Työelämätutkimus 2022

Työelämätutkimus11.11.2022

Vuoden 2022 Työelämätutkimuksemme on nyt julkaistu! Vuosittain toteutettava barometrimme on Suomen kattavin juridiikan alan työelämätutkimus, joka antaa monipuolisesti tietoa alan työelämästä.

Paragraaffi on toteuttanut juridiikan alan työelämätutkimusta vuodesta 2018 alkaen. Näiden viiden vuoden aikana olemme pureutuneet syvälle alan työelämään, sekä siinä tapahtuneeseen muutokseen. Tutkimuksemme on Suomen kattavin juridiikan alan työelämätutkimus. 

Tutkimuksella pyrimme selvittämään työntekijöiden työelämään liittyviä kokemuksia, odotuksia ja arvostuksia sekä viestimään näitä aktiivisesti alan työnantajille. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden sekä vaikuttajien kanssa, ja se tarjoaa näkökulmia mielekkään uran, työympäristön sekä rekrytointiprosessien rakentamiseksi. 

Vuonna 2022 halusimme päästä entistä lähemmäs työntekijöitä ja selvittää heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan mahdollisimman avoimesti. Kyselyssä korostuivatkin avoimet vastaukset, joihin vastaavat pääsevät purkamaan kattavammin mielikuviaan, kokemuksiaan ja toiveitaan. Haluamme jakaa tämän tiedon kattavasti kanssanne, mikä heijastuu myös tämän tutkimuksen koonnissa – pääsette suoraan lukemaan työnhakijoilta koottuja avoimia vastauksia.

Tutustu vastauksiin ja lataa työelämäbarometri itsellesi alla olevan lomakkeen kautta!