Juristin tärkein ominaisuus on uteliaisuus ja halu oppia aina uutta

Kirjoittaja

Castrén & Snellman

Artikkelit24.2.2020

Ilona Karppinen on kulkenut pitkän ja vaiherikkaan urapolun Castrén & Snellmanilla aina nuoremmasta harjoittelijasta nykyiseen partner elect-juristin työhön.

Ilona aloitti polun alkupäästä nuorempana harjoittelijana syksyllä 2003 toisen opiskeluvuotensa aikana. Hän jatkoi työskentelyään Castrén & Snellmanilla ohjaavana harjoittelijana sekä silloin aivan uudessa harjoitteluohjelmassa oikeusinformaatikkona. Ranskan vaihto-opiskelun jälkeen Ilona palasi toimistolle ja jatkoi vanhempana harjoittelijana ja siitä edelleen projektityöntekijänä. Vuonna 2007 harjoittelijan polku tuli päätökseen, kun Ilona valmistui oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja aloitti associate-juristina.

Ilonan ydinosaamiseen kuuluvat riitojen ratkaiseminen ja yhtiöoikeus. Hän hoitaa esimerkiksi kotimaisia ja kansainvälisiä kaupallisia riitoja sekä välimiesmenettelyjä. Haastavat ja pitkään kestävät riitaoikeuden-käynnit vaativat juristilta paljon osaamista kulloinkin kyseessä olevasta toimialasta tai esimerkiksi riidan kohteena olevasta laitteesta tai tietojärjestelmästä. Työssä oppii uutta joka päivä.

”Jokainen toimeksianto on oppimisen paikka. Juristin täytyy perehtyä asiakkaan toimialaan, tuotteeseen ja koko bisnekseen”, Ilona kertoo.

”Siksi yksi hyvän juristin ominaispiirre onkin uteliaisuus sekä halu ymmärtää ilmiöitä ja oppia uutta. Kehittyminen on tässä työssä välttämättömyys.”

Auskultointi ja työkomennus kasvattivat juristin taitoja

Ilona on luonut uraansa samassa asianajotoimistossa, mutta hän on onnistunut tekemään siitä monipuoli-sen erilaisten kokemusten kautta. Vuonna 2009 Ilona auskultoi vuoden Helsingin käräjäoikeudessa ja näki oikeudenkäyntejä pöydän toiselta puolelta; millaista on riippumaton ratkaisuvalta. Auskultoinnin jälkeen hän valmistui varatuomariksi.

Vuonna 2013 Ilona oli työkomennuksella Rautaruukilla (nykyisin yritysjärjestelyiden seurauksena osa  SSAB-yhtiötä), ja oppi laaja-alaisesti sopimusjuridiikkaa ja miten asianajotoimiston palvelu näyttäytyy asiakkaalle. Neljä vuotta myöhemmin hän työskenteli yhdeksän kuukauden jakson yhdessä Ruotsin suurimmista asianajotoimistoista Mannheimer Swartlingilla.

”Olen todella kiitollinen työnantajalleni ja esimiehelleni siitä, että minua on aina tuettu ja olen päässyt toteuttamaan urahaaveitani. Toimisto mahdollisti sen, että sain työskennellä Mannheimer Swartlingilla ja kehittää kansainvälistä osaamistani .”

Osallistuminen kansainväliseen järjestötyöhön leimaa Ilonan uraa. Hän on aktiivinen muun muassa maailman suurimmassa asianajajien yhteisössä, International Bar Associationissa. Hän on hoitanut järjestössä Litigation Committeen eri vastuutehtäviä. Ilonan mielestä jokaisen juristin kannattaa verkostoitua laajasti ja olla järjestöissä aktiivisesti mukana. Kansainvälisissä järjestöissä tapaa parhaita juristeja ympäri maailman.

