksinkertaisesti ole. Joskus osaaminen, jota haetaan, on niin spesifiä, eikä ole kenellekään mielekästä, saati tarkoituksenmukaista, laittaa nimiä listalle vain listaamisen ilosta. 

Arvot ja teot harmoniassa 

Palatakseni punaiseen lankaan, uusien haasteiden tarjoaminen on osa leipätyötämme. Usein terävin kärki ehdokkaista kirkastetaan lopulta 3-5 ehdokkaan listalle. Tässä kohtaa kymmenien listasta todella iso osa nimistä on karsiutunut. Syitä on yhtä monta kuin ihmisiäkin, mutta kirkkain lienee ajatus siitä, että vaihtaminen ei kannata tai se ei tuo merkittävästi uusia haasteita, joiden perässä kannattaisi lähteä.  

Totista totta on, että työntekijä on 3-5 vuoden saman työnantajan palveluksessa olon jälkeen usein erittäin sitoutunut ja hyvin sitoutettu: haasteet ja henkilökohtainen palkitseminen ovat harmoniassa niin työn mielekkyystekijöiden kuin esimerkiksi work–life balancen kanssa. Mikäli henkilö ei koe esimerkiksi näiden asioiden täysin toteutuvan työssään, voi olla todennäköistä, ettei tule kieltäytyneeksi paremmasta tarjouksesta sellaisen tullessa vastaan.  

Mitkä muut asiat saavat työntekijän sitoutumaan nykyiseen työnantajaan ja jäämään? Se, että on monella tapaa hyvä olla. Se, että tuntee merkityksellisen tunteita työssään, on sitoutunut yrityksen kulttuuriin ja kokee olevansa yhtä yrityksen arvojen kanssa. On tunnistettu, ettei esimerkiksi palkka ole arvoissa ensimmäisenä eikä edes vielä toisena motivaatiotekijänä. Toisinaan arvoja voi olla myös haastava määrittää. Mutta pitkällä juoksulla pelkkä raha ei kannattele. Ja toisaalta hyvä niin. Arvoja ei voi ostaa rahalla, ne voi ostaa vain teoilla. 

”Kiitos tarjouksesta, nykyisessä on hyvä olla” 

 Harvinaista – vaikkei täysin tavatonta – on, että epämiellyttävältä tuntuvassa työympäristössä tulevaisuus on alkanut näyttämään synkältä, leipääntymisen tunteet, alentunut motivaatio työtä kohtaan ovat hiipineet työpöydälle. Ja jopa jo ennen näin pitkälle edenneitä tunteita on jollekin uuden kokemuksen toteuttamiselle tullut sopiva hetki. Olisi kai väärin jarruttaa uuden askeleen ottamista? Silloin, kun tuntuu, että palo on muualla, on hyvä syy lähteä uutta kohti. Täyden potentiaalin saaminen esiin itsestä on aivan yhtä tärkeää työnantajan näkökulmasta. Motivoinut työntekijä on tuottava ja yrityksen arvoja toteuttaessaan paras käyntikortti. Kun kävelevä käyntikortti sitoutuu työnantajaan, hän kiittää toisesta tarjouksesta ja päättää jäädä sinne, missä on hyvä olla. 

Näillä vinkeillä edistät henkilön sitoutumista: 
  1. Kirkasta yrityksen arvot näkyviksi jokapäiväiseen kanssakäymiseen työyhteisössä.
  2. Sitouta ja sitoudu. Sitoutuminen työtehtäviin työntekijän puolelta tapahtuu arvostuksen ja motivaation kautta. Sitouttaminen tapahtuu puolestaan tukemalla henkilökohtaista kehittymistä.
  3. Kannusta ja vahvista henkilökohtaista kehittymistä. 
  4. Tarjoa merkityksellisyyden tunteita huomioimalla onnistumisia.
  5. Kun täysi potentiaali on käytössä, motivaatio ja intohimo työtä kohtaan säilyy ja vahvistuu entisestään.
  6. Kuuntele ja vuorovaikuta.