HPP Asianajotoimisto Oy on maan johtavia liikejuridiikan asianajotoimistoja. Työntekijämme pääsevät työskentelemään haastavissa, ammatillisesti kiinnostavissa ja ainutlaatuisissa projekteissa sekä kehittymään työyhteisössä, jossa ihmiset tukevat toisiaan ja jakavat osaamistaan. Osaamisemme on luokiteltu erittäin korkealle tasolle useissa kansainvälisissä vertailuissa (muun muassa Chambers & Partners, Legal500, Best Lawyers).

HPP:llä tehdään merkityksellistä työtä parhaassa porukassa!

Mielenkiintoisten toimeksiantojen hoitaminen alan johtavien osaajien rinnalla ja ohjauksessa luo hyvän pohjan kehittymiselle. Kannustamme henkilöstöämme jatkuvaan kouluttautumiseen ja verkostoitumiseen. Omaa osaamistaan voi laajentaa myös osallistumalla esimerkiksi toimiston markkinointiin, erilaisiin kehittämishankkeisiin ja toimimalla kouluttajana tai tutorina.

Työpaikkana HPP tun­ne­taan ma­ta­las­ta hie­rar­kias­ta ja hy­väs­tä yh­teis­hen­ges­tä. Rento ilmapiiri, mutkaton vuorovaikutus ja avoin osaamisen jakaminen ovat vahvuuksia, jotka tukevat vaativassa työssä onnistumista ja hyvinvointia.

Facebook | LinkedIn | Instagram

Harjoittelijaohjelmat

HPP:llä työskentelee vuosittain yli 30 opintojensa eri vaiheissa olevaa harjoittelijaa apuna juristien päivittäisessä työssä. Etsimme jatkuvasti uusia kyvykkyyksiä täydentämään joukkuettamme. Odotamme tekijöiltämme tinkimätöntä ja innostunutta asennetta, intohimoa oppimiseen sekä vahvaa halua kehittyä huippuosaajaksi.

Otamme jatkuvasti vastaan avoimia hakemuksia harjoittelujaksoille tämän linkin kautta. Opiskelijoiden työsuhteet ovat määräaikaisia harjoittelujaksoja. Työsuhde-etuihimme kuuluu muun muassa lounasetu, liikunta- /kulttuurietu sekä laaja työterveyshuolto.

Lue lisää harjoittelijaohjelmistamme nettisivuiltamme.

Junior Trainee

 
opintojen alkuvaiheessa (1. ja 2. vuosikurssi) olevat opiskelijat

Legal Trainee

 
opintojen puolivälissä (3. ja 4. vuosikurssi) olevat opiskelijat

Associate Trainee

 
opintojen loppuvaiheessa (4.vuosikurssista eteenpäin) olevat opiskelijat
 

Uratarinat

Tatu Jaarinen, Partner

“Valmistuin juristiksi vuonna 2012 ja olen siitä lähtien työskennellyt asianajotoimistoissa riitojen ratkaisuun liittyvien toimeksiantojen parissa. HPP:llä olen ollut keväästä 2017 lähtien. HPP:n osakkaaksi minut kutsuttiin vuoden 2023 alusta lukien.

Riidanratkaisujuristin työ on aivan erityisen monipuolista, koska toimialat ja riitojen kohteet vaihtelevat suuresti. Työssäni monipuoliset ja vaikeat juridiset kysymykset yhdistyvät strategiseen punnintaan siitä, mikä kulloinkin on päämiehen edun mukaista. Tätä työtä teemme tiiviissä yhteistyössä päämiestemme kanssa.

Asianajo on kisälliammatti, jonka oppii vain käytännössä tekemällä. Minulla on ollut urani alusta lähtien etuoikeus työskennellä Suomen riidanratkaisun kärkinimien kanssa, joilta olen parhaani mukaan pyrkinyt oppimaan. Oppimisprosessi jatkuu myös osakkaana, ja samalla pyrin tukemaan ryhmämme nuorempia kollegoja heidän urapoluillaan. Toivon, että HPP:n avoin ilmapiiri tukee kehittymistä ja työssä viihtymistä. Jokaisella on tilaisuus panostaa itselleen tärkeisiin asioihin, saada apua toisilta – ja antaa sitä myös takaisin.”

Lue lisää >

 

Daniil Levanov, Associate

“Valmistuin reilu vuosi sitten ja siirryin HPP:lle syksyllä 2018. Lyhyessä ajassa on ehtinyt muodostua hyvin positiivinen vaikutelma siitä, millaista työ täällä on. Täällä tosiaan saa keskittyä olennaiseen eli toimeksiantotyöskentelyyn. Organisaatio pyörii kevyesti, joten aikaa ei kulu turhanpäiväisiin asioihin.

