Juristi liiketoiminnan ja kulttuurin kehittäjänä

Kumppanit28.3.2023

Miten periaate positiivisesta juridiikasta näkyy Lecklén toiminnassa? Entä kuinka liikejuridiikan palvelut jalkautetaan tehokkaasti maakuntiin? Näissä teemoissa maakuntavetoinen Lecklé on yrityksenä yksi alan rautaisimpia ammattilaisia. Juristipodissa vieraana ollut Lecklén juristi Lauri Torkkeli avaa omaa urapolkuaan ja yrityksen toimintaperiaatteita.

Urapolku ja Leckléläinen ajatustapa

Kansainvälisestä opintotaustastaan huolimatta, Lauri kuvailee urapolkunsa muototutuneen luonnollisesti kotimaisen liikejuridiikan pariin. Alkuperäinen ajatus in-house juristin urasta vaihtui asianajotoimistotyöhön, kun Lauri huomasi Lecklén rekrytointivideon ja kiinnostui yrityksen kulttuurista. Valmistumisen ja työelämään siirtymisensä jälkeen Lauri on ehtinyt työskentelemään Leckléllä useissa toimipisteissä – Jyväskylässä, Tampereella ja nykyisin Helsingissä.

Lecklén juuret ovat maakunnissa, joista se on vasta myöhemmin laajentanut toimintaansa pääkaupunkiseudulle. Maakuntavetoisuuden lisäksi Lecklén toimintaa ohjaa ajatus “positiivisesta liikejuridiikasta”, jonka on tarkoitus ravistella periteiseksi miellettyä juridiikan alaa ja näyttää, että juristit ovat yksilöitä eikä lakipalveluita tarvitse nähdä pelkkänä velvollisuutena, vaan pikemminkin mahdollisuutena.

Maakuntalähtöisyys liiketoiminnan ytimessä

Lauri kertoo, että tekeminen Leckléllä on yhteisöllistä ja tarvittaessa apua saa myös yli maakuntarajojen. Lecklé poikkeaakin perinteisestä liikejuridiikan palveluita tarjoavasta toimistosta nimenomaan maakuntavetoisuudellaan. Pyrkimyksenä on tarjota kattavasti liikejuridiikan palveluita maakunnissa, joissa normaalisti vastaavien palveluiden tarjonta on paikallisesti haastavaa. 

Maakuntavetoisuuden taustalla on kaksi isompaa periaatetta. Toimimalla työnantajana korkean profiilin juristeille ja veroasiantuntijoille pienemmissä kaupungeissa, Lecklé mahdollistaa osaamisen hyödyntämisen myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella – Jyväskylässä, Seinäjoella ja Tampereella. Lauri kertookin, että on paljon osaajia, jotka haluavat opintojen jälkeen palata takaisin kotiseuduilleen ja toisaalta osaajia maakuntayliopistoista, jotka haluaisivat jäädä maakuntiin töihin. Samalla osaavat työntekijät tarjoavat maakunnissa asiakkaille laadukkaat ja paikalliset liikejuridiikan palvelut – vipu toimii siis molempiin suuntiin.

Liiketoiminnan kehittäminen tuo lisäarvoa työtehtäviin

Lecklé oli Laurin uran alussa pienen tiimin rakennuksessa. Vaihtuvuus on yrityksessä vuosien saatossa ollut pientä ja saman tiimin tukemana yritystä rakennetaan yhä tänäkin päivänä eteenpäin. Leckléllä jokainen pääsee juridiikan lisäksi myös kehittämään yrityksen liiketoimintaa oman mielenkiintonsa mukaan – Lauri toteaa kuitenkin varsinaisten työtehtävien olevan etusijalla.

Moni voi pohtia, miten toimeksiantojen ohella jää aikaa ison kuvan ideoinnille ja kehitystarpeiden eteenpäin viennille. Ajanhallinnassa tiimin tuki ja yksilöiden itseohjautuvuus ovat merkittävimpiä kehitystoimia edesauttavia tekijöitä. Lecklé vetää puoleensa tietyn henkisiä juridiikan alan ammattilaisia, jolloin yhdessä tekeminen ja avun pyytäminen ovat luonnollinen osa arkipäivää. Lauri kuvaileekin Lecklén henkeä mahdollistamisen kulttuuriksi.

Lauri kertoo innostuneensa Lecklén kulttuurista jo työnhakuvaiheessa. Erilainen meininki ja tietynlainen rentous houkuttelivat nuoren vastavalmistuneen liikejuridiikan alalle. Rento meininki pohjaa Lecklén ideologiaan positiivisesta liikejuridiikasta. Työtehtävät tehdään ammattitaidolla, mutta oma persoona edellä ja välillä on myös hyvä hassutella.

Ihmistuntemus konsultin työssä on erityisen tärkeää myös liikejuridiikan alalla – siihen Leckléllä myös panostetaan. Lauri korostaakin jaksossa rohkeutta heittäytyä ja kykyä olla oma itsensä. Positiivinen ote ja oman persoonan esiin tuominen tukee ammattitaidolla tehtyä, toisinaan hyvin vaativaakin asiantuntijatyötä.