Palkka-avoimuus rekrytoinneissa

Juristipodi11.4.2023

Pitäisikö työpaikkailmoituksessa viestiä avoimesti palkasta? Tätä kysymystä pohditaan nykyään yhä useammalla alalla - myös juristien toimesta. Uusimman työelämätutkimuksemme mukaan 94 % juridiikan alan työnhakijoista toivoo, että työpaikkailmoituksessa ilmoitettaisiin palkkahaitari. Juristipodissa vieraillut Duunitorin Recruitment Content Specialist Lotta Viljamaa keskustelee aiheesta ja pohtii syitä palkka-avoimuuden haasteiden taustalla.

Palkka-avoimuus säästää molempien osapuolien aikaa

Rekrytointiprosessin aikaisesta avoimesta palkkaviestinnästä hyötyy työnhakijan lisäksi rekrytoiva yritys. Duunitorin työnhakija -tutkimuksesta selviää, että palkka on työnhakijoille toiseksi tärkein prioriteetti, kun harkitaan työpaikan vaihtoa – mutta mitä palkka-avoimuus sitten konkreettisesti tarkoittaa?

Palkka-avoimuus on työnantajan vetovoimatekijä ja keino sitouttaa hakijoita rekrytointiprosessiin. Numeerisesti avattu palkkatieto on hakijoille kaikkein arvokkain. Usein palkka-avoimuudeksi mielletäänkin tarkat luvut työpaikkailmoituksessa, mutta Lotta kertoo, että läpinäkyvyyttä voi edistää myös muilla keinoilla. Mikäli palkkahaarukkaa tai suoraa euromääräistä ansiotasoa ei kuitenkaan osata kertoa, on hyvä avata tarkasti palkan määräytymisperusteita. Duunitorin suorittamassa palkkakyselyssä 91 % vastaajista ilmaisi haluavansa palkkatiedon jo työpaikkailmoitukseen. Pitkällä tähtäimellä varhaisessa vaiheessa annettu konkreettinen kokonaiskuva kompensaatiosta on molempien osapuolten etu.

“Palkka-avoimuus on työnhakijan mahdollisuus saada tietoa palkkauksesta jo ennen, kun hän tekee päätöksen prosessiin mukaan lähtemisestä.”

Duunitorin tutkimuksesta selvisi myös, että palkkauksen epäselvyys on työnhakijoita kolmanneksi eniten turhauttava tekijä. Duunitorilla ajankohtaiseksi aiheeksi noussutta palkka-avoimuutta on edistetty muun muassa mahdollistamalla palkan lisääminen jo työpaikkailmoituksen yhteyteen. Se onkin koettu toimivaksi keinoksi houkutella hakijoita, sillä Duunitorin statistiikan mukaan ilmoitukset, joissa palkka on ilmoitettu, saavat keskimäärin kaksi kertaa enemmän katseluja. Myös Paragraaffin työpaikkaportaaleissa palkan ilmoittaminen työpaikkailmoituksessa omana kenttänään on nykyisin mahdollista.

“Palkka-avoimuus on keino viedä palkkatasa-arvoa eteenpäin.”

Haasteita ja hyötyjä

Duunitorin noin 50 000 avoimesta työpaikkailmoituksesta palkka on ilmoitettu avoimesti noin viidessä prosentissa. Tämä on selkeässä ristiriidassa palkka-avoimuuteen rohkaisevien tutkimustulosten perusteella. Lotta kertoo, että usein syynä palkkakeskustelun pitkittämiselle voi olla pelko siitä, että pieni tai vähemmän kilpailukykyinen palkka karsii potentiaalisia hakijoita. Myös organisaation sisäiset ristiriidat palkkauksessa saattavat aiheuttaa huolta työnantajalle. 

Paragraaffin työelämäbarometrista kuitenkin selviää, että jopa 51 % juristeista voisi hakea paikkaa, vaikka oma palkkatoive ei mahtuisi annettuun palkkahaarukkaan. Lotta kehottaakin rohkeasti avaamaan myös työsuhde-etuja ilmoituksessa, sillä niiden avulla on mahdollisuus muodostaa konkreettinen käsitys tehtävän kokonaiskompensaatiosta. Usein myös avoimen keskustelun ja läpinäkyvyyden luoma mielikuva työnantajasta vaikuttaa hakijan päätöksentekoon. Pitkällä tähtäimellä palkka-avoimuus on kaikkien etu.