Miksi hakea kansainväliseen asianajotoimistoon töihin?

Kirjoittaja

Lassi Lepistö | Eversheds Sutherland

Artikkelit26.3.2019

Opiskeluaikana muistan, kuinka opiskelun ohella tuli osallistuttua kansainväliseen opiskelijajärjestötoimintaan aktiivisesti. Olin myös vuoden opiskelijavaihdossa Sheffieldissä Iso-Britanniassa. Niin opiskelijajärjestötoiminnassa kuin vaihdossakin tapasin uusia tuttavuuksia ja upeita ystäviä, joihin edelleenkin tulee pidettyä yhteyttä. Ehkä siitä syystä ja uusien asioiden kohtaamisesta minua kiinnostivatkin kansainvälisyys ja kansainväliset työtehtävät Suomesta käsin. Toki on myönnettävä, että epäilin, löytyykö sellaista tosiasiassa Suomesta asianajotoiminnassa. Onnekseni vastaus oli, että kyllä löytyy. 

Valmistuttuani aloitin lakimiehenä nykyisessä Eversheds Sutherlandin Suomen asianajotoimistossa. Nykyisellään Eversheds Sutherland toimii 67 toimistossa 34 maassa työllistäen yli 2850 asianajoalan ammattilaista niin Euroopassa, Yhdysvalloissa, Aasiassa, Afrikassa kuin Lähi-idässäkin. Tästä johtuva kansainvälisyys ilmeni hyvin nopeasti myös suoraan päivittäisissä työtehtävissä, erityisesti ulkomaisten asiakkaiden toimeksiantoja hoitaessa jo uran alkuvaiheessa. 

Kansainväliset näkökulmat ovat säilyneet työtehtävissä alusta alkaen ja lisääntyneet entisestään työkokemuksen karttuessa. Tavanomaisia työtehtäviä ovat eri maita koskevat lisenssineuvottelut ja sopimusten laadinnat, erilaisten immateriaalioikeudellisten (IPR) riita-asioiden hoitaminen ja koordinointi paikallisia asiamiehiä ohjatessa. Usein työtehtävät ovat liittyneet johonkin laajaan toimeksiantoon, jota hoitavat eri Eversheds Sutherland -toimistot useista maista oman lainsäädäntönsä osalta. Työskentely osana monikansallista tiimiä on ollut hyvin opettavaista ja antoisaa! 

IPR-toimeksiannot sisältävät lähes aina Euroopan unionin tai muiden maiden sääntelyn huomioon ottamista jossain määrin. Harvoin kyse on vain Suomeen liittyvästä asiasta, jossa ei tarvitsisi kartoittaa riskiarviota tai eri IPR:ien rekisteröintejä myös muualla. Kokonaisvaltainen toimeksiannon hoitaminen on erittäin mielenkiintoista. Paikallisten asiamiesten kanssa töitä tehdessä pääsee kuulemaan samalla myös mahdollisia eroja eri maiden lainsäädännössä ja käytännöissä, mikä edesauttaa tulevien vastaavankaltaisten asioiden hoitamista ja paikallisten seikkojen huomioimista jo alusta alkaen asiakkaan kanssa asiasta keskustellessa.  

Kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden avustaminen samankaltaisissa asioissa on ollut hyvin avartavaa. Joskus hyvin samankaltaista asiaa on lähestytty varsin erilaisesta näkökulmasta käsin, joskus taas täysin samalla tavalla. Nykyisin monet suomalaiset asiakkaat suuntaavat jo lähtökohtaisesti kansainvälisille markkinoille eikä asioiden ratkaisu yksin Suomen osalta ole juurikaan riittävää. Ehkä entistä enemmän asiakkaiden tarpeet ovat hyvin samankaltaisia asiakkaan koti- tai kohdemaasta riippumatta erottuen lähinnä kulloinkin tavoiteltavien kaupallisten tavoitteiden osalta. 

Säännöllisten työtehtävien kansainvälisyyden lisäksi Eversheds Sutherlandin kansainvälisyyden huomaa vuoroin toteutettavissa vierailuissa paikallisissa toimistoissa. Aina silloin tällöin ulkomaisten toimistojen työntekijät ovat käyneet tapaamassa meitä Suomessa ja välillä meiltä on lähtenyt osa tiimeistä vierailemaan muiden maiden toimistoissa. Kollegoiden tapaaminen henkilökohtaisesti on aina mukavaa ja varsinkin silloin, kun on vaihtanut useita sähköposteja ja puheluita henkilön kanssa ennen tapaamista. Jo tässä vaiheessa olen itse päässyt vierailemaan niin Latvian kuin Viron toimistoissa sekä tutustumaan IPR-kollegoihin kyseisissä toimistoissa. Välillä vierailut Helsingin toimistolla ovat tapahtuneet ilman suurempia ennakkoilmoituksia, jolloin on tullut hieman yllätetyksi, tosin hyvällä tavalla. Kerran erittäin laajaa kirjelmää kirjoittaessa olin päättänyt pukeutua mukavasti ja lämpimästi collegehuppariin. Sillä kertaa kirjoitustyöhön taukoa toi Eversheds Sutherlandin Yhdysvaltain toimiston kahden IPR-osakkaan tapaaminen heidän kiertäessä toimistoamme ja muutaman sanasen vaihtaminen heidän kanssaan. Siitä oli sitten hauska jatkaa kirjoitustöitä loppupäivän! 

Toimistoltamme Suomesta on lähtenyt myös useampi asianajaja ulkomaankomennukselle, ns. secondmentille, toisessa maassa olevaan toimistoomme. Vastaavasti toimistollemme on tullut muista toimistoista, kuten Virosta, Ruotsista, Englannista ja Yhdysvalloista työntekijöitä työskentelemään tietyn jakson ajan. Secondment-järjestelyt on varsin rikastava kokemusta päästä näkemään eri työkulttuureja ja –tapoja sekä tutustumaan ulkomaisiin kollegoihin paremmin kuin mitä sähköpostin tai puheluiden kautta ikinä pystyy. 

Tämä kaikki ilmenee myös tavallisesti käytettynä työkielenä, sillä valtaosa töistä tulee tehtyä englanniksi. Mitä enemmän kieliä osaa, sitä monipuolisempia työtehtäviä tulee vastaan, vaikka asiat pääosin tuleekin hoidettua englannin kielellä.  

Ehkä aikaisemmin epäilin, kuinka kansainvälistä asianajotoimistoa voi edes olla Suomessa, mutta ainakin omalta osaltani olen tullut erittäin positiivisesti yllätetyksi. Kansainvälisyys käytännössä voi toki vaihdella toimistoittain. Kansainväliset aspektit ovat kuitenkin erittäin mielenkiintoisia ja silloin pääsee usein ratkomaan täysin uusia kysymyksiä tai kohtaamaan trendejä, joita Suomessa ei ole vielä tullut vastaan tai jotka ovat vasta rantautumassa vähitellen.