Milleniaalit ja juridiikan ala – miten nämä kaksi sopivat yhteen?

Kirjoittaja

Julia Rissanen | Paragraaffi

Artikkelit24.8.2018

Milleniaalit, keitä he ovat? Millaisissa työympäristöissä he viihtyvät ja millaista työkulttuuria he arvostavat? Entä kun tämä liitetään juridiikan alaan. Miten bisnestä kannattaisi tänä päivänä pyörittää, kun digimurros ja globalisaatio aiheuttavat paineita yrityksille? Muutoksiin on uskallettava suhtautua myönteisesti, rohkeille ideoille on annettava tilaa ja hyppyjä tuntemattomaan on tehtävä. 

Paragraaffilla puhaltavat uudet tuulet: kesän aikana olemme saaneet joukkoomme kaksi uutta työntekijää, eikä tässä vielä kaikki, perheemme kasvaa uudella toimitusjohtajalla 17.9. alkaen. Organisaatiotamme voi kutsua milleniaaliyritykseksi, sillä kaikki työntekijämme ovat syntyneet vuosien 1984–­1995 välisenä aikana. Tutkimukset osoittavat, että milleniaalit nauttivat digiympäristössä elämisestä sekä uivat kuin kalat vedessä netissä ja sosiaalisessa mediassa. Heitä yhdistää arvopohjainen ajattelu, kehittymismyönteisyys, kunnianhimo ja rohkeus. Lisäksi milleniaalien sanotaan välttelevän sitoutumista ja heidän toimintaansa kiteyttää ajatus ”elä hetkessä”. Milleniaaleille vapaus on kaikki kaikessa ja työnantajalta on saatava joustavuutta työaikojen ja etätöiden suhteen – muuten milleniaali häviää työpaikaltasi.  

Millainen työyhteisö on ideaali milleniaalille? 

”Luotettava ja avoin –  sellainen, jossa sana kuin sana tulee kuulluksi, eikä työyhteisön sisällä ole turhan jäykkää arvohierarkiaa. Työyhteisön avoimuuden edellytyksenä on eri persoonien kohtaamisen mahdollisuus sellaisena kuin on. Rohkeutta ja luottoa työyhteisöön tarvitaan, jotta hulluimmatkin ideat pistetään kantamaan hedelmää eikä syyttävä sormi laula ketään kohti, jos homma ei toiminutkaan. Työyhteisössä pitää olla tilaa virheiden tekemiselle ja epäonnistumiselle – nämähän ovat parhaimpia oppimisen hetkiä. Hyvän työyhteisön jäsenen pitää olla myös vastuuntuntoinen ja vastuullinen omasta tekemisestään. Omat edut pitää hyvällä tavalla osata laittaa etusijalle ja tälle on oltava tilaa”, kiteyttää Account Managerimme Katariina Tuomela. 

Nykyään palkka ei ole enää ykkösprioriteetti työpaikkaa valittaessa, vaan työyhteisö sekä kehittymismahdollisuudet painavat vaakakupissa yhä enemmän. Lomia ja vapaa-aikaa kunnioitetaan sekä omistamisen sijaan palkka käytetään ennemmin elämyksiin ja kokemuksiin. Ei ole lainkaan epätavallista, että milleniaali haluaa mieluummin lähteä reppureissaamaan tai hyvinvointilomalle ulkomaille kuin ostaa asunnon. Työyhteisössä on oltava tilaa itsenäiselle työskentelylle samalla kun oman työn johtaminen korostuu voimakkaammin. 

Miten milleniaalit kokevat juridiikan alan?

Kyseinen ala koetaan monipuolisena ja kehittyvänä. Kuitenkin alaa varjostaa tietynlainen kankeus ja konservatiivisuus, jotka johtuvat juridiikan alalle omaksutusta tyypillisestä ylpeydestä. Juridiikan alalla ajatusmaailma ”mitä harmaampi sen parempi” viestii siitä, että nuorta kokeilunhaluista maailmankansalaista ei välttämättä oteta yhtä vakavasti. Tässä kohtaa Paragraaffi hyppää peliin mukaan. Tehtävänämme on toimia viestinviejänä sekä jakaa informaatiota kyseisille tahoille ja sektoreille siitä, kuinka maailma makaa milleniaalien mielestä tänä päivänä.

Milleniaalit tavoittaa paikoista, joissa on vahvat muutosjohtavuutta tukevat arvot, etenemismahdollisuuksia sekä tilaa ja aikaa kehittyä. Samanaikaisesti yrityksellä täytyy olla myös ymmärrys tämän päivän hektisemmästä työmarkkinasta, jossa työpaikan vaihto on ennemminkin itseisarvo kuin negatiivisesti välittyvä viesti. Hierarkia on matala ja esimies on kuin valmentaja, joka tsemppaa ja tukee sekä saa työntekijän parhaimman mahdollisen potentiaalin esille. OTM:t ja juridiikan opiskelijat tavoittaa sieltä, missä digitalisaatio ja arvohierarkia kohtaavat avoimuudellaan sekä nykypäiväisellä otteella: jotain, missä muutokset ovat mahdollisuuksia ja niistä halutaan viestiä myös vahvasti koko työyhteisöön.