Oppiminen edellyttää kipinää ja intoa

Asianajajan ammatti edellyttää jatkuvaa oppimista. Suomen Asianajajaliitto velvoittaa asianajajia kouluttautumaan 18 tuntia vuodessa. Ilona kiittelee Castrén & Snellmania useista eri sisäisistä koulutuksista koko henkilökunnalle ja muun muassa Cassu College -koulutussarjasta, jossa lähes kuukausittain käydään läpi ajankohtaisia teemoja alalta ja juridiikan ulkopuoleltakin. Viimeisin koulutus oli Neuvo vastuullisemmin – kestäviä menestystarinoita -koulutussarja, jossa jaettiin tietoja vastuullisuuden ja vaikuttavuuden teemoista.

Suuressa asianajotoimistossa hyötyy myös siitä, että talossa on niin paljon erikoisosaamista. Aina löytyy joku, jolta voi kysyä apua. Juristilla pitää kuitenkin olla hyvät hoksottimet, jotta osaa ennakoida esimerkiksi jonkin lakimuutoksen vaikutuksia asiakkaan toimialaan tai tunnistaa muuhunkin kuin omaan asiantuntemusalaansa liittyviä riskejä.

”Asianajajan työssä täytyy olla koko ajan hereillä, mihin maailma ja talous ovat menossa.”

Laita itsesi peliin!

Omassa tiimissänsä Ilona auttaa ja tukee nuorempia juristeja parhaansa mukaan. Hän on toiminut myös tutorina.

”Jokaisen tehtävän merkitys on tärkeää kertoa myös harjoittelijoille: mikä on minkäkin palasen rooli koko kokonaisuudessa. Lisäksi annan mielelläni vinkkejä yleisemmin kirjoittamiseen, sillä esimerkiksi yliopistossa vaadittavien oikeustieteellisten tekstien kirjoittaminen poikkeaa merkittävästi argumentoivan oikeudenkäyntikirjelmän laatimisesta tai asiakkaalle annettavien tiivistettyjen neuvojen tyylistä. ”

Entäpä mitkä ovat Ilonan vinkit oikeustieteen opiskelijoille tai nuorille juristeille?

”Suosittelen opiskelijoita opiskelemaan myös jotain muuta alaa oman kiinnostuksen kohteen mukaan, vaikka ei välttämättä suorittaisikaan toista tutkintoa. Itselleni oli käytännön hyötyä muun muassa aikanaan Helsingin kauppakorkeakoulussa käymästäni yrityksen arvomäärityskurssista. Samoin eri kielien hyvistä suullisista ja kirjallisista taidoista hyötyy aina.

Juristin täytyy ymmärtää ympäröivää maailmaa. Tulevaisuudessa esimerkiksi perusymmärrys tekoälystä ja digitalisaatiosta on todennäköisesti tärkeää. Alalla on paljon mahdollisuuksia mutta myös juridisia riskejä, joita juristin on hyvä ymmärtää.”

Ilona korostaa myös jokaisen omaa persoonallisuutta ja innokkuutta oppia.

”Tärkeintä on tietenkin kunkin oma innostus asioista ja asenne työhön. Esimerkiksi meillä ei aluksi tarvitse osata tehdä kaikkea, sitä vartenhan me kokeneemmat olemme sparraamassa. Laita itsesi peliin, esiinny rohkeasti ja tule mukaan asiakastapaamisiin. Emme heitä ketään kylmään veteen, vaan epämukavuusalueelle menemisestä pyritään tekemään mahdollisimman mukavaa sillä, että tuemme kaikkia tiiminä ja olemme valmiita neuvomaan eteenpäin.”

Ilona allekirjoittaa sen ajatuksen, että juristin työ on elinikäistä oppimista.

”Haaveenani on edelleen kehittyä ja oppia Castrén & Snellmanilla. Oman osaamisen jatkuva kehittäminen on iso osa juristin työn mielekkyyttä ja mielenkiintoa.”

Toukokuussa 2021 Ilona kutsuttiin osakkaaksi 1.2.2022 alkaen.

Tutustu työnantajaan Castrén & Snellman >