Rikosjuristin resilienssi

Kumppanit21.2.2023

Rikosjuristin arki on täynnä haasteita ja erilaisia, raskaitakin rikostapauksia. Resilienssi on ominaisuus, joka on avainasemassa työelämätasapainon säilyttämissä. Kun vauhdikkaasti muuttuvassa työympäristössä mikään päivä ei ole samanlainen, millaisia haasteita se nostaa esiin juristin työssä? Entä millaisilla ominaisuuksilla niistä selviää? Muun muassa näihin aiheisiin pureudutaan Juristipodissa Lakitoimisto LAKIAn osakkaan ja juristin, Marika Myllykankaan kanssa.

Rikosjuristin monipuolinen arki

Marika on toiminut viisi vuotta yrittäjänä, joten kokemusta asianajotyöstä rikosoikeuden parissa on jo ehtinyt karttua monenlaisista tehtävistä ja ammatin luonteeseen kuuluvista yllättävistäkin tilanteista. Rikosjuristin työ vaihtelee päivittäin laidasta laitaan. Arjessa eteen voi tulla niin omaisuusrikoksia, talousrikoksia, kuin väkivalta- ja seksuaalirikoksiakin – kaikkeen täytyy olla varautunut. 

Marika kertoo, että aamulla herätessä ei tiedä mihin päivä johtaa. Kutsut kuulusteluihin ja oikeudenkäynteihin voivat tulla nopeallakin varoitusajalla. Digitalisaatio ja pandemia-aika ovat kuitenkin korostaneet myös mahdollisuuksia hoitaa tehtäviä etäyhteyksin, mikä helpottaa aikataulutusta ja organisointia. Muuttuvassa työelämässä Marika kannustaa kaikkia kohti oman näköistä uraa. Hän painottaa rohkeutta ja uskallusta mennä haasteita kohti oma persoona sekä arvot edellä.

Rikosjuristin arki on moniin muihin juridiikan alan tehtäviin verrattuna käytännönläheisempää “hands on” työtä. Marikalla on tästä myös omakohtaista kokemusta julkisen puolen kentältä. Nyt viiden yrittäjyyden täyteisen vuoden aikana käsiteltävien tapausten luonne on myös rikostapausten osalta muuttunut luontevasti osaamisen kehityttyä. Marika kertoo, että yhä enemmän tulee vastaan vakavampia rikostapauksia, eli niin sanottuja ylitörkeitä rikoksia. 

Työelämätasapaino rikosjuristin haastavassa työssä

Rikosjuristin uralle pyrkiessä monet ominaisuudet ovat rakennettavissa uran varrella kokemuksen karttuessa – kaikkea ei siis tarvitse osata oikeustieteelliseen hakiessa tai sieltä valmistuessa. On kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia, jotka yhdistävät rikosjuristeja ja edesauttavat lopulta uralla etenemistä. 

Marika kertoo, että taitava rikosjuristi on tunneälykäs. Kun tekee työtä ihmisten kanssa, on omaa toimintaa ohjatessa hyvä pitää mielessä, kenelle työtä tekee – uhrille vai epäilylle. Myös yhteistyötaidot korostuvat oikeusprosessin eri osapuolten välillä, jolloin avoin ja sujuva keskusteluyhteys on avainasemassa prosessin onnistumista arvioitaessa.

“Vaikka jutut olisivat välillä rankkojakin, ne pitää pystyä ottamaan työnä.”

Empatiataitojen merkityksestä huolimatta, on myös tärkeää osata päästää tapauksista irti työpäivän jälkeen. Marika korostaa erityisesti resilienssin merkitystä rikosjuristin työssä sekä työstä palautumisessa. Vaikka tapaukset voivat olla hyvinkin rankkoja, on tärkeää osata erottaa työ- ja vapaa-aika toisistaan. Rikosjuristin työ on lopulta työtä siinä missä muukin ja jokainen tarvitsee myös aikaa palautumiseen.