Kansainväliset verkostot

Kumppanit14.2.2023

Millaisia mahdollisuuksia kansainväliset juristiverkostot voivat tarjota? Entä kuinka tätä sosiaalista pääomaa voi kartuttaa Suomessa? Eversheds Sutherlandin Senior Associate Sanna Soukko avaa ajatuksiaan verkostoista, urasta ja rohkeudesta Juristipodin Kansainväliset verkostot -jaksossa.

Lukiovaihdosta Eversheds Sutherlandille

Kansainvälisyys on kiinnostanut Sannaa jo nuoresta, ja jo ala-asteella hän tiesi haluavansa lukiovaihtoon Ranskaan. Tämä haave toteutui ja sittemmin innoitti myös jatko-opintoihin  Ranskassa. Sanna aloitti oikeustieteen opinnot lukion jälkeen Pariisissa, jossa hän pääsi perehtymään Ranskan lainsäädäntöön ja suoritti kansainvälisen oikeuden instituutissa common law -järjestelmän perusopinnot. Vahva kielitaito sekä kansainvälisen juridiikan osaamista taskussaan Sanna päätyi takaisin Suomeen, Turun oikeustieteelliseen. Työelämässä tiet ovat lopulta johdattaneet Sannan kansainvälisiin asianajotehtäviin Eversheds Sutherlandin työoikeustiimiin.

Juristin ura oli luonnollinen vaihtoehto auttamishaluiselle ja itsensä haastamisesta sekä uuden oppimisesta innostuvalle Soukolle. Oma oivallus siitä, kuinka hän viihtyy parhaiten asiakaspalvelutyössä ihmisten kanssa, auttoi lopulta rajaamaan urasuuntaa asianajopuolelle tuomioistuin- tai lainvalmistelutyön sijaan. Sanna kertoo muiden harrastusten ohella olevansa kiinnostunut kielten opiskelusta, josta on ollut huomattavasti apua myös kansainvälisellä uralla. 

Sanna on myös myöhemmin päässyt työskentelemään ulkomailla, jolloin aikaisempi kokemus vieraasta maasta ja kielestä on ollut avuksi.

Ulkomailla työskentely kartutti kansainvälisiä verkostoja

Sanna kertoo, että Eversheds Sutherlandin laajat verkostot tarjosivat mahdollisuuden työskennellä yrityksen Madridin toimistossa samalla kun Sanna opiskeli espanjan kieltä vuoden paikallisessa yliopistossa. Ulkomaisessa asianajotoimistossa työskentely opetti paljon ja kasvatti merkittäviä globaaleja verkostoja.

Madridissa Sanna pääsi osallistumaan toimeksiantoihin työoikeuden parissa siinä, missä paikallisetkin kollegat. Ulkomailla työskentely vaatii oma-aloitteisuutta, sinnikkyyttä ja ennen kaikkea uskallusta, joka ajaa uusien kokemusten äärelle. Rohkeus, seikkailuhaluisuus, sopeutumiskyky ja aito kiinnostus vieraaseen kulttuuriin ovatkin kielitaidon ohessa tärkeimpiä ominaisuuksia juristille, joka haaveilee ulkomaille lähdöstä, Sanna kertoo. 

Verkostojen kasvattamisen kannalta olennaista puolestaan on halu tutustua ihmisiin. Oma tukiverkko uudessa kohdemaassa on usein aluksi rajallinen, joten kyky olla sosiaalinen edesauttaa viihtyvyyttä ja verkostojen kasvua. Sanna kertoo, että työ Evershedsillä koti-Suomessa on kansainvälistä, joten verkostojen merkityksen huomaa myös arjessa.

Kansainväliset verkostot voivat nousta esiin yllättävissä tilanteissa

Verkostojen merkitys työelämässä kasvaa jatkuvasti ja kansainvälinen ura mahdollistaa yhä laajemmat verkostot myös juridiikan alalla. Sanna kertoo oman verkostonsa koostuvan pääasiassa Evershedsin tarjoamista kattavista yhteyksistä toimiston eri maiden asiantuntijoihin sekä omista vuosien varrella karttuneista verkostoista. Ulkomaille lähteminen onkin tarjonnut oivan tilaisuuden tutustua ihmisiin eri kulttuureista.

Sanna korostaa verkostojen luomia mahdollisuuksia. Jokainen syntynyt yhteys voi olla merkityksellinen, sillä ikinä ei tiedä, milloin joku tarvitsee juristin apua Suomessa tai milloin on tarpeen olla itse yhteydessä ulkomaiseen kontaktiin ja kysyä neuvoa vieraan maan lainsäädäntöön liittyen.