Tulevaisuuteen katsova juristi ei seiso teknologian kehityksen tiellä

Kirjoittaja

Katariina Tuomela | Paragraaffi

Työelämätutkimus31.10.2023

Juridiikan ala on tunnettu vankoista perinteistään, mutta nyt se seisoo teknologisen murroksen edessä. Tekoälyn saapuminen juristin työhön avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin, mutta onko ala valmis muutokseen? Datapohjaisesti tiedämme, että 7 % vastaajista näkee teknologisen kehityksen vaikuttavan negatiivisesti juristien työelämään. Tämä osuus voi tuntua pieneltä, mutta se kertoo siitä, että muutosvastarintaa on.

Taustalla lähes 700 tulevaisuuden ja työelämässä jo olevien juristien vastaajajoukko

Juridiikkaan erikoistunut työelämätalo Paragraaffi Oy julkaisee vuosittain Suomen kattavimman juridiikan alan Työelämätutkimuksen. Tämä laaja tutkimus keskittyy juristien ja juristeiksi valmistuvien ajatuksiin ja kokemuksiin, jotka liittyvät alaan ja sen muutoksiin. Tutkimuksessa käsitellään monia merkittäviä kysymyksiä, kuten juristien työelämätaitoja, teknologian vaikutuksia, työn merkitystä sekä rekrytointiin, palkkaukseen ja työpaikan vaihtoon liittyviä aiheita. Kyselynä toteutetussa tutkimuksessa vastasi noin 700 henkilöä, joista 53 % oli oikeustieteen maistereita ja 47 % oikeustieteen opiskelijoita. Tutkimus on kattavin juridiikan alan työelämätutkimus Suomessa ja toteutettiin nyt kuudetta kertaa.

Tulevaisuuteen katsovan lähestymistavan tärkeys

Tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia. Suurin osa vastaajista näkee teknologian tuovan positiivisia vaikutuksia juristien työhön, mutta samalla osa alasta näyttää olevan vastahankaista muutosta kohtaan. Vaikka 64 % juristeista on valmiita tekoälyn tuloon, 30 % ei näe sen tuovan mukanaan positiivista tai negatiivista vaikutusta. Kun puhutaan juristeista ja teknologian kehityksestä, voi tuntua houkuttelevalta pysähtyä ja suojella perinteisiä tapoja. Kuitenkin, tulevaisuuteen katsova juristi ei seisoisi teknologian kehityksen tiellä, vaan olisi valmis omaksumaan ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia.

Tietäen, että suurin osa juristeista (64 %) näkee teknologian tuovan positiivisia vaikutuksia alalle, on selvää, että muutos on mahdollisuus. Teknologia ei korvaa juristia, vaan voi tehdä juristin työstä entistä vaikuttavampaa ja merkityksellisempää. Juridinen ala voi vahvistaa asemiaan hyväksymällä teknologian muutoksen ja valmistautumalla tulevaisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Juristit ovat siis jakautuneet suhtautumisessaan teknologiseen murrokseen, mutta yksi asia on selvä: teknologia ei korvaa juristia, vaan toimii apuna ja työkaluna. Juristin ammattitaito ja kokemus ovat edelleen korvaamattomia.

Juristin ei tarvitse olla teknologian huippuasiantuntija

Juristin ammatti-identiteetti on todella vahva ja onkin tärkeää ymmärtää, että vaikka teknologia on nousemassa tärkeäksi osaksi juristin työtä, ei odoteta, että jokaisen juristin tarvitsee olla teknologian huippuasiantuntija. Tärkeintä on, että juristit ovat avoimia uusille mahdollisuuksille ja valmiita oppimaan uusia taitoja tarpeen mukaan. Teknologia voi täydentää juristin ammatillista osaamista ja tekee työstä yksinkertaisesti tehokkaampaa, mutta samalla juristien vahva oikeudellinen asiantuntemus säilyy korvaamattomana. Tällainen tasapaino ammatti-identiteetin ja teknologisen kehityksen välillä on keskeistä juridisen alan tulevaisuudessa. Sen sijaan juristit voivat keskittyä ymmärtämään teknologian perusteet ja sen soveltamisen oman työnsä tarpeisiin.

Tulevaisuuteen katsova juristi ei seiso teknologian kehityksen tiellä, vaan kulkee sen rinnalla ja hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia. On tärkeää nähdä teknologian potentiaali tasapainon luojana. On tärkeää nähdä teknologian potentiaali tasapainon luojana. Tekoälyn saapuminen juridiikan alalle voi toimia yhtenä muutoksentekijänä myös pitkään alalla puhuttaneelle aiheelle ja realisoituneelle haasteelle: pitkät työpäivät ja epätasapainoinen suhde työelämän ja vapaa-ajan välillä.