Opintojen ja työn yhdistäminen  

Kumppanit20.2.2023

Suuri osa opiskelijoista käy opintojensa ohella myös töissä. Työnteko tuo taloudellista vapautta sekä työkokemusta, mutta samalla se voi viivyttää opintojen etenemistä. Paragraaffin juniori konsultit Julia Sinivuori sekä Oona Säyriö kertovat omista kokemuksistaan opintojen ja työn yhdistämisestä. Samalla he jakavat hyviksi havaitsemiaan vinkkejä, miten menestyä opintojen ja työn yhdistämisessä niin, että aikaa jää vielä palautumiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Julia ja Oona ovat Paragraaffilla juniori konsultteina auttamassa erilaisissa toimeksiannoissa. Työn vastapainoksi Oona tykkää käydä kuntosalilla ja joogassa. Julia kertoo palautuvansa opiskeluista ja töistä neuloen ja toteaakin, että talven aikana häneen on iskenyt neuloosi.  

Työnteko opintojen ohella mahdollistaa taloudellista vapautta, ja samalla pääsee jo opintojen aikana kehittämään omaa ammatillista osaamista, joka on hyvin tärkeää työelämään siirtyessä. Oonalla ja Julialla onkin erilaisia kokemuksia työn ja opintojen yhdistämisestä; Oona on koko opintojensa ajan tehnyt töitä, kun taas Julia nautti kaksi ensimmäistä vuotta opiskelijaelämästä ja vasta sen jälkeen siirtyi töihin opintojen ohella.  

Joustavat työskentelytavat helpottavat opintojen ja työn yhdistämistä 

Julia ja Oona kokevat, että eri työskentelytavoilla on suuri merkitys esimerkiksi siihen, miten opiskelija sitoutuu omaan työyhteisöönsä. Vaikuttaa vahvasti siltä, että hybridimalli on ainakin jossain määrin tullut jäädäkseen pandemian seurauksena. Hybridimalli mahdollistaa opiskelijalle tehokkaamman sekä joustavamman työn ja opintojen yhdistämisen, kun siirtymisiä eri paikkojen välillä tulee vähemmän. Paragraaffilla työ on pääasiassa ajasta ja paikasta riippumatonta, minkä ansiosta molemmat ovatkin kokeneet työn ja opintojen yhdistämisen verrattain helpoksi. Omaa työtä voi aikatauluttaa joustavasti ja töitä voi tehdä lähes mistä käsin tahansa, jopa ulkomailta yhdistäen lomailun. Myös omien tuntien säätely on helppoa, eikä kaikkia töitä tarvitse tehdä toimistoaikojen puitteissa. Oona kertookin tämän helpottaneen töiden yhdistämistä gradun työstämiseen.   

Opiskelijoilla saattaa olla paineita saavuttaa se ensimmäinen oman alan työpaikka. Oona ja Julia reflektoivat omia ajatuksiaan jännityksestä ja stressistä saada ensimmäinen oman alan työpaikka, joka on opiskelijalle aina suuri merkkipaalu. He toteavat, että fiilis on mahtava, kun ensimmäinen oman alan työpaikka aukeaa, mutta korostavat samalla, ettei siitä kannata kuitenkaan ottaa liikaa paineita tai verrata itseään muihin.  

Aikatauluttaminen ja suunnittelu auttavat arjessa 

Kuinka sitten onnistua opintojen ja työ yhdistämisessä? Ensimmäiseksi vinkiksi Julia nostaa aikatauluttamisen ja suunnittelun tärkeyden. Samassa Oona viittaa time blocking- termiin, joka tarkoittaa nimenomaisesti sitä, että aikataulutetaan selkeästi omaan kalenteriin, mitä tehdään milloinkin. Tämän kautta on helpompi tarkastella omaa ajankäyttöä, eikä asiat jää viime tippaan. Kolmanneksi vinkiksi konsultit nostavat sen, että opintojen aikana voi mahdollisesti tehdä töitä oman alan ulkopuolella, jos oman alan työt tuntuvat liian kuormittavilta. Näin työt ja opinnot eivät pyöri saman aiheen ympärillä, vaan töissä pääsee hyppäämään täysin muiden asioiden ja ajatusten ääreen. Opintojen ja töiden lisäksi on erittäin tärkeää muistaa riittävä lepo sekä palautuminen – myös tälle kannattaa varata riittävästi aikaa arjessa. Samalla on hyvä myös pohtia sitä, miten itse palautuu parhaiten.   

Opintoja töiden ohella vai töitä opintojen ohella 

Ennen Juristipodin jakson äänitystä Oona ja Julia tekivät Paragraaffin Instagram -tilillä lyhyen kyselyn töiden ja opintojen yhdistämiseen liittyen. Vastaajista 75 prosenttia ilmoitti käyvänsä opintojen ohella töissä. Lisäksi vastauksista käy ilmi, että oman alan töiden teko koetaan samalla palkitsevana, mutta paikoin rankkana – saattaa jopa tulla tunne siitä, että tekee ennemmin opintoja töiden ohella kuin töitä opintojen ohella. Lopuksi Oona ja Julia listasivat vielä tavoitteita tulevalle vuodelle; Oonalla on tavoitteena vuonna 2023 valmistua hallintotieteiden maisteriksi ja työelämässä hän halua kehittyä ja kasvattaa omaa asiantuntijuutta. Julia sen sijaan pääsee nauttimaan vaihto-opinnoista Italiassa, minkä jälkeen Julialla alkaa graduprojekti. Tulevaisuuden työelämältä Julia toivoo mielenkiintoista ja itseä kehittäviä kokemuksia.