Juristista startup-yrittäjäksi

Kumppanit7.3.2023

Millaista on hypätä tuntemattomaan tutulta ja turvalliselta juridiikan kentältä? Yhä useammin myös juristien uratarinat poikkeavat perinteisestä kaavasta — heihin lukeutuu myös Juristipodissa vieraillut juristi sekä tuplayrittäjä Katariina Ruuskanen, joka avaa omaa matkaansa teknologia-alan startup-yrittäjyyden pariin.

Oikeustieteellisestä teknologia-alan startup-yrittäjyyteen

Haave oikeustieteellisen opinnoista on ollut varmasti monelle lukijalle tuttu. Katariina kertoo kokevansa olleensa onnekkaassa asemassa, sillä hän tiesi jo toisen asteen alettua, mitä haluaa tehdä “isona”. Lukion jälkeen Katariina aloitti oikeustieteen opintonsa Tallinnassa ja valmistui oikeustieteen maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta. 

Tallinnassa opiskelun Katariina koki Suomessa tehtyjä maisteriopintoja haastavammiksi, osittain kielen ja toisaalta opiskeltavien sisältöjen puolesta. Myös substanssiosaamisen kehittyminen työelämäkokemuksen karttuessa mahdollisti käytännön kontekstin hahmottamista ja juridisen näkökulman löytämistä. Katariina kertookin työskennelleensä opintojen ohessa aktiivisesti ja kuvailee itseään “sivutoimiseksi opiskelijaksi”.

“Oikeustieteellinen antaa hurjat mahdollisuudet siihen, mitä voit tehdä työksesi”

Kipuilu tulevaisuuden urasuunnasta astui kuvioihin vasta opintojen aikana. Katariina toteaa oikeustieteellisen tarjoavan laajat mahdollisuudet oman näköiseen uraan, minkä johdosta valinta omasta urasuunnasta tuntui vaikealta. Apunaan päätöksenteossa Katariina on hyödyntänyt mentoreita, joiden kanssa käydyt keskustelut loivat häneen varmuutta ja uskoa tulevaan. Lopulta useiden erilaisten kokeilujen pohjalta löytyi intohimo markkinointioikeutta kohtaan, joka johdatti oman yrityksen pariin.

Palkitseva, haastava yrittäjyys

Markkinointioikeuteen perehdyttyään Katariina näki markkinaraon omalle yritykselleen. Toistaiseksi vaikuttaja-alalla ei ole juuri ollut Katariinan perustamalle Somelaw:lle kilpailijoita, mikä mahdollistaa vahvasti oman kädenjäljen näkymisen myös alaa koskevan juridiikan kehityksessä. 

Katariinan luomat verkostot yrittäjyyden parissa johdattivat myös Lakihelppi-teknologiastartupin perustamiseen. Hän kertoo saaneensa yllättäen yhteydenoton Somelaw:n kautta tapaamaltaan potentiaaliselta asiakkaalta Johannalta, joka kertoi Katariinan jääneen hänelle vahvasti mieleen. Johanna esitteli ideansa juridiikan alan teknologiastartupista Katariinalle ja loppu on historiaa – tällä hetkellä naiset pyörittävät yritystä yhdessä. Ummikkoina teknologia-alalle tähdänneet Katariina ja Johanna ovat jo tässä vaiheessa innoissaan yrittäjyyden luomista mahdollisuuksista. Syksyllä 2022 naiset pääsivät Lakihelpin kanssa vierailemaan Piilaaksossa saadakseen apua yrityksen kehittämiseen ja kerryttääkseen kokemusta sekä omia taitojaan yrittäjinä.

Katariina rohkaisee jokaista urahaaveitaan pohtivaa lähtemään ennakkoluulottomasti kohti tuntematonta. Rohkeus ja halu kehittyä ovat tässä avainasemassa. Yrittäjyys vaatii paljon työtä, mutta lopulta päällimmäisenä mielessä on palkitsevuus, kun pääsee tekemään sitä, mistä aidosti tykkää.