Korvauslakimiehestä asianajotoimiston osakkaaksi

Kirjoittaja

Paragraaffi

Kumppanit2.6.2022

Miten asianajotoimiston osakkaaksi voi päätyä? Entä millaisia ominaisuuksia ja taitoja osakkaan roolissa pääsee hyödyntämään? Vieraana uusimmassa Juristipodin jaksossa on korvausjuridiikan sekä vakuutusyhtiöiden maailmasta liikejuridiikan puolelle siirtynyt ja äskettäin asianajotoimiston osakkaaksi nimitetty asianajaja Anu Vuori (Partner & Head of Employment, Asianajotoimisto Magnusson).

Lapsena torikauppiaan ammatista haaveillut Anu Vuori kertoo päätyneensä oikeustieteelliseen merkityksellisyyden kaipuun kautta. Anu kiinnostui oikeustieteelliseen hakemisesta törmättyään aikaisemmissa opinnoissaan journalismin saralla juridiikkaa journalismin näkökulmasta sivuaviin kursseihin. Kiinnostus ihmisoikeuksia kohtaan johti lopulta tavoitteeseen asioiden edistämisestä, johon juristin ura oli kuin luonnollista jatkumoa.

“Merkityksellisyys työhön on löytynyt halusta edistää asioita.”

Juristin työ on jatkuvaa päätöksen tekoa. Anun tausta korvausjuridiikan parissa on kartuttanut hyvää kokemusta nopeatempoisiin työtehtäviin. Vakuutusyhtiössä työskentely on luonut päätöksenteosta rutiinia; onhan korvausjuridiikan saralla työskentely pitkälti lakien tulkintaa, hakemusten käsittelyä ja niiden perusteista päättämistä. Nykyisin Anu hyödyntää oppeja työoikeuden ja riidanratkaisun parissa osakkaana sekä esihenkilönä. Anun työnkuvaan kuuluu niin työoikeudellisten prosessien selvittämistä ja käräjäprosesseja kuin välimiesmenettelyjäkin. Liikejuridiikka ja työoikeus juridiikan aloina tarjoavat tilaisuuden ongelmanratkaisutaitojen hyödyntämiseen jokapäiväisissä työtehtävissä ja luovat tilaa vaikuttamiselle – mahdollisuus muutokseen aikaansaa merkityksellisyyttä.

“Lähtökohtaisesti tehtävissä pitää olla ne henkilöt, jotka siitä nauttivat ja, jotka siinä pärjäävät ja ne, jotka ovat siinä parhaita sekä tehtävään oikeita ihmisiä.”

Asianajotoimiston osakkaaksi Anu kutsuttiin vuoden vaihteessa 2022. Osakaskunnassa hän edustaa ainoana osakkaana naissukupuolta. Nykyään usein esiin nostetut tasa-arvo kysymykset puhututtavat pörssiyhtiöiden lisäksi myös juridiikan alan työelämässä. Anu kuitenkin toteaa kokemuksestaan, että osakkuudesta puhuttaessa sukupuolen tulisi olla sivuseikka ja, että massasta erottua voi lukuisilla muilla tehtävän kannalta olennaisilla ominaisuuksilla.

Menestys vaatii toteutuakseen lähes poikkeuksetta riskinottoa ja uskallusta tarttua tuntemattomaan. Osakkaana toimiminen vaatii rohkeuden lisäksi kuitenkin myös nöyrää asennetta ja aitoa kiinnostusta alaa kohtaan – välinpitämättömyydellä asioita ei edistetä. Tehtävä tuo mukanaan myös runsaasti vastuuta – vastuuta paitsi päätöksistä, myös asiakkaista, yhtiön taloudellisesta tilanteesta, työkavereista ja muista osakkaista. Osakkaalta vaaditaankin kykyä hallita suuria kokonaisuuksia ja pitää langat käsissä – toimia paineen alla.

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi käsitys alan nykytilasta sekä tehtävään liittyvä tietotaito ovat avaimia sujuvaan osakkuuteen. Substanssiosaaminen kehittyy työuran edetessä osin automaattisesti, mutta orgaanisen kasvun lisäksi halu edetä ja tarttua uusiin haasteisiin edistää tavoitetta onnistumisesta omalla urapolulla. Anu kertoo, että juristin uravaatimukset ovat myös muuttuneet vuosien varrella. Siinä, missä lait pysyvät suhteellisen muuttumattomina vuodesta toiseen, teknologinen kehitys ja sen osaltaan tuoma viestinnän nopeatempoisuus ovat asioita, joihin on täytynyt uran aikana sopeutua.

Vaikka työnteko alalla on pitkälti itsenäistä tekemistä ja omista tehtävistä vastuun ottamista, ei juristin uralla tarvitse kahlata eteenpäin yksin. Kollegoiden tuki on tittelistä huolimatta tärkeä voimavara uran jokaisessa vaiheessa. Oli sitten kyse avun saamisesta tai kollegan tarjoamasta tuesta, jokainen hyötyy urallaan mentoreista – olivat ne sitten virallisia tai eivät.

Artikkeli on tehty Juristipodin jakson ”Korvauslakimiehestä asianajotoimiston osakkaaksi” pohjalta. Voit kuunnella jakson täältä.

Voit kuunnella Juristipodia myös SpotifystäiTunesista ja Soundcloudista.