Lakiasiaintoimisto Heikkilä & Co HCO Oy on perustettu Turkuun vuonna 1993. Tiimissämme on 15 henkilöä ja liikevaihtomme on n. 1,8 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä toimipaikkojamme on Helsingissä, Turussa, Tampereella, Uudessakaupungissa ja Raumalla. Olemme kasvuhakuinen yritysjuridiikan ja kiinteistöjuridiikan palveluja tarjoava lakiasiaintoimisto. Asiakkaamme ovat pääosin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, yrittäjiä sekä asunto- ja kiinteistökauppojen ostaja- ja myyjäosapuolia sekä taloyhtiöitä.

Uskomme yrittäjyyteen ja siihen, että aktiivinen ja kasvava yritystoiminta on Suomen talouden ja hyvinvoinnin perusta. Uskomme myös siihen, että asuntojen ja kiinteistöjen yksityisomistajuuden tulisi Suomessa olla vaivatonta ja kannattavaa. Lakiasiaintoimintamme selkärangan muodostavatkin yritysten avustaminen yritystoiminnan murroshetkissä ja kriittisissä tilanteissa, asuntojen ja kiinteistöjen omistajien avustaminen omistajanvaihdostilanteissa sekä asunto-osakeyhtiöiden, rakentajien ja rakennuttajien avustaminen mm. urakan eri vaiheissa.

Heikkilä & Co työpaikkana

Toimistossamme tiimissä ovat kaikki eikä erillisiä tiimejä ole. Myynti ja markkinointi ovat erillisiä toimintoja, jolloin jokainen, erityisesti juristit, saa keskittyä omiin vahvuuksiinsa. Uudet asiakkaat tulevat pääasiassa aktiivisen myynnin kautta ja ne jaetaan tiimin kesken sen perusteella, kenellä on resursseja ja osaamista tehtävän hoitamiseksi. Juristimme työskentelevät tiiviissä asiakasrajapinnassa vastaten asiakkuuksien hoidosta,  lisämyyntimahdollisuuksien havainnoinnista ja palveluidemme tarjoamisesta. Asiakkaiden lisäksi juristimme työskentelevät läheisessä yhteistyössä muun muassa yhtiön osakkaiden ja muiden juristien kanssa.

Työyhteisössämme on matala hierarkia ja apua saa aina tarvittaessa. Sisäiset rakenteet eivät aiheuta kilpailua, vaan toimeksiantoja ohjataan edelleen vapaalle kollegalle, mikäli omat kädet ovat täynnä. Arvostusta ansaitaan työpäivän aikaisen työpanoksen lisäksi erityisesti asiakkailta ja kollegoilta saadun palautteen perusteella. Töiden jakamisen tavoitteena on vähentää yksittäisten ihmisten kuormittumista ja edistää yleistä hyvinvointia työssä.

Yhtiömme tavoitteena on liikevaihdon kasvun lisäksi olla joustavampi ja modernimpi toimija, jossa aiempia toimintatapoja ollaan valmiita kyseenalaistamaan. Päivittäisellä tasolla tällä tarkoitetaan muun muassa avointa keskustelukulttuuria ja mahdollisuutta vaikuttaa omiin työtapoihin ja -aikoihin. Toimistossamme vallitsee vahva kasvun ja kehityksen kulttuuri, minkä takia uusilta rekryiltä edellytetään sopeutumiskykyä ja yleistä kehittymismyönteisyyttä.

Kaikissa työpaikoissa on hyvät ja huonot puolensa, eikä toimistommekaan ole siinä poikkeus. Me kuitenkin aidosti pyrimme siihen, että sinun olisi hyvä työskennellä täällä. Tähän mennessä toimistoomme on kehittynyt ja sinne on kehitetty seuraavia, päätöksentekoosi ehkä vaikuttavia, toimintatapoja ja työnteon kulttuuria:

