Juristina Boreniuksella – tähtäimessä monipuolinen urapolku?

Kirjoittaja

Borenius

Artikkelit6.6.2022

Monesti ajatellaan, että juristin urapolku kulkee kansallisesti toimistosta toiseen, associatesta kohti osakasta. Boreniuksella perinteisen urapolun varrelle on kuitenkin rakennettu mielenkiintoisia välietappeja, jotka mahdollistavat suuntauksen kohti kansainvälistä uraa – tai vaihtoehtoisesti voi aina palata takaisin kotimaahan kansainvälisen työkokemuksen ja kontaktiverkoston tuoman lisäarvon kera.

Tarjoamme juristeille mahdollisuuden lähteä suorittamaan auskultointia käräjäoikeuteen, tutustua täysin erilaiseen toimialaan secondment-juristina tai suunnata rotaatiovaihtoon omiin toimistoihimme Lontooseen tai New Yorkiin – rvaihtoehtoja on monia!

Secondment-jakso tutustuttaa asiakkaan toimialaan

Juridiikan lisäksi juristin työssä tarvitaan yleistietoa eri liiketoiminta-aloista, joilla asiakkaamme työskentelevät. Jokaisella näistä on omat ominaispiirteensä, oli sitten kyse IT- tai rakennusalan sektorista. Paras tapa tutustua asiakkaaseen ja tämän edustaman toimialan erityisvaatimuksiin on työskennellä lyhyt secondment-jakso kyseisessä yrityksessä inhouse-juristina.

Secondmentin aikana työskennellään asiakasyritykselle asiakasyrityksen tiloissa ja asiakasyrityksen osoittamien tehtävien puitteissa. Työsuhde Boreniuksella ei kuitenkaan koskaan katkea, vaan työntekijä on lainassa asiakkaalla secondment-jakson ajan. Keskimäärin meillä on vuosittain viidestä kymmeneen juristia secondment-jaksoilla Suomessa ja ulkomailla.

Rotaatio-ohjelman kautta Lontooseen tai New Yorkiin

Uusin tulokas tarjoamallamme urapolulla on alkuvuodesta käynnistynyt Lontoon rotaatio-ohjelma, johon valitaan vuodessa 7–8 kv-urasta kiinnostunutta juristia. Lontoon rotaatio-ohjelma on luonnollinen jatkumo jo aikaisemmin pyörineeseen New Yorkin rotaatioon, jonka puitteissa New Yorkin toimistossamme vierailee vuosittain noin kaksi juristia.

Rotaatio-ohjelmien päätarkoitus on kerryttää juristeille kansainvälistä kokemusta sekä laajentaa juristin ja sitä kautta Boreniuksen kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Yhteiset lounastapaamiset ja seminaarit ulkomaisten kollegoiden ja asiakkaiden kanssa rytmittävät mukavasti viikkoja Lontoossa. Saamamme palaute on ollut pelkästään positiivista – rotaatio-ohjelman läpikäyneet juristit kuvaavat ajanjaksoa yhdeksi parhaimmista valinnoistaan urallaan.

Tuomioistuinharjoittelulla uutta perspektiiviä aa-toimiston arkeen

Entä sitten auskultointi? Auskultoinnin eli tuomioistuinharjoittelun tarkoituksena on perehdyttää harjoittelija yleisesti lainkäyttötehtäviin. Harjoittelu kestää vuoden ja sen voi suorittaa joko kokonaan vuoden käräjäoikeudessa tai kahdessa osassa niin, että on alkuun 6 kuukautta käräjäoikeudessa ja sen jälkeen 6 kuukautta hovi- tai hallinto-oikeudessa. Jos ja kun vuoden harjoittelun suorittaa hyväksyttävästi saa palkkioksi varatuomarin arvonimen. Juuri tämä motivoi monia hakemaan auskultointipaikkaa.

Tuomioistuinharjoittelu ei missään nimessä ole pakollista, mutta se on hyvä jatkokoulutus yleisjuridiikkaan. Harjoittelun suorittaneet sanovat, että harjoittelu antaa uutta perspektiiviä aa-toimistoarkeen ja opettaa hyviä yleistaitoja erityisesti uransa alkuvaiheessa oleville juristeille. Boreniukselta lähtee vuosittain keskimäärin muutama henkilö auskultoimaan. Auskultointiin pätevät samat asiat kuin secondment-jaksolla – työsuhde ei katkea auskultoinnin aikana.

Hyppää mukaan Boreniuksen poluille

Urapolkuja on siis monenlaisia. Tärkeintä oman polun löytymisessä on sisäinen kiinnostus ja halu lähteä kokeilemaan siipiään eri ympäristöissä. Joskus urapolun voi suunnitella tarkkaan, mutta joskus se saattaakin löytyä vahingossa – joten silmät auki ja rohkeasti kohti unelmia!

Tutustu työnantajaan >