Ensiaskeleet harjoittelijasta juristiksi

Kirjoittaja

Janna Järvinen | Borenius

Artikkelit22.8.2022

Aloitin noin vuosi sitten syksyllä Associate Trainee -harjoittelijana Boreniuksen yritysjärjestelypraktiikassa. Olin juuri aloittanut kuudennen vuosikurssin oikiksessa ja graduni oli loppusuoralla. Opintojeni loppuvaiheessa ajattelin, että saattaisin tulevaisuudessa haluta työskennellä yritysjärjestelyiden parissa, joten päätin hakea Associate Traineeksi Boreniuksen yritysjärjestelypraktiikkaan.

Associate Trainee -harjoittelijana Boreniuksella

Associate Trainee -harjoittelujakso on tarkoitettu loppuvaiheen opiskelijoille, ja harjoittelujakson aikana työskennellään täysipäiväisesti tietyssä praktiikassa. Associate Traineet tekevät pitkälti samoja työtehtäviä kuin vastavalmistuneet juristit, ja harjoittelun aikana pääsee tutustumaan juristien arkeen. Harjoittelujakson ensimmäiset kuukaudet kuluivatkin uusiin termeihin ja työtehtäviin sekä toimiston arkeen tutustuessa. Tutustumisprosessissa oli onneksi mukana tutor, jolta aina sai matalalla kynnyksellä kysyä itseä askarruttavista asioista.

Ennen harjoittelujakson alkua minun oli hankala edes kuvitella, mitä kaikkea työnkuva voisi pitää sisällään. Nopeasti kuitenkin selvisi, että työnkuva yritysjärjestelypraktiikassa on laaja ja jokainen työpäivä on erilainen. Yritysjärjestelypraktiikassa työskentely on projektiluontoista, ja kaikkiin tiimin projekteihin nimetään oma Associate Trainee. Projektiluontoisen ja asiakaslähtöisen työskentelyn vuoksi on todella yleistä, että aamulla ei vielä tiedä, millaisia työtehtäviä päivän aikana tulee vastaan.

Erilaisten projektien ansiosta harjoittelujakson aikana pääsee näkemään useamman eri projektin elinkaaren ja tutustumaan siihen, millaisia vaiheita eri projekteihin kuuluu. Yritysjärjestelypraktiikassa harjoittelija pääsee luonnostelemaan erilaisia dokumentteja, kuten yhtiöoikeudellisia päätöksiä, sopimuksia ja sopimusten liitteitä. Lisäksi työtehtäviin kuuluu esimerkiksi projektien koordinointia, yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa ja due diligence -tarkastusten tekemistä yhdessä tiimin juristien kanssa. Harjoittelujakson aikana työtehtävät kehittyivät nousujohteisesti, minkä ansiosta Associate Traineena pääsee tekemään paljon erilaisia tehtäviä.

Gradun kirjoittaminen töiden ohella

Olin kirjoittanut graduni lähes valmiiksi ennen kuin aloitin harjoittelujaksoni Boreniuksella. Kirjoitustyötä tein töiden ohella silloin tällöin, ja hiljaisemmat hetket töissä kykenin hyvin hyödyntämään gradun viimeistelyyn. Gradun kirjoittamista edesauttoi Boreniuksen laaja kirjasto ja tietokantalähteet, joita sai vapaasti hyödyntää harjoittelujakson aikana.

Kävin syksyllä myös graduprojektini seminaariluennoilla, eikä opintojen yhdistäminen täysipäiväiseen työhön tuottanut ongelmia. Päivät saattoivat joskus venyä, jotta opintoja sai edistettyä harjoittelujakson kanssa samaan aikaan, mutta hyvän suunnittelun ansiosta sekin onnistui. Luennoille osallistuminen ei ollut ongelma, kunhan ilmoitin asiasta tiimilleni etukäteen, jotta muut tiimiläiset tiesivät milloin olin poissa. Harjoittelujaksoni aikana suurin osa luennoista järjestettiin vielä etänä, mikä säästi huomattavasti aikaa.

Palautin graduni harjoittelujakson aikana, joten en ollut varsinaisena gradunkirjoittajana Boreniuksella. Boreniuksella on kuitenkin mahdollista myös hakea Associate Trainee -jakson jälkeen niin kutsutuksi gradutraineeksi, jolloin saa erillisen työskentelytilan toimistolta kirjoitustyötä varten ja gradun aiheen perusteella nimetyn sparraajan. Näiden lisäksi toimitusjohtajamme järjestää gradupiirejä, joissa pääsee keskustelemaan muiden graduaan kirjoittavien kanssa.

