Esittelyssä Paragraaffin uudet konsultit Sanna Noki ja Emmi Piirainen

Artikkelit30.9.2022

Tiimimme on kasvanut elokuun alusta Sanna Noen ja Emmi Piiraisen liittyessä Paragraaffin asiantuntijajoukkoon – nyt meitä on jo kymmenen! Yhdessä muun tiimin kanssa, niin ikään Sanna ja Emmikin työskentelevät Legal Talent Consultantin roolissa tiiviisti sekä juridisen alan asiantuntijoiden että työnantajien kanssa.

Sanna kuvailee itseään energiseksi ja vauhdikkaaksi tapaukseksi, joka on kulkenut oman tiensä kokeillen rohkeasti eri aloja ja ammatteja työuransa aikana. Hän omaakin laajan työkokemuksen myynnin ja markkinoinnin maailmasta, minkä lisäksi Sannalla on pitkä esihenkilötausta erilaisten tiimien parista. Sannasta paistaa vahvasti myös yrittäjähenkisyys sekä luovuus, minkä lisäksi hänellä on hyvin päämäärätietoinen ote asioihin – Sanna kertookin tähtäävänsä aina hieman korkeammalle. “Tämä luonteenpiirre on tunnistettu jo nuorena, sillä harrastin SM-tasolla joukkuevoimistelua, jonka jälkeen valmensin rytmistä- ja joukkuevoimistelua lähes 10 vuotta. Liikunta on seurannut minua aina tähän päivään saakka ja toisena työnä ohjaan ryhmäliikuntaa omaksi ja muiden iloksi. Jatkuva halu kehittää itseään ja muita ilmentyy jokapäiväisessä tekemisessä ja tulee työn ohella myös opiskeltuakin johtamista ja yritysjohtamista.” Sanna tiivistää.  

Emmiä kuvastaa tietty rauhallisuus, johon yhdistyy määrätietoisuus sekä into oppia uutta ja kehittää omaa osaamista. Emmillä on taustaa muun muassa HR-puolelta, liikunta-alalta sekä opettajan tehtävistä. Opiskeluaikana Emmi perehtyikin yleiseen- ja aikuiskasvatustieteeseen, tuotantotalouteen sekä työ- ja organisaatiopsykologiaan. Tämän myötä hän on päässyt syventymään henkilöstöjohtamiseen, motivaatioon ja työpersoonallisuuteen, organisaatiokulttuureihin sekä oman osaamisen kehittämiseen. 

“Vaikka B2B-maailma onkin tuttu, on jokainen asiakas ja toimeksianto uniikki ja uusi, josta voi ammentaa tietoa itselleen.”

Sanna ja Emmi molemmat nauttivat uuden oppimisesta ja osaamisensa kehittämisetä, mitä uudessa tehtävässä onkin alussa riittänyt. “Työt ovat lähteneet vahvasti uuden oppimisen teemalla. Vaikka B2B-maailma onkin tuttu, on jokainen asiakas ja toimeksianto uniikki ja uusi, josta voi ammentaa tietoa itselleen.” Sanna kertoo.  

Molemmat ovat sulautuneet nopeasti osaksi mahtavaa joukkoamme, ja tuntuukin että Sanna ja Emmi olisivat olleet tiimissämme jo paljon pidempään. “Tiimi on ihan mahtava, asiantunteva sekä ammattitaitoinen. Tällaiseen tiimiin on ollut todella hienoa päästä. Lisäksi on otettu todella hyvin vastaan ja päässyt hyvin osaksi työyhteisöä.” Emmi kuvailee kuluneita kuukausia, Paragraaffin tiimiä ja työyhteisöä. 

Sanna ja Emmi kertovat tehtäviensä parhaiksi puoliksi monipuolisen asiakaskunnan kanssa työskentelemisen sekä mahdollisuuden työskennellä juridiikan alan parissa. Sanna tiivistääkin, että kiinnostavinta työssä on erilaisten ihmisten ja toimintaympäristöjen kohtaaminen hyvin laajalla skaalalla. Emmi kertoo myös työn merkityksellisyydestä: “töitä tehdään merkityksellisten ja tärkeiden asioiden parissa niin organisaatioiden kuin työntekijöiden näkökulmasta. Rekrytointi on iso päätös organisaatiolle ja työpaikan vaihtaminen iso päätös työntekijälle. Työ on iso osa elämää ja työntekijät korvaamaton osa organisaatiota, jolloin juuri sen sopivan matchin löytäminen on oikeasti tärkeää.” Paragraaffilla halutaankin toimeksiantotyön ohella olla aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden työelämää sekä tuottaa erilaista työelämään liittyvää sisältöä. 

“Työ on iso osa elämää ja työntekijät korvaamaton osa organisaatiota, jolloin juuri sen sopivan matchin löytäminen on oikeasti tärkeää.”

Sanna ja Emmi nostavat esille myös juridiikan kentän laaja-alaisuuden ja profession monimuotoisuuden – kaikkialle yhteiskunnassa ulottuvan alan myötä pääsee työskentelemään lukuisten eri toimialojen parissa. “Juridiikan maailma on todella mielenkiintoinen ja asiakkaat ehdottomasti tämän(kin) työn suola.” Sanna tiivistää. Myös juristiprofession erityispiirteet sekä vahva asiantuntijuus nousevat esille. “Profession asiantuntijuus on suuressa roolissa rekrytoinneissa, sillä kyseessä on asiantuntijarekrytoinnit ja koen tärkeäksi sen, että ymmärretään organisaation tarpeet, pystytään arvioimaan substanssia läpi rekrytoinnin sekä keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa ”samalla kielellä” ja ymmärtäen. Unohtamatta kuitenkaan organisaatiokulttuuria, motivaatiotekijöitä ja työpersoonallisuuden merkitystä rekrytoinnissa”, Emmi lisää. 

Emmi on myös sertifioitu tekemään juristitehtäviin suunnattuja ja Master Internationalin kehittämiä henkilöarviointityökaluja. “Näen henkilöarvioinneissa ison potentiaalin rekrytointien ja esim. tiimien kehittämisen näkökulmasta. Arvioinnit sopivat kaikkiin rekrytointeihin harjoittelijoista johtotasolle, ne ovat helppoja yhdistää rekrytointiprosesseihin sekä nopeita ja hakijaystävällisiä tehdä.” Henkilöarvioinnit tarjoavatkin objektiivisen näkökulman päätöksenteon tueksi rekrytoinneissa ja arvokasta tietoa muun muassa hakijan kognitiivisesta kyvykkyydestä, potentiaalista sekä työpersoonallisuudesta ja henkilön vahvuuksista.  

Tulevaisuuden suhteen molemmilla on hyvin avoimet näkemykset ja odotukset. Emmi kertoo odottavansa eniten jatkuvaa itsensä kehittämistä, erilaisia toimeksiantoja sekä kiinnostavia kehitysprojekteja. Sanna kertoo ytimekkäästi odottavansa tulevaisuudelta aina yllätyksiä.