Ura julkisella puolella 

Juristipodi16.5.2023

Julkinen sektori saatetaan toisinaan mieltää työnantajana vähemmän kilpailukykyiseksi tai houkuttelevaksi yksityiseen sektoriin verrattuna. Todellisuudessa julkinen sektori tarjoaa kuitenkin monipuolisia kehitysmahdollisuuksia juristeille aina oikkareiden harjoittelupaikoista jo pidempään uraa rakentaneiden johtotehtäviin. Juristipodissa vieraillut Opetushallituksen opetusneuvos Laura Francke avasi jaksossa kokemuksiaan ja näkemyksiään juristin arjesta julkisella sektorilla.

Luokanopettajasta oikeustieteen maisteriksi 

Alun perin luokanopettajaksi ja myöhemmin oikeustieteiden maisteriksi itsensä opiskellut Laura kertoo päätyneensä julkiselle sektorille 10 vuotta sitten. Opetushallituksen lisäksi Laura on työskennellyt sisäministeriön rajavaltiolaitoksella lakien valmistelussa, opinto-ohjaajana oikeustieteellisessä sekä juristina myös yritysmaailmassa, jossa hän on päässyt yhdistämään osaamistaan sekä oikeudelliselta että pedagogiselta puolelta. Opettajan tausta on hyödyttänyt myös nykyisessä ammatissa – koulun arjen ja opettajan työn syvällisempi tuntemus on tuonut perspektiiviä päätöksentekoon. 

“Saattaa tulla vastaan yllättäviäkin tilanteita.” 

Merkityksellistä työtä

Koulutusoikeus on alana vielä suhteellisen pieni, mutta julkinen sektori tarjosi myös yksityisen- ja kolmannen sektorin töitä kokeilleelle Lauralle mahdollisuuden yhdistää intohimo lasten oikeuksia, kasvatusta sekä juridiikkaa kohtaan. Nykyisessä tehtävässään Laura on vastannut perinteisempien kehitystehtävien lisäksi projektinjohtajana pandemiatilanteen ohjeistuksesta sekä Ukrainan lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta sodan aiheuttamassa kriisitilanteessa – työ on ollut palkitsevaa. Kansainvälisyyden edistäminen sekä digitalisaation nopea eteneminen ovat myös tuoneet omat lisänsä asiantuntijatyöhön Opetushallituksessa.  

Julkisen sektorin mahdollisuudet ovat opiskelijoille vieraampia, kuin perinteiset Trainee-polut yksityisellä asianajopuolella. Substanssiin syventyminen ja erityisasiantuntijaksi kehittyminen on myös julkisella puolella mahdollista, vaikka tietyn tasoista generalismia tarvitaankin ison kuvan hahmottamisessa. Laura korostaa myös hyvää työelämätasapainoa ja työkuorman kohtuullisuutta tehtävässään. Vastuu tuo luonnollisesti mukanaan myös velvollisuuksia, mutta tunteja tasataan tarvittaessa jälkikäteen. Työn merkityksellisyys ja mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin aiheisiin ovat olleet Lauralle erityisen arvokasta.