Oikeusmuotoilu

Kumppanit14.11.2022

Nykypäivänä kovassa nosteessa oleva oikeusmuotoilu eli legal design on käsitteenä monelle vielä melko vieras, ja on aiheuttanut juridiikan alalla ristiriitaisia reaktioita. Uudempi sukupolvi näkee kuitenkin legal designin olevan olennainen osa tulevaisuuden yhteiskuntaa.

Miten oikeusmuotoilun yleistyminen vaikuttaa juristin rooliin tulevaisuuden työelämässä? Entä millaisia ongelmia oikeusmuotoilulla voidaan ratkaista? Oikeusmuotoilun maailmaan perehdytään Juristipodin jaksossa yhdessä juristin, oikeusmuotoilun asiantuntijan sekä Juristin muotoilukoulun perustajan Hannele Korhosen kanssa. 

Matka oikeusmuotoilun pariin

Hannelen perinteisestä poikkeava urapolku alkoi Helsingin yliopistosta, josta valmistuttuaan hän päätyi työskentelemään in-house juristina. Mielenkiinto ja halu muuttaa juridisia palveluja ihmisläheisemmiksi ajoi kuitenkin Hannelen yrittäjyyden pariin. 

Korhonen perusti oman lakifirman, jonka tarkoituksena oli tuoda juridiikan palveluita kaikille ymmärrettävään sekä helposti lähestyttävään muotoon. Ensimmäisen askeleen jälkeen yrittäjyys on tarjonnut Hannelelle mahdollisuuksia niin start up:ien kehittäjänä kuin Juristin muotoilukoulun perustajana. 

Mitä on Legal design?

Legal design on kiteytettynä ihmiskeskeisen muotoilun soveltamista juridiikkaan. Kyseessä on prosessi, jota voi soveltaa monenlaisiin kehitystarpeisiin. Oikeusmuotoilu antaa vaiheet ja struktuurin, sekä käytännön työkaluja juristin arkeen. Hannele kuvaileekin oikeusmuotoilun olevan kuin ajattelutapa, joka vaatii toteutuakseen kokeiluhalukkuutta ja positiivista suhtautumista muutokseen. 

Hannele kertoo muutoksen olevan avainsana oikeusmuotoilun alalla. Kyseenalaistamisen taito, halu vaikuttaa yhteiskuntaan sekä positiivisen muutoksen eteen työskentely vie jo pitkälle. Hannele on itse aina kokenut, että muutos on hyvästä – ehkä juuri siksi monimutkaiset toimeksiannot ja tietty kaaoksen hallinta ovat seuranneet häntä luonnollisesti myös työelämässä.

Monet yritykset tekevät oikeusmuotoilua tiedostamattaan esimerkiksi kehittämällä liiketoimintaa ja palveluja asiakkaan näkökulma edellä. Hannelen oma historia muotoilun parissa alkoikin yrittäjyydestä ja palvelumuotoilusta, kun hän työskenteli kehittääkseen ja muotoillakseen omaa liiketoimintaansa. Nykyisin vaikuttaminen oikeusmuotoilun parissa on kuitenkin tiedostettua ja tavoitteellista.

Oikeusmuotoilun yleistyminen

Nykyisin Hannele työskentelee pääosin valmentajana ja kouluttajana, mutta myös itse oikeusmuotoilun asiantuntijana tarjoten asiakaskohtaisia ratkaisuja erilaisiin muutostarpeisiin. Asiakkaiden kanssa pyritään löytämään oma tapa soveltaa oikeusmuotoilua ja tuomaan sitä käytäntöön.

Asiakkaiden taustat ja suhtautuminen oikeusmuotoiluun vaihtelevat. Hannele kertoo huomanneensa eroavaisuutta suhtautumisessa muun muassa sukupolvien välillä – yleensä nuoremmat juristit suhtautuvat muutokseen myönteisemmin. Yhteistä kaikille asiakkaille on kuitenkin muutoshalukkuus. Nopeasti muuttuva työelämä on tuonut mukanaan tietoisuuden lisääntymistä muutoksen merkityksestä ja luovuuden arvostamisesta.

Oikeusmuotoilun yleistyminen saattaa myös aiheuttaa tiettyä pelkoa juristin asiantuntija-aseman heikkenemisestä, kun juridiikkaa tuodaan kaikille ymmärrettävämpään muotoon. Perinteisesti juridiikan monimutkaisuudella on suojeltu alan ammattilaisten tietynlaista monopoliasemaa. Hannele kuitenkin muistuttaa, että juristien tarve ei ole katoamassa yhteiskunnasta – heitä tarvitaan tulevaisuudessa vain eri rooleihin, kuin mihin perinteisesti on totuttu.