Ensimmäiset kuukaudet juristina

Harjoittelujaksoni aikana minulle tarjottiin juristin paikkaa Boreniuksen yritysjärjestelypraktiikassa, ja otin paikan innolla vastaan! Olin opintojeni aikana ehtinyt kerryttää kokemusta useammalta eri oikeudenalalta, ja työskentely yritysoikeuden sekä etenkin transaktioiden parissa tuntui eniten omalta jutultani. Valmistuin oikiksesta pari kuukautta ennen harjoittelujaksoni päättymistä ja jatkoinkin juristina samassa tiimissä heti Associate Trainee -jaksoni jälkeen.

Harjoittelujakso meni todella nopeasti ja hyppäys juristiksi jännitti hieman etukäteen. Jännittäminen osoittautui kuitenkin nopeasti turhaksi, koska työnkuvassa ei tapahtunut suurta muutosta. Mielestäni oli kiva päästä työskentelemään saman tiimin kanssa, jossa oli ollut jo puoli vuotta harjoittelijana, koska ihmiset ja työskentelytavat olivat tuttuja.

Työtehtävät olivat harjoittelujakson aikana myös jo kehittyneet osaamisen kertymisen myötä, joten olen päässyt tekemään paljon samankaltaisia työtehtäviä kuin jo Associate Trainee -jaksoni aikana. Tietenkin koko ajan tulee vastaan uusia asioita, enkä usko, että uuden opettelu loppuu koskaan, mutta aikaisemmasta työkokemuksesta ja etenkin Associate Traineena työskentelystä on ollut paljon apua juristina. Nykyisissä työtehtävissäni pääsen monipuolisesti hyödyntämään kaikkea sitä, mitä olen aikaisemmin oppinut niin työelämästä kuin opinnoistakin.

Yritysjärjestelyjuristin monipuolinen arki

Yritysjärjestelyiden parissa työskennellessä työtehtävien kirjo on laaja, ja työelämässä yhtiöoikeudellinen ja velvoiteoikeudellinen osaaminen ovat muodostuneet tärkeimmiksi osaamisalueiksi. Yritysjärjestelypraktiikassa tehdään paljon yhteistyötä myös Boreniuksen muiden praktiikoiden kanssa, ja etenkin juristina pääsee työn ohessa oppimaan perusteita myös esimerkiksi immateriaali- ja työoikeudesta sekä pääomamarkkinoista. Koska töitä tehdään yritysten kanssa, yritysten liiketoiminnan ja muiden tietylle asiakkaalle relevanttien oikeudenalojen ymmärtäminen on avain onnistumiseen. Kokonaisuuksien hahmottaminen ja kyky omaksua nopeasti uutta tietoa ovat tärkeitä ominaisuuksia yritysjärjestelyjuristille.

Yritysjärjestelyiden parissa työskentely on projektiluontoista, ja vaihtelevat työtehtävät sekä monipuoliset projektit varmistavat, että työ säilyy mielenkiintoisena. Minua kiinnostaa erityisesti mahdollisuus päästä oppimaan uutta erilaisten projektien myötä sekä mahdollisuus hyödyntää aikaisemmin opittua uusissa yritysjärjestelyissä.

Boreniuksella substanssiosaamiseni ja ymmärrykseni eri liiketoiminta-alueista on kehittynyt valtavasti, eikä vielä vuoden aikana ole kahta samanlaista tapausta tullut vastaan. Olen avustanut erilaisissa yritysjärjestelyissä niin myynti- kuin ostopuolellakin sekä päässyt todistamaan yhtiöiden sulautumisia ja jakautumisia käytännössä.

Olen ollut nyt noin puoli vuotta juristina, ja minulla on vielä valtavasti opittavaa kokeneemmilta kollegoiltani. Associate Trainee -harjoittelujakso antoi näköalapaikan yritysjärjestelyille käytännössä, ja koen, että harjoittelujaksoni ja urani alkuvaiheet Boreniuksella ovat antaneet minulle erinomaisen pohjan syventää osaamistani alalla. Kuten jo totesinkin: uuden opettelu tuskin koskaan loppuu!