Kansainvälistä kokemusta Suomesta käsin 

Artikkelit18.4.2023

Aikaisempaa tutkintoa suorittaessani työskentelin hetken aikaa harjoittelijana Isossa-Britanniassa, ja kokemukseni myötä into kansainväliseen yhteistyöhön sai alkunsa. Viime vuoden loppupuolella huomasin ELSAn harjoittelupaikkojen auenneen, ja edellisten vuosien tapaan kävin heti katsomassa, mitä tarjontaa harjoittelupaikoissa on.

Elämäntilanteeni ei sallinut pitkäaikaista fyysistä läsnäoloa toisessa valtiossa, minkä vuoksi olin positiivisesti yllättynyt löytäessäni harjoittelumahdollisuuksia, joiden suorittaminen täysin etänä oli mahdollista. 

Mahdollisuus harjoitteluun aukesi onnekseni ensimmäisestä hakutoiveestani. Helmikuun alussa aloitinkin työskentelyn kreikkalaisessa komissiossa (the Hellenic National Commission for Bioethics and Technoethics), jossa työskentelin koko helmikuun ajan. Komission tehtävänä on laajentaa yhteiskunnallista vuoropuhelua tieteen ja teknologian vaikutuksesta yhteiskuntaan ja sen kehitykseen sekä nostaa esiin yhteiskunnan moniulotteisia bio- ja teknoeettisiä haasteita. Olinkin innoissani päästessäni osaksi erittäin mielenkiintoista ja ajankohtaista työympäristöä, jossa työkielenäni voin hyödyntää englantia.

Harjoitteluni aikana tehtäväni oli kirjoittaa ajankohtaisia suomalaisia innovaatioita koskeva tutkimusraportti valitsemastani aiheesta bio- tai teknoetiikan alalla. Työaikaa harjoittelun suorittamiseksi oli arvioitu 10 tuntia viikossa, mutta varsinaista työajan seurantaa ei ollut ja ainoastaan tulokset kertoivat työtehtävän etenemisestä. Omalla kohdallani ylitin arvioidun ajan reippaasti parin viimeisen viikon aikana, mutta tämä johtui täysin omasta mielenkiinnostani ja halustani paneutua valitsemaani aiheeseen vaadittua syvemmin. Etänä toteutettava harjoittelu, 10 tunnin viikoittainen työpanos sekä kuukauden mittainen harjoittelu sopivatkin erinomaisesti myös kiireisen opiskelijan arkeen, ja harjoittelun mahdollistama vapaus olikin omalta kohdaltani yksi harjoittelun parhaista puolista! Lisäksi viikoittaiset etätapaamiset ohjaajani kanssa auttoivat aikataulussa pysymisessä, ja sain ohjaajaltani erinomaisia oppeja bio-oikeuteen liittyen.

Tutkimusraportin kirjoittamisen lisäksi minulle tarjottiin mahdollisuutta kirjoittaa review-artikkeli, jossa olisin päässyt syventymään omavalintaiseen Suomessa havaittuun tutkimusongelmaan sekä tämänhetkisiin tutkimuksen tuloksiin. Heti harjoittelun alussa jätin toisen artikkelin kirjoittamisen harjoittelutehtävieni ulkopuolelle, sillä tiesin, että haluan paneutua tutkimusraporttiini mahdollisimman syvällisesti. Joka tapauksessa harjoittelijalla on mahdollisuus ottaa tutkimusraportin tekemisen rinnalle myös toisenlainen tehtävä, jos kahden raportin työstäminen tuntuu harjoittelijasta mielekkäämmältä. 

Harjoittelun vapauden lisäksi koin harjoittelun parhaiksi puoliksi täysin omannäköisen työn tekemisen – sain itse valita oman tapani kirjoittaa ja lähestyä aihettani, ja lisäksi aiheenvalinta tapahtui omaan mielenkiintooni pohjautuen. Koin, että oikeustieteellisessä tutkimuksessa kansainvälisesti mukana oleminen oli erittäin antoisa ja tärkeä kokemus, ja harjoitteluprosessin helppous ja mielekkyys sekä niin kohdemaan kuin Suomen ELSA-ryhmien avuliaisuus loivat harjoittelusta entistä positiivisemman kokemuksen.

ELSAn harjoittelu oli kaiken kaikkiaan mahtava kokemus, jonka aikana pääsin tutustumaan kansainväliseen yhteistyöhön omasta kodistani käsin. ELSAn harjoittelujaksojen kestot, kohdemaat sekä vaatimukset ovat hyvin erilaisia, minkä vuoksi itselleen sopivan harjoittelun löytäminen on helppoa. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa järjestettävä haku mahdollistaa harjoittelun sovittamisen omiin aikatauluihin entistä paremmin. Voinkin täysin vilpittömästi suositella ELSAn harjoittelua kaikille opiskelijoille ja myös niille, joille ulkomaille muuttaminen harjoittelun ajaksi ei ole mahdollista! 

ELSA Traineeships -paikat ovat jälleen haussa! Tutustu paikkoihin ja lähetä hakemuksesi osoitteessa traineeships.elsa.org 3.5.2023 mennessä.