  • Työn ja vapaa-ajan tasapaino. Odotamme, että työskentelet tehokkaasti sovitun ajan ja varmistat, että sinulla jää aikaa myös perheellesi ja vapaa-ajalla latautumiseen.
  • Meillä ei mikrojohdeta. Luotamme sinuun ja siihen, että teet sinulle osoitetut työsi.
  • Työkaverit ovat mukavia ja avuliaita ja kaikilta voi kysyä. Hierarkiamme on matala.
  • Töitä tehdään tiiminä ja niitä jaetaan tasapuolisesti kaikille.
  • Voit vaikuttaa työaikoihisi ja siihen, milloin ja missä teet töitä. Katso ”Työskentelymallit” alla.
  • Voit vaikuttaa ansiotasoosi. Voimme sopia asioista elämäntilanteesi mukaan.
  • Meillä on selkeä työnjako ja kukin tekee töitä pääasiassa omalla mukavuus- ja osaamisalueellaan. Kasvua osaajana tosin tapahtuu epämukavuusalueilla, joten tulet saamaan myös uudenlaisia juttuja tehtäväksesi sopivassa määrin.
  • Rohkaisemme ja arvostamme uuden osaamisen hankkimista maksamalla koulutuksia ja järjestämällä sinulle aikaa taitojen hankkimiseen.
  • Koneita ja ohjelmistoja päivitetään säännönmukaisesti ja välineet toimivat. Ei tarvitse menettää hermojaan.

Tiiminjäsentemme kertomaa

”Meillä on todella mukava ja lämmin työyhteisö. Voin vaihtaa työkavereiden kanssa avoimesti kuulumiset sekä puhua muistakin asioista kuin vain työjutuista, mikä on itselleni todella tärkeää. Koen, että tässä työyhteisössä minusta välitetään oikeasti.

Saan hoitaa laajasi erilaisia juttuja, jotka tarjoavat haastetta ja antavat vastuuta hyvässä suhteessa. Tarvittaessa voin kuitenkin aina matalalla kynnyksellä kysyä keneltä tahansa työkaverilta apua. Itselleni on myös tärkeää, että täällä arvostetaan myös vapaa-aikaa, jolloin työ sekä muu elämä ovat hyvässä balanssissa keskenään.”

Jenna Laakso, juristi (OTM, LL.M.)

”Minulle on tärkeää, että voin joustavasti sovittaa työn ja vapaa-ajan. Toimistossamme onkin vapaus sopia työn tekemisestä itselle sopivalla tavalla ja sopiviin aikoihin. Minäkin voin sen ansiosta yhdistää työnteon ja kansallisen tason urheilun. Teen työni käytännössä kokonaan etänä. Hienoa on myös se, että meille jokaiselle pyritään järjestämään pääasiassa oman osaamisalueen ja mielenkiinnon mukaisia töitä. Lisäksi toimistossamme kaikki auttavat kaikkia ja sparraavat toisiaan eikä ketään jätetä yksin. Meillä on myös laadukkaat työvälineet ja ongelmatilanteiden sattuessa tekninen tuki on nopeasti saatavilla.”

Tuula Vesalainen, juristi, varatuomari (OTM, LL.M.)

”Heikkilä on mukava ja moderni työpaikka, jossa on kannustava, osaava ja rento ilmapiiri. Etätyöt ja muutkin työntekemisen muodot onnistuvat Heikkilässä hienosti ja työvälineet ja yhteiskäyttötyökalut sekä ohjelmistot ovat tip top! Työtehtävät ovat mielenkiintoisia ja Heikkilässä voi keskittyä omien osaamisalueiden vahvaan kehittämiseen.”

Kristian Hyvönen, juristi (OTM, LL.M.)

Meillä voidaan hyvin

Meillä rohkaistaan hankkimaan uutta osaamista ja tätä tuetaan maksamalla koulutuksia sekä järjestämällä aikaa uusien taitojen hankkimiseen. Koulutuksiin osallistumista ei ole rajattu, mikäli ne ovat perusteltavissa tehtävien hoidon kannalta. Jos sinulla on jokin erityinen mielenkiinnon kohde, tämä pyritään huomioimaan toimeksiannoissa. Kukin meistä tekee töitä pääasiassa omalla mukavuus- ja osaamisalueellaan, mutta sopivassa määrin ohjataan myös uudenlaisia tehtäviä, jotka edistävät ammatillista kehittymistä.

Hyvinvoinnista huolehditaan eri tavoin ja tavoitteenamme onkin työn ja vapaa-ajan tasapaino. Hyvinvointia ja jaksamista seurataan aktiivisesti, ettei töitä pääsisi kertymään yli kantokyvyn. Joustavat työnteon tavat ja työajat tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, milloin ja missä töitä tehdään.

