Vinkit hyvään hakemuskirjeeseen

Kirjoittaja

Anna Helistö | Paragraaffi

Artikkelit13.4.2022

Ensimmäiset askeleet työpaikan haussa ovat hakemusasiakirjojen eli ansioluettelon ja hakemuskirjeen laatiminen. Ansioluettelon sisällön osalta hakijoilla on usein selkeä mielikuva siitä, mitä dokumentin tulee sisältää. Sen sijaan hyvän hakemuskirjeen eli Cover Letterin laatiminen vaatikin tekijältään jo enemmän aikaa ja suunnitelmallisuutta. Hakemuskirjeeseen kannattaa panostaa, koska se on erinomainen keino erottautua edukseen muista hakijoista.

Millainen sitten on hyvä hakemuskirje? Ensimmäiseksi hakemuskirjeen laadinnassa on merkityksellistä muistaa, että sen ei ole tarkoitus olla suora referaatti ansioluettelostasi. Hyvän hakemuskirjeen avulla voit tukea ansioluettelosi sisältöä ja korostaa omaa osaamistasi haettavan tehtävän näkökulmasta. Pituudeltaan se on hyvä pitää napakkana ja kirjeen tulisi sisältää ainakin kaksi asiaa: 1) motivaatiosi haettavan tehtävän näkökulmasta sekä 2) relevantti osaamisesi haettavan tehtävän näkökulmasta.

Suosittelen aloittamaan hakemuskirjeen motivaation avaamisella ja kertomalla heti alkumetreillä lukijalle, miksi haet kyseistä tehtävää. Usein hakijoiden motivaatiota ohjaavat luonnollisesti mahdollisuus urakehitykseen sekä parempaan palkkaukseen. Näiden mainitseminen ei kuitenkaan vielä tee hakemuksesta uniikkia ja nosta sitä esiin hakemusten massasta. Hyvä keino avata motivaatiotaan, on pohtia muutamaa kysymystä: Millaisia uratavoitteita minulla on tulevaisuudelle ja miten juuri tämä tehtävä niitä tukee? Käytännössä motivaatiota voi esimerkiksi avata seuraavasti: ”Urani aikana olen työskennellyt sekä asianajopuolella että in-house -tehtävissä ja olen niin sanotusti päässyt työskentelemään pöydän molemmilla puolilla. Kokemukseni pohjalta koen, että tulevaisuudessa haluaisin kuitenkin työskennellä asiakasrajapinnassa asianajoalalla erilaisten projektiluontoisten tehtävien parissa ja syventää osaamistani kaupallisten sopimusten parissa. Koen, että käsillä oleva tehtävä tukee molempia tavoitteina erinomaisesti.”

Motivaatio-osuuden jälkeen kannattaa kertoa lisää omasta osaamisesta sekä kokemuksesta ja avata erityisesti sitä, miten hyödyt osaamisestasi hakemassasi tehtävässä esimerkiksi seuraavasti: ”Opintojeni aikana olen työskennellyt avustavana lakimiehenä pienessä asianajotoimistossa ja päässyt tekemään monipuolisia tehtäviä aina asiakirjojen läpikäynnistä haastehakemusten laatimiseen. Olen lisäksi suorittanut asianajajatutkinnon, joten minulla on hyvät edellytykset ottaa haltuun itsenäisempi rooli vastaavissa tehtävissä.”

Työkokemuksen lisäksi hakemuksessa voi tuoda myös esiin vapaaehtoistyö- tai harrastustaustaa, mikäli kokee sen merkitykselliseksi haettavan tehtävän kannalta. Esimerkiksi trainee-hauissa on paikallaan kertoa myös muusta osaamisesta, mikäli varsinaista työkokemusta ei ole vielä kertynyt. Kannattaa kuitenkin harkita tarkasti millaista kokemusta nostaa esiin ja mitä lisäarvoa se mahdollisesti rekrytoivalle yritykselle tuottaisi.

Tyypillisesti työpaikkailmoituksessa on kuvailtu sitä, millaisia persoonaan liittyviä ominaisuuksia hakijoilta odotetaan seuraavaan tyyliin: ”Etsimme oma-aloitteista tekijää, joka kykenee itsenäiseen päätöksentekoon sekä omaa hyvät vuorovaikutustaidot”. Useimmat hakijat haluavatkin tämän pohjalta tuoda esiin sen, että substanssiosaamisen lisäksi he ovat sopivia tehtävään myös persoonaltaan. Tässä kohtaa on suositeltavaa välttää irrallisia kuvauksia kuten esimerkiksi: ”Olen iloinen ja aikaansaava henkilö, joka tulee toimeen kaikkien kanssa”. Tämä ei varsinaisesti vielä tuo lisäarvoa hakemuskirjeelle. Sen sijaan, kun nämä ominaisuudet yhdistää tekemiseen, niin antaa tämä tekstille jo merkittävää konkretiaa: ”Nykyisessä työssäni avustavana lakimiehenä, olen päässyt mukaan useisiin eri toimeksiantoihin ja päässyt hoitamaan itsenäisesti asiakasviestintää. Kokemuksen pohjalta minusta on kehittynyt oma-aloitteinen tekijä, jolla on kokemusta myös vaativista vuorovaikutustilanteista”. Edellä mainitut asiat kerrottuaan, hakemuskirjeen voi päättää tiiviisiin saatesanoihin, jonka jälkeen jäljellä onkin enää hakemuksen toimittaminen eteenpäin.