Työskentelen teknologiatiimissä ja erikoistun sopimusoikeuteen sekä riidanratkaisuun. Juristiuran alkutaipaleella mahdollisuudet päättää itsenäisesti siitä, mitä tekee ja miten, voivat usein olla rajalliset, mutta täällä on kyllä mahdollisuus vaikuttaa siihen, mitä tilaisuuksia itselle tarjoutuu ja mihin työtehtävät vievät. Ilmapiiri on siinä mielessä rehti, että täällä otetaan huomioon, mitä kukin osaa ja haluaa tehdä ja mihin rahkeet riittävät. Omassa tapauksessani olemme esimerkiksi myös pohtineet, miten voisin hyödyntää työssä myös taustaani ja kielitaitoani.”

Lue lisää >

Maria Metso, Associate

“Olen työskennellyt HPP:llä noin neljä vuotta, ensin harjoittelijan roolissa Junior Traineena sitten Legal Traineena ja lopuksi Associate Traineena. Tällä hetkellä työskentelen Associate-juristina kilpailutiimissä.

Harjoittelija-aikoina pääsin mukaan moniin mielenkiintoisiin toimeksiantoihin sekä syventymään erityisesti minua kiinnostaviin oikeudenaloihin. Kehityin huimasti erilaisten selvitystöiden, käännösten sekä asiakirjojen laadintojen kautta. Lisäksi opin yhä paremmaksi aikatauluttamisen ja organisoinnin sekä paineen hallinnan saralla.

Oli hienoa huomata, miten vastuussa ja työtehtävien vaikeustasossa näkyi selkeä kasvu harjoittelujaksojen edetessä. Koko harjoittelujaksojen ajan sain juristeilta toistuvasti palautetta, ohjeita ja apua, jotka ovat mittaamattoman tärkeitä juristin käytännön työn kannalta ja joista on ollut suuri hyöty kehittyessäni harjoittelijana ja myöhemmin juristina. Harjoittelujaksot antoivat siten paljon hyviä eväitä tulevaisuuteen.

Tällä hetkellä Associate-juristina työskentelen kilpailuoikeudellisten kysymysten lisäksi myös lääke- ja terveydenhuolto-oikeuden parissa. Päädyin kyseisten oikeudenalojen pariin harjoittelujaksojeni aikana heränneen mielenkiinnon myötä, kun pääsin mukaan ratkomaan erinäisiä, näihin aihepiireihin kuuluvia kysymyksiä. Harjoittelijana työskentely HPP:llä on siten juristiksi kasvattamisen lisäksi auttanut minua löytämään itseäni kiinnostavat oikeudenalat monista vaihtoehdoista.”

Lue lisää >

Arvot

Olemme asianajotoimisto, joka syttyy asiakkaiden ongelmien ratkaisemisesta. Meillä on oma, ainutlaatuinen tapamme toimia. Vältämme turhaa monimutkaisuutta niin asiakastyössä kuin keskinäisessä kanssakäymisessämmekin. Kutsumme sitä konstailemattomuudeksi.

Meille on tärkeää toimia entistä vastuullisemman yhteiskunnan puolesta ja tukea myös asiakkaitamme vastuullisten ratkaisujen löytämisessä. Kannamme vastuuta yhdessä.

Luottamus

Työskentelemme laadukkaasti, ammattimaisesti ja eettisesti, asiakkaan etua ajatellen sekä osaamistamme kehittäen. Työmme laatuun, hinnoittelun läpinäkyvyyteen ja aikataulujen pitämiseen voi aina luottaa.

Kumppanuus

Olemme ylpeitä välittömästä työskentelyilmapiiristämme, jossa arvostetaan vastuunottoa ja yhteistyötä, asioista on lupa olla eri mieltä ja epäkohdat on helppo ottaa puheeksi. Olemme asiakkaidemme kanssa samalla puolella.

Yhdenvertaisuus

Kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet edetä urallaan. Kunnioitamme toisiamme ja yhteistyökumppaneitamme erilaisista taustoista, persoonallisuuksista ja vahvuusalueista riippumatta.

Avoimet työpaikat

Ei uusia työpaikkailmoituksia

Et­sim­me jat­ku­vas­ti uusia ky­vyk­kyyk­siä täy­den­tä­mään joukkuettamme, ja otamme vastaan avoimia hakemuksia harjoittelujaksoille!

PERUSTIEDOT

 
Liikevaihto 21,4 MEur.

Henkilöstön lukumäärä yli 120 henkilöä.

Työntekijä voi työllistyä meillä Helsinkiin.

 
 

REKRYTOINNIT

 
Järjestämme rekrytointiprosessin aikana yksi-kaksi haastattelukierrosta.​

Kaikki haastatteluun valitut Trainee-hakijat tekevät haastattelun yhteydessä kirjallisen englannin kielitestin.​

HAKIJAT

 
Millaista osaamista odotatte hakijoilta?
Arvostamme joustavaa, toimeen tarttuvaa ja vastuullista työskentelyotetta, erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä oppimishalua. Jos sinulla on lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot ja positiivista asennetta, pystyt luovimaan hyvin vaihtelevassa tehtäväkentässä ja viihtymään osana HPP:n porukkaa.

Kysy lisää avoimista työpaikoistamme

Anniina Suomi

HR Coordinator

+358 40 549 6080

HPP Asianajotoimisto Oy | BULEVARDI 1 A 00100 HELSINKI | +358 9 474 21