Työsuhde-etuihimme kuuluvat virike-etu, palkallisia vapaita, kattava työterveys, vapaa-ajan vakuutus sekä tyypillisesti puhelinetu.

Toimistomme tarjoaa myös mahdollisuuden joustaviin työtapoihin ja –aikoihin: hybridityö, toimistotyö tai etätyö, kokoaika tai osa-aika. Sinä valitset.

Palkkaamme tekijöitä

Palkkaamme uusia juristeja ja eri alojen asiantuntijoita toimintamme edelleen laajentuessa. Kasvun vauhdittamiseksi ja hallitsemiseksi otamme käyttöön eri toimialojen parhaita käytänteitä asiakashankinnassa, asiakaspalvelussa, asiakkaiden juttujen hoidossa ja tiimimme työnteon tavoissa.

Rekrytoimme vuosittain 2-4 juristia ja yhden opiskelijan. Meillä jokainen työntekijä on avainhenkilö. Niin myös uudet tekijämme, joten panostamme rekrytointiprosessiin todella paljon. Tyypillisesti mm. haastattelemme potentiaalisia työntekijöitä useaan kertaan eri kokoonpanoilla.

Avoimet työpaikat

Avoimet työpaikkamme löydät täältä.

Odotuksia sinulta

Meillä aloittavan asiakasvastuullisen juristin on kyettävä vastamaan toimeksiantojen hoitamisesta itsenäisesti. Työn itsenäisen luonteen takia juristeiltamme edellytetään sosiaalista rohkeutta ja erinomaisia asiakaspalvelutaitoja, sillä palvelun laatu on meillä kaiken tekemisen perusta. Lakimiehen ammattinimike tai lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana katsotaan isoksi eduksi, mutta se ei ole ehdoton edellytys. Toimistossamme aloittavalla juristilla on mielellään vähintään viisi vuotta relevanttia, valmistumisen jälkeistä, työkokemusta juridiikasta. Muu työkokemus on yleensä eduksi.

Odotuksemme vähän vaihtelevat riippuen siitä, oletko kiinnostunut yritysjuridiikasta vai kiinteistöjuridiikasta.

Kielitaidosta

Kiinteistöjuristiemme työssä vaadittava kielitaito täyttyy erinomaisella suomen kielen taidolla, englanti plussaa. Yritysjuridiikkapuolella tarvitaan suomen kielen lisäksi erinomainen suullinen ja kirjallinen englanti. Ruotsinkielentaito molemmilla juridiikan alueilla olisi suureksi eduksi.

Yritysjuridiikkapuolella toimeksiannot liittyvät pääsääntöisesti yritysjärjestelyihin, omistajanvaihdoksiin sekä sopimus- ja yhtiöoikeudellisiin kysymyksiin. Menestyminen edellyttää syvällisen oikeudellisen osaamisen lisäksi vahvaa liiketoiminnallista ymmärrystä ja konsultatiivista otetta toimeksiantojen hoitamisessa. Henkilöltä edellytetään kykyä tunnistaa liiketoiminnan kannalta merkitykselliset tekijät, minkä takia tehtävässä menestyy parhaiten liikejuridiikan yleisosaaja, joka tarttuu ennakkoluulottomasti tehtävään kuin tehtävään ja puhuu asiakkaiden kanssa samaa kieltä.

Kiinteistöjuridiikkapuolella toimeksiannot ovat suurelta osin asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvien riitajuttujen hoitamista sekä taloyhtiöiden avustamista. Odotamme sinulta useamman vuoden kokemusta asunto- ja kiinteistökauppalainsäädännön soveltamisesta. Kaikki kokemus käräjäsalista lasketaan eduksi. Olisi mahtavaa, jos myös rakennusurakat ja YSE 1998 olisivat sinulle tuttuja.

Lähetä hakemuksesi

Otamme vastaan kirjallisia hakemuksia jatkuvasti ja ansioluettelon ja hakemuksen voi lähettää Timolle osoitteeseen timo.heikkila@heikkilaco.fi.

Helsingin toimisto

Salomonkatu 5 C
00100 Helsinki

 

Uudenkaupungin toimisto

Sepänkatu 6
23500 Uusikaupunki

Turun toimisto

Linnankatu 11 b
20100 Turku

Tampereen toimisto

Åkerlundinkatu 11
33100 Tampere

Rauman toimisto

Savilankatu 2
26100 Rauma