Procopé & Hornborg on tehokas ja ketterä liikejuridiikkaan erikoistunut, 30 ammattilaisen asianajotoimisto Esplanadilla Helsingin ydinkeskustassa.

Tarjoamme opiskelijoille ja uransa alkuvaiheessa oleville juristeille mahdollisuuden tutustua useiden eri oikeudenalojen käytännön juridiikkaan. Toimistomme päätoimialoja ovat liikejuridiikan keskeiset osa-alueet, kuten yritysjärjestelyt, kilpailuoikeus, työoikeus, yhtiö- ja sopimusoikeus, kuljetus- ja vakuutusoikeus sekä riidanratkaisu. 

Tuemme omalla Pohjantähti-kehitysohjelmallamme nuorten osaavien ja kunnianhimoisten juristien kasvua asiantuntijuuteen heidän valitsemillaan alueilla. Meillä opiskelijoilla sekä nuorilla asiantuntijoilla on mahdollisuus päästä tekemään työtä etulinjassa asiakkaiden kanssa ja parhaimmillaan näkemään koko toimeksiannon elinkaaren.

Meillä yhdistyvät modernit työskentelytavat ja vankka kokemus liikejuridiikasta. Modernia työskentelytapaamme kuvaa osakkaiden, juristien ja harjoittelijoiden tiivis yhteistyö asiakkaan eduksi. Meillä kaikki keskittyvät asiakkaalle olennaiseen ja tekevät kädet savessa töitä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Työskentelyämme ohjaa vastuullinen ajattelu ja työntekijöidemme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää.

Parasta meillä on tutkitusti rento ja mukaan ottava työyhteisö, jossa vallitsee matala hierarkia. Järjestämme henkilöstöllemme säännöllisesti erilaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi yhteisiä aamupaloja, afterwork-tilaisuuksia ja kohokohtana vuosittaisen tilinpäätösillallisen.

Tervetuloa meille!

Rekrytoimme eri opintojen vaiheessa olevia oikeustieteen opiskelijoita määräaikaisiin harjoittelujaksoihin. Ilmoituksemme avoimista työ- ja harjoittelupaikoista löytyvät nettisivujemme Careers-osiosta. Lisäksi voit lähettää meille avoimen hakemuksen nettisivujemme hakulomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseen careers@procope.fi.

LinkedIn | Instagram | Twitter

Uratarinat

Hilma Laamanen
Senior Trainee

Olen päässyt peräkkäisten harjoittelujaksojen aikana syvällisesti osaksi P&H:n työyhteisöä ja asianajotoimiston arkea. Aloitin Office Support Traineena Back Officen avustavissa tehtävissä, joista jatkoin Traineeksi ja yhä Senior Traineeksi. Työtehtäväni ovat olleet alusta asti monipuolisia ja muuttuneet vaativammiksi käsi kädessä oman osaamiseni kanssa. Siten koen, että oppimiskäyräni on ollut jatkuvasti nousujohteinen. P&H:n ilmapiiri on välitön, kannustava ja osallistava. Harjoittelijat otetaan mukaan toimeksiantoihin ja palautteen antamiseen panostetaan sekä työskentelyn lomassa että erillisissä palautekeskusteluissa. Parasta on ollut myös yhdessä tekemisen mentaliteetti, joka näkyy esimerkiksi tiiviinä yhteistyönä yli praktiikkarajojen.

Sonja Heinonen
Associate

Aloitin työskentelemään P&H:lla Senior Traineena vuonna 2018 ja valmistuttuani keväällä 2021 jatkoin P&H:lla Associate-juristina. Parasta P&H:lla on mielestäni mukava työyhteisö sekä matala hierarkia. Lisäksi työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtymiseen panostetaan. Työtehtävissä arvostan erityisesti sitä, että meillä pääsee työssään keskittymään itseään kiinnostaviin asioihin, mutta samalla on myös mahdollista tehdä töitä yli ”tiimirajojen” monien oikeudenalojen parissa – näin oma osaaminen ja ammattitaito kasvavat monipuolisesti, vaikka olisikin erikoistunut tiettyyn oikeudenalaan.

Emil Vartiainen
Associate, Licensed Legal Counsel

Olen ollut P&H:lla juristina vuodesta 2018 lähtien. Työskentelen riidanratkaisun ja kansainvälisen kaupan parissa, jotka ovat olleet kiinnostuksen kohteitani opintojen alusta lähtien. Ensimmäisen vuoden aikana pääsin työskentelemään eri tiimien kanssa ja tämä mahdollisuus onkin ehdottomasti keskisuuren toimiston etu. Uran alkuvaiheessa on tärkeää saada kokemusta mahdollisimman laajasti eri oikeudenaloilta. Olen viihtynyt P&H:lla erinoimaisesti, sillä meillä työntekijästä oikeasti välitetään ja annetaan mahdollisuus kasvaa asiantuntijana. P&H:lla on myös aidosti matala hierarkia, jonka lisäksi kaikkien mielipiteet ja näkemykset otetaan huomioon.

Perustiedot

Liikevaihto: 3,8 MEUR

Henkilöstömäärä: 30

Kaupungit, joihin teillä voi työllistyä: Helsinki

 

Työsuhteet

Opiskelijoiden työsuhteet ovat määräaikaisia ja jaksojen kesto vaihtelee kuudesta kuukaudesta pidempiin jaksoihin.

Maksamme harjoittelijoille aina vähintään Lakimiesliiton palkkasuositusten mukaista palkkaa.

Hakijat

Millaista osaamista odotatte hakijoilta? Juristin ja harjoittelijan tehtävässä menestyminen edellyttää kykyä toimia itsenäisenä tiimin jäsenenä yhteistä tavoitetta kohti työskennellen. Kerromme hakijoilta odotettavista ominaisuuksista aina tarkemmin rekrytointi-ilmoituksissa.

Kielitaitovaatimukset? Suomi ja englanti. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Mitä muuta arvostatte työntekijässä? Huolellisuutta, ratkaisukeskeisyyttä ja joustavuutta. Halukkuutta tutustua eri oikeudenaloihin.

Avoimet työpaikat

Ei uusia työpaikkailmoituksia

Voit lähettää meille avoimen hakemuksen osoitteeseen careers@procope.fi

Ota yhteyttä

Karoliina Jaakkola
HR Coordinator

+358 40 0653 140
karoliina.jaakkola@procope.fi

Eteläesplanadi 18, 00101 Helsinki