Työnantaja, miksei viesti mene perille?

Kirjoittaja

Jarl-Johan Héde | Paragraaffi

Artikkelit12.10.2018

Paragraaffi järjestää vuosittain useita Urailtoja ympäri Suomea juridiikan alan tuleville ammattilaisille. Riippumatta ajasta ja paikasta, yksi kysymys toistuu; mitä työnantajat haluavat?

Tätä kirjoittaessa matkustan junassa Vaasasta kohti Helsinkiä, jälleen takana yksi onnistunut ja innostusta herättänyt Urailta. Vastasimme asiantuntijoidemme kanssa tähän kysymykseen mielestämme erittäin hyvin ja konkreettisesti samalla, kun osallistujat kirjoittivat pointteja kynät sauhuten muistiin. Nyt istuessani selkä epämiellyttävästi menosuuntaan ja pienen matkapahoinvoinnin vallassa, päädyin kysymään itseltäni; niin, mitä ne työnantajat oikeasti haluavat?

Osallistujiemme kysymykset pyörivät usein yksinkertaisempien kysymysten äärellä, kuten kuinka pitkä CV saa olla, mikä on relevanttia työkokemusta tai mitä rekrytoija haluaa lukea hakemuksesta? Osaltaan asiaa voi reflektoida työnhakutaitojen kautta, mutta yhtälön toinen puoli on mielestäni mielenkiintoisempi. Osaavatko työnantajat viestiä etsimäänsä osaamista ja henkilön persoonaa tai tietävätkö rekrytoivat yritykset ylipäänsä, mitä he oikeasti haluavat? Jälkimmäiseen kysymykseen vastaaminen lienee edellytys sille, että potentiaalisille työntekijöille voidaan ylipäätänsä kohdistaa linjakas ja selkeä viesti.

Konsulttimme tekevät töitä korkean asiantuntijuuden parissa ja asiakkaidemme rekrytoinnit keskittyvät vahvasti substanssiosaamisen arviointiin rekrytointiprosessissa. Usein tähän osaamiseen liittyvien vaatimusten viestiminen on selkeää ja heikommillakin työnhakutaidoilla hakija ymmärtää, mitä häneltä odotetaan. Juristin työssä tämä kokemus on ohittamaton, mutta sen ei missään tapauksessa tulisi olla hallitseva premissi, kun arvioidaan henkilön sopivuutta tehtävään. 

Kun siirrytään substanssiosaamisesta ja sen arvioinnista eteenpäin, ajaudutaan helposti syvään suohon. 

Työnkuvaa ja vaadittavia ominaisuuksia speksatessa tyydytään usein kuvailemaan juridisen osaamisen vaatimuksia ja loisteliaasti listaamaan joitakin työelämätaitoja bullet pointeilla. Tyypillisesti esimerkiksi näin

’’Hakijalta odotamme 
– Vahvaa osaamista yritysjärjestelyistä
– Yhteistyötaitoja
– Rohkeaa ja pelotonta asennetta
– Kykyä hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia
– Paineensietokykyä

Me tarjoamme…’’.

Listaamisen hyvä puoli on se, että lukija saa nopeasti kokonaiskuvan haettavista ominaisuuksista, mutta kääntöpuolella tarkastelu jää hyvin pinnalliseksi eikä listauksesta jää tosiasiassa hakijalle mitään käteen. (Hyvästä hakuilmoituksesta lisää myös täältä).

Alamme hakuilmoittelu on vain oire siitä laajemmasta haasteesta, jonka edessä juridiikan alan työnantajat ovat. Organisaatioissa ei ole oikeasti pureuduttu siihen, että miksi asiantuntijoiltamme vaaditaan yhteistyötaitoja tai miksi itsensä johtaminen on merkittävässä asemassa. Kun työnantaja ei osaa itse vastata tähän kysymykseen, vaan tyytyy sen sijaan nimeämään sen tavasta, jää hakijan ja haettavan tehtävän väliin kuilu. 

Toisella puolella on työntekijän käsitys siitä, mikä on relevanttia osaamista, mutta toisella puolella kukaan ei oikeastaan anna sille vahvistusta tai kerro, mikä sitten olisi ja ennen kaikkea, miksi.

Hassun asetelmasta tekee, että kun asiaa kysyy juristilta, hän pystyy varsin nopeasti reflektoimaan, miksi oman ajan hallinta on merkittävä työelämätaito ja miten se näkyy hänen työssään. Kysymys lienee siis viime kädessä siitä, että organisaatioissa ei ole nähty vaivaa sen eteen, että nämä kokemukset sanoitetaan selkeäksi viestiksi.

Paragraaffin vuoden 2018 Työnhakijabarometrin ennakkotulokset vahvistavat omaa kokemustani siitä, että työntekijöiden käsitykset relevanteista ominaisuuksista, osaamisesta ja työelämätaidoista eivät kohtaa sen kanssa, miten he näkevät työnantajien lähestyvän asiaa. Esimerkiksi jatkuvaa oppimista pidettiin työntekijöiden näkökulmasta tärkeänä, siinä missä he katsoivat, etteivät työnantajat arvosta sitä läheskään yhtä korkealle. Kysymys on siis siitä, että työnantajat eivät onnistu viestimään työntekijöiltä vaadittavaa osaamista. Koska sinä pureskelit viimeksi oman osaamisen kehittämistä tai yhteistyötaitoja työpaikkailmoitusta kirjoittaessasi?

Tässä vielä loppuun graaffi siitä, millaisia taitoja juridiikan alan työnhakijat katsovat tarvitsevansa työelämässä vuonna 2018. Tästä voi kukin työnantajataholla miettiä, millaisia asioita painotetaan seuraavassa haussa.

Kuvio 1. Paragraaffin työnhakijabarometrin tutkimustulokset työurataidoista